Pravidla českého pravopisu

jjakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
rrok, -u (ale do roka) m., mn. obyč. léta, let, ale též roky, roků; Nový rok (svátek 1. ledna); Rok české hudby (akce)
ssto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
aalegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 alej, -e ž.; alej Svobody
 aleluja citosl. i s. neskl.
 Alena, -y ž.
 alergen [-ge- i -gé-], -u m.
 alergický
 alergie ž., mn. 2. -gií
 alergik, -a m.; alergička ž.
 Aleš, Aleše i Alše m.
 Aleš, Aleše i Alše m.; Aleška, -y ž.
 alespoň, aspoň část.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alexandr, -a m.
 Alexandr, -a m.; Alexandra, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 Alexej, -e m.
 Podobné:
aabych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 aspoň, alespoň část.
 atd. (a tak dále)
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
bBaleáry, Baleár ž. pomn.; baleárský
 balerína ž.
 baletka ž.
 bezmála přísl. (málem)
 bienále s. neskl.
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
cCalais [kale i kalé]neskl. s.; calaiský
 chata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
 čtyřsetletý i čtyřistale
ddále ž. (dálka)
 dále, dál přísl.
 daleko široko
 dalekohled, -u m.
 dale
 dealer [dýl-], -a m.
 dealer [dýl-], -a m.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 desetihaléř i desítihaléř i -halíř, -e m.
 dětský, mn. -tští (ale děcko)
 dialekt [dy-], -u m.
 dialektický [dy-ty-]
 dialektik [dy-ty-], -a m.; dialektička ž.
 dialektika [dy-ty-] ž.
 dialektolog [dy-], -a m.; dialektoložka ž.
 dialektologický [dy-]
 dialektologie [dy-] ž.
 dialektový [dy-]
 dvacetihaléř i dvacítihaléř i -halíř, -e m.
eekvivalent, -u m.
ffenolftalein [-in i -ín], -u m.
 finále s. neskl., jedn. 7. též -m
ggaleje, -í ž. pomn.
 galejnický
 galejník, -a m.
 Galenos [-lé-], -na m.
 galéra ž.
 galerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
 galerijní
 galeriový
 Guatemala [gva-], -y ž.; Guatemalec, -lce m.; guatemalský
 Guatemala [gva-], -y ž.; Guatemalská republika; Guatemalec m.; guatemalský
hhaléř i halíř, -e m.
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
 Jeruzalém, -a m.; jeruzalémský
 Jeruzalém, -a m.; jeruzalémský
 Julius i Iulius [jú-], -lia m.; juliánský kalendář
kKaledonie [-ny-], -e ž.; Kaledonec m.; kaledonský
 kaleidoskop, -u m.
 kaleidoskopický
 kalendář, -e m.
 katalepsie ž.
 kataleptický [-ty-]
 kavalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií
 kavalerista, -y m.
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 Kostalec nad Černými lesy, Kostalce nad Č. L. m.; černokostelecký
 kovalentní
 králevic i kralevic, -e m.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kutálet, 3. mn. kutálejí i kutálí
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
mMagdaléna i Magdalena, -y ž.
 magdalénien [-ny-], -u m.
 majáles, -lesu m. i neskl. ž. pomn.
 Maledivy [-dy-], -div ž. pomn.; Maledivská republika; Maledivan i Maledivec m.; maledivský
 malér, -u m.
 maršálek, -lka m.
 Metuzalém, -a m.; metuzalémský
 mnohale i mnoholetý
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nadále přísl.
 naftalen [-le- i -lé-], -u m.
 náledí s.
 naléhat, podst. jm. naléhání
 naléhavý
 nalehko i na lehko (lehce)
 nalehnout, příč. nalehl
 nálepek, -pku m.
 nálepka ž.
 nálet, -u m.
 nalétat i nalítat, podst. jm. nalétání i nalítání
 naletět, 3. mn. nale
 nalétnout i nalítnout, příč. nalétl, nalétnul i nalítl, nalítnul
 nálev, -u m.
 nalévat i nalívat, podst. jm. nalévání i nalívání
 nálevka ž.
 nálevník, -a m.
 nalevo přísl.
 nález, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nalézat (se)
Naposledy hledáno:

ale, zmocnit, krinolín, raslovan, nezvr, lamský, řře, rpť, drahn, ehli

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.