Pravidla českého pravopisu

eecho s.
 Echo, -chy i neskl. ž.
 Podobné:
aagrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 Albrecht, -a m.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 automechanik [-ny-], -a m.
bBabylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 Bechyně, -ě ž.; bechyňský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 biotechnologie ž.
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
ccech, -u m.
 čechoamerický
 čechofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 Čechov, -a m., 3., 6. Čechovovi; Čechovův
 cechovní
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 Čechy, Čech ž. pomn.; Čech m.; český
 Česká republika, Č-é r-y ž.; Čech m.; český
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chechtat se
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chvalořeč, -i ž., mn. 3. -čem, 6. -čech, 7. -čmi
 cíl, -e m., mn. 6. -ech, 7. -i
 čtyři, 2. čtyř i čtyřech, 3. čtyřem, 4. čtyři, 6. čtyřech, 7. čtyřmi
dden, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 dítě, dítěte s., mn. děti ž., 2. dětí, 3. dětem, 6. dětech, 7. dětmi
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 Doksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 doslech, -u m.
 dýchadla, -del s. pomn., 3. -dlům, 6. -dlech, 7. -dly
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
eelektrotechnický [-ny-]
 elektrotechnika [-ny-] ž.
 Emauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Erechtheion, -theia s.
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 fyzikálněchemický (k fyzikální chemie)
hhospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 host, -a m., mn. 1. -é i -i, 2. -ů i -í, 3. -ům, 4. -y, 6. -ech, 7. -y
 Hradčany, -čan m. pomn., 3. -nům, 6. -nech, 7. -ny; hradčanský; Hradčanské náměstí (v Praze)
iinka, -y m. (šlechtic v incké říši)
jjižní; jižní pól, jižní Čechy, jižní Evropa; Jižní Amerika
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kamna s. pomn., 2. -men, 3. -ům, 6. -ech, 7. -y
 Karpaty, Karpat m. pomn., 3. -ům, 6. -ech, 7. -y; karpatský, mn. -tští
 katechizmus, -izmu i katechismus [-zm-], -ismu m.
 Kdyně ž. (v Čechách); kdyňský, mn. -ňští
 kivi, -iho m., mn. 1. -iové, 6. -iích i -iech (pták)
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 kost, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 2. -tí, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostelech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 krecht, -u m.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kuli, -ho m., mn. 1. -iové, 4. -ie, 6. -iech i -iích, 7. -ii
llechtat
 lest, lsti ž., mn. 1., 4. lsti, 3. lstem i lstím, 6. lstech i lstích, 7. lstmi
 léto s., mn. 2. let, 3. letům i létům, 6. letech i létech, 7. lety i léty
 lidé m. mn., 2. lidí, 3. lidem, 4. lidi, 6. lidech, 7. lidmi
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
mmacecha ž.
 mast, -i ž., mn. 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -stmi
 materiálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 měch, -u m.
 mechanický [-ny-]
 mechanik [-ny-], -a m.; mechanička ž.
 mechanika [-ny-] ž.
 mechanizace [-ny-] ž.
 mechanizační [-ny-]
 mechanizátor [-ny-], -a m.
 mechanizmus [-ny-], -izmu i mechanismus [-nyzm-], -ismu m.
 mechanizovat [-ny-]
 měchýř, -e m.
 městský, mn. městští; Městský úřad v (Bechyni), Městské zastupitelstvo v (Bechyni)
 mladočech, -a m. (příslušník mladočeské strany)
 mnemotechnický [-ny-]
 moc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 Mokropsy, -psů i -pes m. pomn., 3. -psům, 6. -psích i -psech, 7. -psy; mokropský i mokropeský, mn. -pští i -peští
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 nádech, -u m.
 nadechnout (se), příč. nadechl (se); podst. jm. nadechnutí
 ňadra s. pomn., 2. ňader, 3. -ům, 6. -ech, 7. -y (hruď)
 napěchovat
 náslech, -u m.
 naspěch přísl.
 naznak i na znak (na zádech, na záda)
 Nečech, -a m.
 nechat, 1. j. nechám; rozk. nech i nechej, nechte i nechejte
 nechť, nechťsi část.
 nech, nechtíc přísl.
 nech, -ti i -tě ž., mn. 1. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 nechutenství s.
 nechutný
 nemoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
Naposledy hledáno:

ech, comp, podmasl, razie, naštěstí, hoů, comic, konstitutiv, nietzsche, bosý

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.