Pravidla českého pravopisu

ddisacharid [dy-], -u m.
 disciplína [dy-] ž.
 disciplinární [dy-]
 disciplinovaný [dy-]
 disent [dys-], -u m.
 disertace i dizertace [dy-] ž.
 disertační i dizertační [dy-]
 disfunkce [dy-] ž. (nežádoucí funkce)
 disfunkční [dy-]
 disharmonický [dy-ny-]
 disharmonie [dy-ny-] ž.
 disident [dysi-], -a m.
 disidentský [dysi-], mn. -tští
 disimilace [dysi-] ž.
 disjunkce [dy-] ž.
 disjunktivní [dy-ty- i dy-tý-]
 disk [dy-], -u m.
 diskař [dy-], -e m.
 disketa [dy-] ž.
 diskofil [dy-], -a m., mn. 4., 7. -y
 diskont [dy-], -u m.
 diskontinuita [dy-ty-] ž.
 diskordance [dy-] ž.
 diskotéka [dy-] ž.
 diskreditovat [dy-ty-]
 diskrepance [dy-] ž.
 diskrepantní [dy-]
 diskrétní [dy-]
 diskriminace [dy-] ž.
 diskurz [dy-], -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 diskurzní [dy-]
 diskuse i diskuze [dy-] ž.
 diskusní i diskuzní [dy-]
 diskutabilní [dy-]
 diskutér [dy-], -a m.
 diskutovat [dy-]
 diskuze i diskuse [dy-] ž.
 diskuzní i diskusní [dy-]
 diskvalifikace [dy-] ž.
 diskžokej [dy-], -e m.
 dislokace [dy-] ž.
 disociace [dyso-] ž.
 disonance [dyso-] ž.
 disparátní [dy-]
 disparita [dy-] ž.
 dispečer [dy-], -a m.
 dispečink [dy-], -ku m.
 dispenz [dy-], -ze i dispenze ž.
 dispergovat [dy-]
 disperze [dy-] ž.
 disperzní [dy-]
 displej [dy-], -e m. i ž.
 disponent [dy-], -a m.
 disponovat [dy-]
 dispozice [dy-] ž.
 dispoziční [dy-]
 disproporce [dy-]
 disproporcionální [dy-]
 disproporční [dy-]
 disputace [dy-] ž.
 distance [dy-] ž.
 distanční [dy-]
 distancovat [dy-]
 distichon [dysty-], -cha s.
 distingovaný [dysty-]
 distinkce [dysty-] ž.
 distinkční [dysty-]
 distinktivní [dysty-ty- i dysty-tý-]
 distorze [dy-] ž.
 distribuce [dy-] ž.
 distribuční [dy-]
 distribuovat [dy-], 3. j. distribuuje
 distributivní [dy-ty- i dy-tý-]
 disulfid [dy-], -u m.
 Podobné:
aAddis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
bBrindisi [-dyzi] neskl. s.; brindis
cCharybda i Charybdis, -dy ž.
ddizertace i disertace [dy-] ž.
 dizertační i disertační [dy-]
 džudista [-dy-] i judista [džudy-], -y m.
eencyklopedista [-dy-], -y m.
 encyklopedistický [-dy-ty-]
ggardista [-dy-], -y m.
 gardistický [-dysty-]
 girondista [ži-dy-], -y m.
hhledisko s., mn. 2. -sek i -sk; z hlediska
iindiskrétní [-dy-]
 indisponovaný [-dy-]
 indispozice [-dy-] ž.
jjudista [džudy-] i džudista [-dy-], -y m.
lLadislav, -a m.
 Ladislav, -a m.; Ladislava, -y ž.
mMadison [medy-], -u m.; madisonský
 mladistvý
 modistka [-dy-] ž.
 modistství [-dy-] s.
nnudista [-dy-], -y m.
 nudistický [-dysty-]
 nudizmus [-dy-], -izmu i nudismus [-dyzm-], -ismu m.
ooddiskutovat [-dy-]
 oddisponovat [-dy-]
ppohrobek, -bka m.; král Ladislav Pohrobek
 predispozice [-dy-] ž.
 propagandista [-dy-], -y m.
 propagandistický [-dysty-]
rradista [-dy-], -y m.
 redisové [-dy-] pero
 redistribuce [-dy-] ž.
ssadista [-dy-], -y m.
 sadistický [-dysty-]
 sadizmus [-dy-], -izmu i sadismus [-dyzm-], -ismu m.
 sál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Vladislavský sál (na Pražském hradě)
 školicí (např. středisko)
 stipendista [-ty-dy-], -y m.
 středisko s., mn. 2. -sk i -sek
vVladislav, -a m.; Vladislava, -y ž.
 vladislavský (např. sloh); Vladislavský sál (na Pražském hradě)
 východisko s., mn. 2. -isk i -isek
 výpočetní (např. středisko)
zzdiskreditovat [-dy-dy-]
 Zdislav, -a m.; Zdislava, -y ž.
Naposledy hledáno:

dis, arbo, tíhač, trojkolka, koření, doslova, exkluzivní, klaudi, trojrozměrn, zhasn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.