Pravidla českého pravopisu

bboa s. neskl.
 bob, -u m.
 bobtnat i botnat
 bobule ž., mn. 2. -lí
 Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 bochník, -u i -a m.
 bod, -u m.
 Bodamské jezero
 bodat
 bodejť, bodejž část.
 bodláčí s.
 bodlák, -u m.
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 Bodrog, -u m.; bodrožský i bodrogský
 bodyček, -čeku m.
 bodyguard [-gár- i -gar-], -a m.
 bodyguard [-gár- i -gar-], -a m.
 Boëthius [-o-é-], thia m.
 Bogotá [-ta] i Bogota, -y ž.; bogotský
 boháč, -e m.
 bohatství s.
 bohatý, 2. st. bohatší
 bohatýr, -a m.
 Bohdan, -a m.; Bohdana, -y ž.
 Bohdaneč, -nče m. i ž.; bohdanečský
 bohém, -a m.
 bohemista, -y m.
 bohemistický [-ty-]
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bohudík i bohudíky
 bohulibý
 Bohumil, -a m.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 Bohumín, -a m.; bohumínský boka Kotorská
 bohužel
 bohyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 Boiotie, -ie ž.; Boiotové, boiotský
 bojácný
 bojar, -a m.
 bóje ž.
 bojeschopnost, -i ž.
 bojiště, -iště s., mn. 2. -išť
 bojkot, -u m.
 bojler, -u m.
 bojůvka ž.
 bok, -u m.; vpravo, vlevo v bok
 bol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 bolero s.
 bolest, -i ž.
 bolestný
 bolet, 3. mn. bolí i bolejí
 Bolívie ž.; Bolivijec, -jce m.; bolivijský
 Bolívie, -e ž.; Bolivijská republika; Bolivijec m.; bolivijský
 Boloňa i Bologna [-ňa], -ně i -gne ž., 3., 6. -ni i -gni, 4. -ňu i -gnu, 7. -ňou i -gnou; boloňský i bolognský [-oň-], mn. -ňští i -gnští
 Boloňa, -ně i Bologna [-ňa], -gne ž.; boloňský i bologneský
 boltcový
 boltec, -tce m.
 bomba, -y ž.
 Bombaj, -e ž.; bombajský
 Bombaj, -e ž.; bombajský
 bombardér, -u m.
 bombardon [-on i -ón], -u m.
 bombast, -u m.
 bombastický [-ty-]
 bona fide [-ná fidé] (lat.)
 bonapartista [-ty-], -y m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 bonbon [-on i -ón], -u m.
 bonbonek [-on- i -ón-], -nku m.
 bonboniéra [-ny- i -ni-] ž.
 Bonifác [-ny-], -e m.
 bonifikace [-ny-] ž.
 bonita [-ny-] ž.
 bonmot, -u m.
 Bonn, -u m.; bonnský
 Bonn, -u m.; bonnský
 bonsaj, -e ž. i m.
 bonton [-on i -ón], -u m.
 bonz, -a i -e m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 boogie-woogie [bugy vugy] i bugy-vugy s. neskl.
 Boolova i Booleova [búlo-] algebra
 boom [búm], -u m.
 bor i bór, -u m. (chem. prvek)
 bor, -u m. (les)
 bóra ž.
 borax, -u m.
 Bordeaux [-do i -dó] neskl. s.; bordeauxský
 Bordeaux [-do i -dó] s. neskl.; bordeauxský [-doský i -dóský], mn. -xští
 bordó příd. jm. neskl.
 bordóská jícha
 bordový
 bordura [-du- i -dú-] ž.
 borec, -rce m.
 borgis, -u m.
 borid, -u m.
 Boris, -e m.
 boritan, -u m.
 boritý
 Bořivoj, -e m.
 Borneo, -ea s.; bornejský
 Podobné:
aabonent, -a m.
 abonmá s. neskl.
 abonovat
 absorbovat
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adsorbovat
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alej, -e ž.; alej Svobody
 améboidní
 amfibol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 anabolikum, -ka s.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anebo, aneb spojka
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
bbabočka ž., jedn. 3., 6. -čce
 bovka ž.
 balící (kdo nebo co balí)
 Baltimore [bóltymór], -ru m.; baltimorský
 Barbora i Barbara, -y ž.
 barborka ž. (třešňová větvička)
 barvící (kdo nebo co barví)
 baseball [bejzbol], -u m.
 basový (k bas nebo basa)
 bát se, 3. mn. bojí se; rozk. (ne)boj se; příč. bál se
 bednící (kdo nebo co bední)
 bělící (kdo nebo co bělí)
 bikarbonát, -u m.
 bílící (kdo nebo co bílí)
 billboard [bilbór- i bilbor-], -u m.
 billboard [bilbór- i bilbor-], -u m.
 Borodino [-ď-], -a s.; borodinský
 borovice ž.
 borovodík, -u m.
 borový (např. les)
 borový i bórový (např. voda)
 boršč, -e m.
 bortit, příč. borcen
 borůvčí s.
 borůvka ž.
 Bosna ž.; Bosňan, -a m.; bosenský
 Bosna, -y ž.; Bosňan m.; bosenský
 Bospor, -u m.; bosporský
 Boston, -u m.; bostonský
 bo
 bota ž.
 botanický [-ny-]
 botanik [-ny-], -a m.; botanička ž.
 botanika [-ny-] ž.
 botnat i bobtnat
 Botnický záliv
 Botswana, -y ž.; Botswanská republika; Botswaňan i Botswanec m.; botswanský
 botulin [-li- i -lí-], -u m.
 botulizmus, -izmu i botulismus [-zm-], -ismu m.
 Boubín, -a m.; boubínský
 Boubín, -a m.; boubínský
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 boule ž., mn. 2. -lí
 bouřit (se), rozk. buř (se) i bouři (se)
 boutique [butyk] i butik [-ty-], -u m.
 bovden, -u m.
 bowle [bou-] ž.
 box, -u m.
 boxer, -a m.
 boxovat
 Božena, -y ž.
 Boží Dar, B-ho D-u m.; božídarský
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 Božidar, -a m.; Božidara, -y ž.
 božíhodový
 božský, mn. -žští
 božstvo s.
 brambor, -u m. i brambora, -y ž.
 bramborářský
 brambořiště, -iště s., mn. 2. -išť
 Braniborsko, -a s.; Branibor m.; braniborský
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brousící (kdo nebo co brousí)
 brzdící (kdo nebo co brzdí)
 budící (kdo nebo co budí)
 bugy-vugy i boogie-woogie [bugy vugy] s. neskl.
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 butik [-ty-] i boutique [butyk], -u m.
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chladící (kdo nebo co chladí)
 chorobopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 chválabohu i chvála bohu (naštěstí)
 cídící (kdo nebo co cídí)
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 čistící (kdo nebo co čistí)
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 Ctibor, -a m.; Ctibora, -y ž.
ddabovat
 Dalibor, -a m.; Dalibora, -y ž.
 dekarbonizace [-ny-] ž.
 dekarbonizační [-ny-]
 dělící (kdo nebo co dělí)
 desetibojař, -e m.
Naposledy hledáno:

bo, mixér, kuvajt, lo, kdes, orel, zejit, rozpomínat, pecia, komplementarita

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.