Pravidla českého pravopisu

aalobal, -u m.
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 alogický
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 alotropie ž.
 Podobné:
aalkaloid, -u m.
 analogický
 analogie ž., mn. 2. -gií
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 autosalon [-on i -ón], -u m.
bbalon [-on i -ón], -u m.
 balonek [-on- i -ón-], -nku m.
 balonkový [-on- i -ón-]
 balonový [-on- i -ón-]
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 bungalov, -u m.
cčalounický
 čalounictví s.
 čalouník, -a m.
 cembalo [čem-] s.
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cesta ž.; Královská cesta (v Praze)
 chorálový
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chvalořeč, -i ž., mn. 3. -čem, 6. -čech, 7. -čmi
 chvalozpěv, -u m.
 clavicembalo [kla-čem-] s.
dDaidalos, -la m.; daidalské sochařství
 Dánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 dialog [dy-], -u m.
 dialogický [dy-]
 dialogizace [dy-] ž.
 dít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora K-é n. L.m.; královédvorský
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora Králové n. L. m.; královédvorský
eelektroencefalograf, -u m.
 etalon, -u m.
ffialo
 finálový
 fotbalo
gGalie, lat. Gallia, -ie ž.; Galové, galský
 galon [-on i -ón], -u m.
 galoše, -í ž. mn.
 genealogický [-e-a-]
 genealogie [-e-a-] ž.
hhaló, halo citosl.
 halogen [-ge- i -gé-], -u m.
 halogenid [-ny-], -u m.
 halo (např. sporty)
 Hradec Králové, H-dce K-é m.; královéhradecký
 Hradec Králové, Hradce Králové m.; královéhradecký, mn. -čtí
jjalovec, -vce m.
 jalovět, 3. mn. jalovějí i jalo
 jalovice ž.
 Jordánsko, -a s.; Jordánské hášimovské království; Jordánec m.; jordánský
kkalokagathia [-ty-] ž.
 kaloň, -ně m.
 kalorický
 kalorie ž., mn. 2. -rií
 kaloun, -u m.
 katalog, -u m.
 katalogizovat
 Korálové moře
 král, -e m., mn. 7. -i; královna ž.
 Kráľova hoľa, K-y hoľe ž.
 kralovat, podst. jm. kralování
 Královédvorský rukopis i Rukopis královédvorský
 Královéhradecko, -a s.; královéhradecký
 královský; Královská obora (v Praze), Královská zahrada (na Pražském hradě)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 Králův Dvůr, -a i -u m.; královodvorský i králodvorský
 Králův Dvůr, K-ova Dvora i D-u m.; královodvorský i králodvorský
 krystalografie ž.
 krystalovat
 krystalo
llalok, -u m.
 Lesotho [-to], -a s.; Lesothské království; Lesothan m.; lesothský
mMalá Asie [áz-], M-é A. ž.; maloasijský
 málo, 2. st. méně
 maloburžoazní
 máloco, málokdo, málokterý zájm.
 málokde, málokdy apod.
 maloměšťácký
 maloměšťáctví s.
 maloměšťák, -a m.; maloměšťačka ž.
 maloměstský, mn. -městští
 málomluvný
 malomocenství s.
 malomyslnět, 3. mn. malomyslnějí i malomyslní
 malomyslný
 maloobchod, -u m.
 malorážka ž.
 málotřídní
 Maroko, -a s.; Marocké království; Maročan m.; marocký
 materiálový
 megalomanie [-many- i -mány-] ž.
 Michalovce, -vců m. pomn.; michalovecký
 míčovna, -y ž.; Královská míčovna, Míčovna (na Pražském hradě)
 milost, -i ž.; Jeho (Vaše) královská Milost (titul)
Naposledy hledáno:

alo, élč, irace, podbřišek, křivoklát, havaj, bdění, abatyšský, protirakovinn, uši

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.