Pravidla českého pravopisu

aazalka ž.
 Podobné:
aamyláza, -y ž.
bbazalka ž.
 bazální
 bazalt, -u m.
 bazar, -u m.
cceluláza, -y ž.
dDháza, -y ž.; dházský
 dokázat, 1. j. dokážu, 3. mn. dokážou; rozk. dokaž
 dokazatelný
 dotázat se, 1. j. dotážu se, 3. mn. dotážou se; rozk. dotaž se; podst. jm. dotázání
eelefantiáza [-ty-], -y ž.
ggáza, -y ž.
 Gaza, -y ž.; gazský
hhazard, -u m.
 hazardér, -a m.
 hazardní
kKazachstán, -u m.; Kazach, -a m.; kazašský, mn. -šští
 Kazachstán, -u m.; Kazašská republika; Kazach m.; kazašský
 Kazaň, -ně ž.; kazaňský
 kázat, 1. j. kážu, 3. mn. kážou; rozk. kaž; podst. jm. kázání
 kazatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 kvazar, -u m.
llazar, -a m. (ubožák); Lazar (biblická postava)
 lazaret, -u m.
 lipáza, -y ž.
 litiáza [-ty-], -y ž.
 lyáza, -y ž.
mmaltáza, -y ž.
 man, -a m. (vazal)
 mazat, 1. j. mažu, 3. mn. mažou; rozk. maž
 metastáza, -y ž.
 mnich, -a m.; Mnich sázavský (kronikář)
 moniliáza [-ny-], -y ž.
nnákaza, -y ž.
 nakázat, 1. j. nakážu, 3. mn. nakážou; rozk. nakaž; podst. jm. nakázání
 námraza, -y ž.
 navázat, 1. j. navážu, 3. mn. navážou; rozk. navaž; podst. jm. navázání
 nazad přísl.
 nazála, -y ž.
 nazální
 nazapřenou i na zapřenou (být někde)
 Nazaret, -u m.; nazaretský
ooáza, -y ž.
 obřadný (okázalý)
 obrazárna, -y ž.
 obvázat, 1. j. obvážu, 3. mn. obvážou; rozk. obvaž; podst. jm. obvázání
 odkázat, 1. j. odkážu, 3. mn. odkážou; rozk. odkaž; podst. jm. odkázání
 odvázat, 1. j. odvážu, 3. mn. odvážou; rozk. odvaž; podst. jm. odvázání
 okázalý
 otázat se, 1. j. otážu se, 3. mn. otážou se; rozk. otaž se
 ovázat, 1. j. ovážu, 3. mn. ovážou; rozk. ovaž; podst. jm. ovázání
pparmazán i parmezán, -u m.
 podvázat, 1. j. podvážu, 3. mn. podvážou; rozk. podvaž
 Posázaví s.; posázavský
 Posázaví, -í s.; posázavský
 poukázat, 1. j. poukážu, 3. mn. poukážou; rozk. poukaž; podst. jm. poukázání
 převázat, 1. j. převážu, 3. mn. převážou; rozk. převaž; podst. jm. převázání
 přikázat, 1. j. přikážu, 3. mn. přikážou; rozk. přikaž; podst. jm. přikázání
 přivázat, 1. j. přivážu, 3. mn. přivážou; rozk. přivaž; podst. jm. přivázání
 prokázat, 1. j. prokážu, 3. mn. prokážou; rozk. prokaž; podst. jm. prokázání
 prokazatelný
 psoriáza, -y ž.
rrazance ž.
 razantní
 Rjazaň, -ně ž.; rjazaňský
 rozkázat, 1. j. rozkážu, 3. mn. rozkážou; rozk. rozkaž; podst. jm. rozkázání
 rozmazat, 1. j. rozmažu, 3. mn. rozmažou; rozk. rozmaž
 rozvázat, 1. j. rozvážu, 3. mn. rozvážou; rozk. rozvaž; podst. jm. rozvázání
ssazárna, -y ž.
 Sázava, -y ž.; sázavský
 Sázavský klášter
 slinný (např. žláza)
 smazat, 1. j. smažu, 3. mn. smažou; rozk. smaž (mazáním setřít); jiné je zmazat (umazat)
 Stáza, -y ž.
 štítná žláza
 svázat, 1. j. svážu, 3. mn. svážou; rozk. svaž; podst. jm. svázání
 svěrací (např. kazajka)
ttázat se, 1. j. tážu se, 3. mn. tážou se; rozk. taž se
 tazatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
uukázat, 1. j. ukážu, 3. mn. ukážou; rozk. ukaž; podst. jm. ukázání
 ukazatel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i
 umazat, 1. j. umažu, 3. mn. umažou; rozk. umaž
 uvázat, 1. j. uvážu, 3. mn. uvážou; rozk. uvaž; podst. jm. uvázání
vváza, -y ž.
 vazač, -e m. (zařízení)
 vázačka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj, stuha)
 vazačský, mn. -čští
 vazák, -u m.
 vazal, -a m., mn. 4., 7. -y
 vázanka ž.
 vazárna, -y ž.
 vázat, 1. j. vážu, 3. mn. vážou; rozk. važ; podst. jm. vázání
 vykázat, 1. j. vykážu, 3. mn. vykážou; rozk. vykaž; podst. jm. vykázání
 vykazatelný
 vymazat, 1. j. vymažu, 3. mn. vymažou; rozk. vymaž
 vyvázat, 1. j. vyvážu, 3. mn. vyvážou; rozk. vyvaž; podst. jm. vyvázání
 vzkázat, 1. j. vzkážu, 3. mn. vzkážou; rozk. vzkaž; podst. jm. vzkázání
zzakázat, 1. j. zakážu, 3. mn. zakážou; rozk. zakaž; podst. jm. zakázání
 zamazat, 1. j. zamažu, 3. mn. zamažou; rozk. zamaž
Naposledy hledáno:

aza, kondenzace, pozůstatek, zůstat, žluna, verzia, josef, odhad, přečin, dosít

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.