Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aabeceda ž.
 Alfréd, -a m.; Alfréda, -y ž.
bběda přísl. i citosl.
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
cčedar, -u m.
ddonedávna i do nedávna (ještě nedávno)
 Dunajská Streda, D-é S-y ž.; dunajskostredský
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
ggardedáma, -y ž.
hHeda, -y ž.
 hudebněvědný (k hudební věda)
iimpedance ž.
 impedanční
jjazykověda ž.
 jehněda ž.
lLakedaimon, -onu m., dn. Sparta; Lakedaimoňané, lakedaimonský
 ledabylý; ledabyle
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
 ledajak, ledakde apod.
 ledař, -e m.
 ledárna, -y ž.
 ledasco, ledaskdo zájm.
 ledasjak, ledaskde apod.
 ledaže spojka
 literárněvědný (k literární věda)
 lóžový (např. sedadla)
mmedaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 medailér, -a m.
 medailista, -y m.; medailistka ž.
 medailon [-on i -ón], -u m.
 medailonek [-on- i -ón-], -nku m.
 medailonkový [-on- i -ón-]
 medailonový [-on- i -ón-]
 Medard, -a m.
 mohamedán, -a m.
 morseovka [-ze-] ž.; Morseova [-ze-] abeceda
nna shledanou (pozdrav)
 nahledat se dok. (k hledat)
 nápověda ž. (napovídání)
 nedávno přísl.
oodedávna přísl.
 odnedávna i od nedávna (nedávno)
 ohledat dok. (k hledat)
ppedagog, -a m.; pedagožka ž.
 pedagogicko-psychologický (např. poradna)
 pedagogickopsychologický (k pedagogická psychologie)
 pedagogický
 pedagogika ž.
 pedál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pedant, -a m.
 pedanterie [-te- i -té-] ž.
 pedantický [-ty-]
 pohledávka ž.
 Popelec, -lce m. (Popeleční středa)
 přednedávnem i před nedávnem (nedávno)
 předseda, -y m.; předsedkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 prohledat (k hledat), podst. jm. prohledání
rredakce ž.
 redakční
 redaktor, -a m.
 rezeda ž.
 rozsedat se
ssedadlo s.
 Sedan, -u m.; sedanský
 sedat
 sedat (se) (sesedat se)
 sedat si
 sedativum [-ty- i -tý-], -va s.
 sedátko s.
 šéfredaktor, -a m.
 šereda, -y m. i ž.
 sesedat
 sesedat se
 shledat (se) (najít, setkat se)
 středa ž.; Popeleční středa
ttělověda ž.
uuseda
vvěda ž.
 vlastivěda ž.
 vybředat i vybřídat, podst. jm. vybředání i vybřídání
 vyhledávat, podst. jm. vyhledávání
 vysedat
 vysedávat, podst. jm. vysedávání
 vyzvědač, -e m.
 vyzvědačský, mn. -čští
 vyzvědačství s.
 vyzvedat
 vzhlédat i vzhlídat, podst. jm. vzhlédání i vzhlídání
zzabředat i zabřídat, 1. j. zabředám i zabřídám; podst. jm. zabředání i zabřídání
 záhněda ž.
 zasedat, podst. jm. zasedání
 znedaleka i z nedaleka (z malé vzdálenosti)
 zvedat
 zvědavý
Naposledy hledáno:

eda, vepi, pracem, přítel, přidavač, rikr, grupa, směrodatný, vstoupit, buzenstvo

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.