Pravidla českého pravopisu

aAchájové m. mn.; achájský spolek
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 achát, -u m.
 Acheron, -onu i -ontu m.
 achichi citosl.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 Podobné:
aAfršpach, -u m.; adršpašský
 almanach, -u m.
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 Astrach, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 bachor, -u m.
 báchorka ž.
 bachyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 baldachýn, -u m.
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 brachycefalický i brachykefalický
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
cCáchy, Cách ž. pomn.; cášský
 Cáchy, Cách ž. pomn.; cášský, mn. -šští
 čára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 chlácholit
 čtyř- ve složeninách (častější než čtyr-)
dDachau neskl. s.; dachauský
 Dachstein [-štajn], -u m.; dachsteinský
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 deus ex machina [máchiná] (lat.)
 diachronický [dy-ny-]
 diachronie [dy-ny-] ž.
 diachronní [dy-]
 disacharid [dy-], -u m.
 dítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 dláha i dlaha ž., jedn. 7. dláhou i dlahou, mn. 2. dlah, 3. dláhám i dlahám, 6. dláhách i dlahách, 7. dláhami i dlahami
 dóžecí; Dóžecí palác (v Benátkách)
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 dvířka s. pomn., 2. -řek, 3. -ům i -ám, 6. -ách, 7. -y i -ami
 dvoj- i dvou- ve složeninách
eEisenach [ajze-], -u m.; eisenašský
ggarde s. neskl. (např. v šachu)
 Gerlachovský štít
 giga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
 Guadalajara [gvadalachara], -y ž.; guadalajarský
hHarrachov, -a m.; harrachovský
 Harrachov, -a m.; harrachovský
 hekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 hrách, hrachu m.
 hrachor, -u m.
iidea ž., jedn. 2. idey i ideje, 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou i idejí, mn. 1., 4. idey i ideje, 2. idejí, 3. ideám i idejím, 6. ideách i idejích, 7. ideami i idejemi
jjachta ž., mn. 2. jacht i jachet
 jachtař, -e m.
 jachtink [-ty-], -ku i jachting [-ty-], -gu m.
 Jáchym, -a m.
 Jáchymov, -a m.; jáchymovský
 jakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 Javorníky, -ků m. pomn., 6. -cích i -kách
 Jeseník, -u i -a m.; Jeseníky, -ků m. pomn., 6. -cích i -kách; jesenický, mn. -čtí
 jho s., mn. 2. jeh, 6. jhách
kkachel, -chle m., mn. 7. -chli
 kachlík, -u m.
 kachna ž.; kach
 kach, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 Kazachstán, -u m.; Kazach, -a m.; kazašský, mn. -šští
 Kazachstán, -u m.; Kazašská republika; Kazach m.; kazašský
 Kdyně ž. (v Čechách); kdyňský, mn. -ňští
 kilo- (zn. k) ve složeninách, např. kilogram, kilometr atd.
 Klobouky, Klobouk i Klobouků m. pomn., 3. -kům, 6. -cích i -kách, 7. -ky; kloboucký, mn. -čtí
 Králíky, -ík i -ů m. pomn., 3. -kům, 6. -kách, 7. -ky; králický, mn. -čtí; Králický Sněžník
 kráva, -y ž., jedn. 7. krávou, mn. 2. krav, 3. krávám i kravám, 6. krávách i kravách, 7. krávami i kravami
 Krompachy, -pach m. pomn.; krompašský
 kvazi- ve složeninách, např. kvazistacionární, kvazičástice
llachtan, -a m.; lachtaní
 Lašsko s.; Lach, -a m.; lašský, mn. lašští
 Lašsko, -a s.; Lach m.; lašský
 lidičky m. mn., 2. -ček, 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami
 lípa, -y ž., jedn. 7. lípou i lipou, mn. 2. lip, 3. lípám i lipám, 6. lípách i lipách, 7. lípami i lipami
 Long Beach [bíč] neskl. s.; longbeachský
 luka s. pomn., 2. luk, 3. lukám, 6. lukách, 7. lukami
 lýtko s., mn. 1., 4. lýtka, 2. lýtek, 3. lýtkům i lýtkám, 6. lýtkách, 7. lýtky i lýtkami
 lži- ve složeninách, např. lžiumění, lživlastenecký
mmáchat, podst. jm. máchání
 machiavelizmus [makja-], -izmu i machiavelismus [makja-zm-], -ismu m.
 Machiavelli [makjaveli], -lliho m.
 machinace ž.
 máchnout, příč. máchl
 Máchovo jezero
 malachit, -u m.
 Massachusetts [mesečúsec] neskl. s.; massachusettský
 Massachusetts [mesečúsec] neskl. s.; massachusettský, mn. -ttští
 mega- (zn. M) ve složeninách, např. megawatt
 mikro- (zn. ¶) ve složeninách, např. mikroampér
 mili- (zn. m) ve složeninách, např. miliampér
 monosacharid, -u m.
nnach, -u m.
 nacházet, 3. mn. nacházejí i nachází
Naposledy hledáno:

ach, vlastnos, televize, popřípadě, lučištní, krono, mbar, řadič, zbírat, mfy

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.