Pravidla českého pravopisu

uústa, úst s. pomn.
uustájit, rozk. ustaj
 ustájovat
 ustálit, rozk. ustal
 ustalovač, -e m.
 ustalovat
 ustanovit
 ustát se, 1. j. ustojím se; příč. ustál se
 ustat, 1. j. ustanu; rozk. ustaň; příč. ustal; podst. jm. ustání (bez ustání)
 ustátý
 ústav, -u m.
 ústava, -y ž.; Ústava České republiky
 ustavičný
 ustavit, příč. ustaven
 ústavně-právní (např. výbor)
 ústavněprávní (k ústavní právo)
 ústavní; Ústavní soud
 ústavní; Ústavní soud
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
 Podobné:
aadjustace ž.
 August i Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.; Augusta i Augustýna i Augustina [-tý-], -y ž.
bbusta i bysta ž.
 bysta i busta ž.
ddegustace ž.
 donekonečna i do nekonečna (ustavičně)
 dorůstat
gGustav, -a m.; Gustava, -y ž.
hHindúkuš, -e m.; hindustánský
iinkrustace ž.
kkadeřávek, -vku m. (kapusta)
 krusta ž.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
llangusta ž.
mmustang, -a m.
nnaživu i na živu (např. zůstat)
 neustále přísl.
 neustálý
ppozůstalost, -i ž.
 pozůstalý m. i příd. jm.
 pozůstatek, -tku m.
 protiústavní
 pusta ž.
ssluneční; sluneční soustava
 soud, -u m.; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 soud; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 soustava, -y ž.
 soustavný
 spousta ž.
 srůstat (dohromady)
uu předložka s 6. p. jen před v a v několika ustálených spojeních, jako být u vytržení, u vidění, u vyjevení
 usoustavnit
vvinárna, -y ž.; Mázlova vinárna, vinárna Dubrovník, vinárna U Tří bílých beránků, vinárna U Fausta
 vojenský; Vojenský historický ústav
 vyrůstat, podst. jm. vyrůstání
 vzrůstat, podst. jm. vzrůstání
zzarůstat, podst. jm. zarůstání
 zbýt, 1. j. zbudu i zbydu; rozk. zbuď; příč. zbyl; podst. jm. zbytí (zůstat)
 zhusta přísl.
 zůstat, 1. j. zůstanu; rozk. zůstaň; příč. zůstal
 zůstatek, -tku m.
 zůstávat
 zůstavit
 zůstavitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
Naposledy hledáno:

ústa, nikdě, ciferník, bilingvní, omitý, ďúre, ztoto, proběhnout, semenit, baucida

Najít ve Slovníku rýmů ústa
Najít rýmy na slovo ústa
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.