Pravidla českého pravopisu

ddichroman [dy-], -u m.
 Podobné:
aadice [-dy-] ž.
 anodic [-dy-]
bbaladic [-dy-]
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brázdicí (např. stroj)
 brzdící (kdo nebo co brzdí)
 brzdicí (např. kotouč)
 budící (kdo nebo co budí)
 budicí (např. proud)
cčeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 chladící (kdo nebo co chladí)
 chladicí (např. zařízení)
 cídící (kdo nebo co cídí)
 dicí (např. prášek)
ddic, -e m.; dědička ž.
 dic
 dictví s.
 dekadic [-dy-]
 dlaždice ž.
 dráždící (kdo nebo co dráždí)
 dráždicí (např. prostředek)
eedice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 encyklopedic [-dy-]
 epizodic [-dy-]
 erudice [-dy-] ž.
 expedice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
ggordic [-dy-] uzel
 Gordion, lat. Gordium, -dia s.; gordický uzel
hhandicap [hendykep] i hendikep [-dy-], -u m.
 handicapovat [hendykep-] i hendikepovat [-dy-]
 hendikep [-dy-] i handicap [hendykep], -u m.
 hendikepovat [-dy-] i handicapovat [hendykep-]
 heraldic [-dy-]
 hněď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 hruď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 hvězdice ž.
iindicie [-dý-] ž., mn. 2. -cií
 Indic oceán [-dy-]
 Indie [-dy-] ž.; Ind, -a m.; indický, mn. -čtí; Indický [-dy-] oceán
 Indie [-dy-], -e ž.; Indická republika; Ind m.; indic
kkapraď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích,
 katodic [-dy-]
 kondice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 kondicionál [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
lladící (kdo nebo co ladí)
 ladicí (např. stupnice)
 Lidice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; lidický, mn. -čtí
 Lidice, -ic ž. pomn.; lidic
 loď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi i -ďmi
 logopedic [-dy-]
 Lýdie, -ie ž.; lýdský; lydická tónina
mměď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 dicí (např. lázeň)
 medicína [-dy-] ž.
 medicinbal [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 melodic [-dy-]
 metodic [-dy-]
 mladic, mn. -čtí
 mladík, -a m.; mladice ž.
nnápověď, -di ž., mn. 1. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 nehledě, nehledíc k něčemu, na něco
 nordic [-dy-]
oódic [-dy-] (k óda)
 odpověď, -i ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 ortopedic [-dy-]
pperiodic [-dy-]
 podřadicí (např. spojky)
 Přední Indie [-dy-], P. I-e ž.; předoindic
 přední; Přední Indie [-dy-]; předoindic
 předpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 přípověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 přísedící m. i ž.
 prozodic [-dy-]
 průpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
rřadící (kdo nebo co řadí)
 řadicí (např. páka)
 rapsodic [-dy-]
 reedice [re-edy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 řídící (kdo nebo co řídí)
 řídicí (např. páka, systém)
sšeď, -i ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 souřadicí (např. spojky)
 sporadic [-dy-]
 synodic [-dy-]
ttradice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 tradicionalista [-dy-], -y m.
 tradicionalistický [-dy-ty-]
 tradicionalizmus [-dy-], -izmu i tradicionalismus [-dy-zm-], -ismu m.
 třídící (kdo nebo co třídí)
 třídicí (např. stroj)
 tvrdící (kdo nebo co tvrdí)
 tvrdicí (např. látka)
uudice ž.
vvédy, véd ž. mn. (indické literární památky)
 vodící (kdo nebo co vodí)
 vodicí (např. čep)
 výpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 vzducholoď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi i -ďmi
zzáď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
Naposledy hledáno:

dic, bezzubý, pověs, mosaz, boží, žáni, pedagogický, zasytit, orchidea, echn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.