Pravidla českého pravopisu

cco zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
bbalící (kdo nebo co balí)
 barvící (kdo nebo co barví)
 bednící (kdo nebo co bední)
 bělící (kdo nebo co bělí)
 bílící (kdo nebo co bílí)
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brousící (kdo nebo co brousí)
 brzdící (kdo nebo co brzdí)
 budící (kdo nebo co budí)
 bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký atd. i bůhví kdo, bůhví co, bůhví jaký atd.
cchladící (kdo nebo co chladí)
 cídící (kdo nebo co cídí)
 čistící (kdo nebo co čistí)
ddělící (kdo nebo co dělí)
 dojící (kdo nebo co dojí)
 dráždící (kdo nebo co dráždí)
hhasící (kdo nebo co hasí)
 hloubící (kdo nebo co hloubí)
 hojící (kdo nebo co hojí)
 holící (kdo nebo co holí)
 honící (kdo nebo co honí)
kkalící (kdo nebo co kalí)
 kdovíkdo, kdovíco, kdovíjaký atd. i kdoví kdo, kdoví co, kdoví jaký atd.
 klížící (kdo nebo co klíží)
 krášlící (kdo nebo co krášlí)
 kreslící (kdo nebo co kreslí)
 křísící (kdo nebo co křísí)
 kropící (kdo nebo co kropí)
 kroutící (kdo nebo co kroutí)
 kryjící (kdo nebo co kryje)
lladící (kdo nebo co ladí)
 lepící (kdo nebo co lepí)
 leštící (kdo nebo co leští)
 loužící (kdo nebo co louží)
mměnící (kdo nebo co mění)
 měřící (kdo nebo co měří)
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
 mísící (kdo nebo co mísí)
 mlátící (kdo nebo co mlátí)
 mořící (kdo nebo co moří)
 mrazící (kdo nebo co mrazí)
 mučící (kdo nebo co mučí)
ppařící (kdo nebo co paří)
 pečící (kdo nebo co peče)
 pěstící (kdo nebo co pěstí)
 plnící (kdo nebo co plní)
 pojící (kdo nebo co pojí)
rřadící (kdo nebo co řadí)
 razící (kdo nebo co razí)
 řídící (kdo nebo co řídí)
ssběrač, -e m. (kdo i coco sbírá)
 šijící (kdo nebo co šije)
 škrobící (kdo nebo co škrobí)
 škrtící (kdo nebo co škrtí)
 smažící (kdo nebo co smaží)
 smrtící (kdo nebo co usmrcuje)
 solící (kdo nebo co solí)
 stínící (kdo nebo co stíní)
 sušící (kdo nebo co suší)
ttavící (kdo nebo co se taví)
 těsnící (kdo nebo co těsní)
 tlumící (kdo nebo co tlumí)
 trávící (kdo nebo co tráví)
 třídící (kdo nebo co třídí)
 tužící (kdo nebo co tuží)
 tvrdící (kdo nebo co tvrdí)
 týkat se, 3. j. týká se (ale též co se týče apod.)
uučící (kdo nebo co učí)
vvážící (kdo nebo co váží)
 vlhčící (kdo nebo co vlhčí)
 vodící (kdo nebo co vodí)
 volící (kdo nebo co volí)
zzářící (kdo nebo co září)
 zatímco i zatím co spojka
 zdící (kdo nebo co zdí)
 žehlící (kdo nebo co žehlí)
 žhavící (kdo nebo co žhaví)
 zřídkaco, zřídkakdo i zřídka co, zřídka kdo
 zvonící (kdo nebo co zvoní)
ccobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 coby (jakoby)
 coda [kó-] ž.
 Coimbra [kuim-], -y ž.; coimberský
 cokoli, cokoliv zájm.
 Colorado [k-rá-], -a s.; coloradský
 Colosseum viz Koloseum
 Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 Columella viz Kolumella
 comics [komiks] i komiks, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 computer [kompjútr] i komputer, -u m.
 concertino [končertý-] s.
 Connecticut [konektyket], -u m.; connecticutský
 conquistador [konki-], -a m.
 Constantinus viz Konstantin
 Cookovy ostrovy [ku-]
 copak zájm. i přísl.
 copak, cožpak část.
 copyright [kopyrajt], -u m. i neskl. s.
 Córdoba [kor-], -y ž.; córdobský
 Coriolanus viz Koriolán
 cosi, cos zájm.
 Cottbus [k-] viz Chotěbuz
 coul, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 coulomb [kul-], -bu m. (zn. C)
 couvat
 couvnout, příč. couvl i couvnul
 Coventry [k-] neskl. s.; coventerský
 cože zájm. i citosl.
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 analogově-číslicový (např. převodník)
 Ancona [-k-], -y ž.; anconský
bbalancovat
 Barcelona, -y ž.; barcolonský
 bérco (např. vřed)
 berný (co se bere, např. mince)
 Besancon [-zanson], -u m.; besanconský
 boltco
cCasablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 Chotěbuz, -e ž. (Cottbus); chotěbuzský
 Cignac [koňak], -cu i -ku m.; cognacký
 číslico
 Cuzco [kusko], -ca i -ka s.
ddárcovský
 dárcovství s.
 denuncovat
 diferencovat [dy-]
 distancovat [dy-]
 Duchcov, -a m.; duchcovský
fFrancie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
 Francie, -e ž.; Francouzská republika; Francouz m.; francouzský
 Francouzská Guyana [gvajá-], F-é G-y ž.; francouzskoguyanský
 Francouzská Polynésie [-zi-], F-é P-e ž.
 francouzština i franština ž.
 francovka ž.
 franština i francouzština ž.
hharcovat
 hořco (k hořec)
iintermezzo [-meco] s.
kkdekdo, kdeco, kdekterý, kdejaký zájm.
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 Koloseum, -sea i Colosseum [ko-], -ssea s.
 Kolumella i Columella [ko-], -lly m.
 komiks i comics [komiks], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 komputer i computer [kompjútr], -u m.
 koncovka ž.
 konco
 Konstantin i Constantinus [ko-tý-], -na m.
 kopcovitý
 Koriolán i Coriolanus [ko-án-], -na m.
 kosekans m. neskl. i kosekanta, -ty ž. (zn. cosec)
 kosinus, -nu i -nusu m. (zn. cos)
 kotangens m. neskl. i kotangenta, -ty ž. (zn. cotg)
 Kurtius i Cortius [k-ci-], -tia m.
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcokvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
 kvarteto s.; smyčcokvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
 kvasnico
llecco, leccos, leckdo, leckterý zájm.
 léčebně-výchovný (např. pracoviště)
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
 ledasco, ledaskdo zájm.
 ledovco
 licoměrník, -a m.; licoměrnice ž.
 licousy, -ů m. pomn.
 covat
 covka ž.
 co
 loco citato [-kó -tátó] (lat.)
 loco [-kó] přísl. (lat.)
 lžíco
mMacocha ž. (propast)
 Macocha, -y ž.; macošský
 máloco, málokdo, málokterý zájm.
 matico
 matrico
 mezzoforte [meco-]
 mezzosoprán [meco-], -u m.
 mincovna, -y ž.
nnalézt (něco), 1. j. naleznu; rozk. nalezni; příč. nalezl, nalezen; podst. jm. nalezení
 naskicovat
 nasycovat
 co zájm.
 nehledě, nehledíc k něčemu, na něco
 nuancovat [nyans- i nuanc-]
oobrazově-číslicový (např. převodník)
 ochromit (někoho, něco)
 opilovat (opracovat pilníkem)
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
 ostřižek, -žku m. (co bylo ostřiženo)
 osvěcovat (k osvítit)
 otcovský
 otcovství s.
 otec, otce m., jedn. 5. otče, mn. 1. otcové; Otcové (církevní), Svatý otec (papež)
 otupit, 3. mn. otupí (něco); podst. jm. otupení
ppískovco
 pohlcovat
 pozlacovat
 pracoviště, -iště s., mn. 2. -išť
 pracovitý
 pracovněprávní (k pracovní právo)
 pracovněvýchovný (k pracovní výchova)
 pravico
 překrucovat
 přesycovat
 proděravit (něco), 3. mn. proděraví; příč. proděravil, proděraven
 propast, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi; Hranická propast; propast Macocha
 pryskyřico
 puncovat
Naposledy hledáno:

co, turnov, zeškrabat, nadstandardní, zabít, rall, sesout, zůn, ít, generaliz

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.