Pravidla českého pravopisu

eedém, -u m.
 edematický [-ty-]
 eden, -u m. (ráj)
 Edgar, -a m.
 edice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 edikt [-dy-], -u m.; edikt nantský (viz § 68)
 Edinburgh [edynburk], -u m.; edinburský
 Edita [-dy-], -y ž.
 editor [-dy-], -a m.
 editor [-dy-], -u m. (počítačový program)
 editor [-dy-], -u m. (počítačový program)
 Edmond i Edmund, -a m.
 Eduard i Edvard, -a m.
 Eduard i Edvard, -a m.; Eduarda i Edvarda, -y ž.
 Edvín i Edvin, -a m.
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 abeceda ž.
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akreditovat [-dy-]
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 Alfréd, -a m.; Alfréda, -y ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ančovička ž., jedn. 3., 6. -čce
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
bbabička ž., jedn. 3., 6. -čce
 babočka ž., jedn. 3., 6. -čce
 badminton [bed-], -u m.
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barvicí (např. prostředek)
 Basedowova [-ze-] nemoc
 běda přísl. i citosl.
 bedekr, -a i -u m.
 bedlivý
 bednář, -e m.
 bednění s.
 bednící (kdo nebo co bední)
 bednicí (sloužící k bednění)
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Bedřich, -a m.; Bedřiška, -y ž.
 bedrník, -u m.
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 beduínský
 bělicí (např. prostředek)
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 Benedikt [-dy-], -a m.; Benedikta [-dy-], -y ž.
 benediktin [-dyktý-], -a m.
 bércový (např. vřed)
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bez, beze předl.
 bezprostřed
 bezvědomí s.
 bezvědomý; bezvědomě
 bezvýsled
 bída ž., jedn. 7. bídou, mn. 2. běd
 biedermeier [bídrmajer], -u m.
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 bleděmodrý i bledě modrý
 blednout, příč. bledl
 bledomodrý apod.
 blízkoedl.
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bratrský; jednota bratrská
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 briga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 bryčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 budíček, -čku i -čka m., jedn. 4. -ček i -čka
 budík, -u i -a m., jedn. 4. budík i -ka
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
cčára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 čedar, -u m.
 čed, -e m.
 cedit, příč. cezen
 cedr, -u m.
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 čeledín, -a m.
 čeledník, -u m.
 čelný (např. představitel)
 centrifuga [-fu- i -fú-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 česačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 České středohoří
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 chalcedon, -u m.
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chvíle ž., jedn. 7. chvílí, mn. 2. chvil, 3. chvílím atd.
 cílevědomý; cílevědomě
 čilský ledek
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
 čiřicí (např. prostředek)
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 čistička ž., jedn. 3., 6. -čce
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
ddalekohled, -u m.
 dárce, -ce m., jedn. 5. -ce; dárkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dcera ž., jedn. 3., 6. -ři; dceřin
 děd, -a m.; děd Vševěd (pohádková postava)
 dědic, -e m.; dědička ž.
 dědický
 dědičnost, -i ž.
 dědičný
Naposledy hledáno:

ed, čistička, nimž, niží, oději, pořáť, lesnictv, styp, samuel, sběr

Najít ve Slovníku rýmů Ed
Najít rýmy na slovo Ed
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.