Pravidla českého pravopisu

aAlabama, -y ž.; alabamský
 Alan, -a m.; Alana, -y ž.
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 albatros, -a m., mn. 4., 7. -y
 Albert i Albertýn i Albertin [-tý-], -a m.; Alberta i Albertýna i Albertina [-tý-], -y ž.
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 albigenští m. mn. (sekta)
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 Albín, -a m.; Albína, -y ž.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 Albrecht, -a m.
 album, -ba s., mn. 2. alb
 albumin [-mi- i -mí-], -u m.
 alchymický
 alchymie ž.
 alchymista, -y m.
 aldehyd, -u m.
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 alej, -e ž.; alej Svobody
 aleluja citosl. i s. neskl.
 Alena, -y ž.
 alergen [-ge- i -gé-], -u m.
 alergický
 alergie ž., mn. 2. -gií
 alergik, -a m.; alergička ž.
 Al, Ale i Alše m.
 Al, Ale i Alše m.; Alka, -y ž.
 alespoň, aspoň část.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alexandr, -a m.
 Alexandr, -a m.; Alexandra, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 Alexej, -e m.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alfabetický [-ty-]
 alfanumerický
 Alfons i Alfonz, -e [-ze] i -a [-za] m.
 Alfons, -se [-ze] i -sa [-za] i Alfonz, -e i -a m.
 Alfréd, -a m.; Alfréda, -y ž.
 algebra ž.
 algebraický
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 algoritmus, -mu m.
 aliance ž.; Svatá aliance
 alias (lat.)
 alibi s. neskl.
 alibista, -y m.
 alibistický [-ty-]
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 Alice, -e ž.
 alifatický [-ty-]
 aligátor, -a m.
 alikvotní
 alimentační
 alimenty, -ů m. pomn.
 aliterace ž.
 alizarin [-ri- i -rí-], -u m.
 Aljaška ž.; aljašský, mn. -šští
 Aljaška, -y ž.; aljašský
 alka ž.
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 alkalický
 alkálie ž.
 alkalita ž.
 alkalizace ž.
 alkalizační
 alkaloid, -u m.
 alkohol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 alkoholický
 alkoholik, -a m.; alkoholička ž.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 all right [ól rajt] (angl.)
 Alláh, -a m.
 allegretto
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Alma-Ata, A.-Aty ž.; almaatský
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaatský, mn. -tští
 Almadén, -u m.; almadénský
 almanach, -u m.
 almandin [-dy- i -dý-], -u m.
 alobal, -u m.
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 alogický
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 alotropie ž.
 alpaka ž.
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 a la [ala] (franc.)
 abnormalita ž.
 abnormální
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 acetaldehyd, -u m.
 Adalbert, -a m.; Adalberta, -y ž.
 admirál, -a m., mn. 4., 7. -y
 admiralita ž.
 adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 aktualita ž.
 aktualizace ž.
 aktualizační
 aktualizovat
 aktuální
 akvalung, -u m.
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinium [-píny-], -nia s.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alpínka ž.
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 Alsasko, -a s.; Alsasan m.; alsaský
 alt, -u m.
 Altaj, -e m.; altajský
 altán, -u m.
 alternace ž.
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 alternátor, -u m.
 altistka [-ty-] ž.
 altruista, -y m.
 altruistický [-ty-]
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluviální
 aluvium [-lu- i -lú-], -via s.
 alveol, -u m.
 alveolára ž.
 Alvin, -a m.
 Alžběta, -y ž.
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 Alžír, -u m.; alžírský
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 amalgám, -u m.
 amalgamace ž.
 amalgamovat
 Amálie, -e ž.
 Amaltheia, -eie ž.
 ambaláž, -e ž.
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 amfiteatrální
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 amorální
 analfabet, -a m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analgen, -u m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 analogický
 analogie ž., mn. 2. -gií
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anály, -ů m. pomn.
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 analýza, -y ž.
 analyzátor, -u m.
 analyzovat
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 andalusit [-zit], -u m.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 animální [-ny-]
 anomálie ž., mn. 2. -lií
 anomální
 antialkoholický [-ty-]
 antiklinála [-ty-], -y ž.
 aortální
 apikální
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apokalyptický [-ty-]
 Aralské jezero
 archiválie, -lií ž. mn.
 areál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 arteriální
 arzenál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 asfalt, -u m.
 asfaltér, -a m.
 asociál, -a m., mn. 4., 7. -y
 asociální
 aspoň, alespoň část.
 Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
 atd. (a tak dále)
Naposledy hledáno:

al, sleď, své, sklob, horatius, paleologie, tlustoko, cista, zbla, ověnčit

Najít ve Slovníku rýmů AL
Najít rýmy na slovo AL
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.