Pravidla českého pravopisu

ffobie ž., mn. 2. -bií
 Foibos, lat. Phoebus [fé-], -ba m.
 Foinikie viz Fénicie
 fokus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 fokusace [-sa-] ž.
 foliant, -u m.
 fólie ž., mn. 2. -lií
 folikul, -u m.
 folio [fo- i fó-], -ia s. (formát papíru, knihy)
 fóliovník, -u m.
 folklor [-lo- i -ló-], -u m.
 folklorista, -y m.
 folkloristický [-ty-]
 folklorní
 folkový (např. hudba)
 fond, -u m.; Dětský fond OSN
 fondán, -u m.
 foném, -u m.
 fonendoskop, -u m.
 fonetický [-ty-]
 fonetika [-ty-] ž.
 foniatrický [-ny-]
 foniatrie [-ny-] ž.
 fonický [-ny-]
 fonograf, -u m.
 fonotéka ž.
 fontána ž.
 forčekink, -ku m.
 forhend, -u m.
 forint, -u m.
 forma, -y ž.
 formaldehyd, -u m.
 formalin [-li- i -lí-], -u m.
 formalinový [-li- i -lí-]
 formalista, -y m.
 formalistický [-ty-]
 formalita ž.
 formalizmus, -izmu i formalismus [-zm-], -ismu m.
 formální
 formát, -u m.
 formela, -y ž.
 formulace ž.
 formulář, -e m.
 formule ž., mn. 2. -lí
 Fort-de-France [fórdefráns] neskl. s.; fortdefranceský
 forte
 fortepiano [-á-] s.
 fortifikace [-ty-] ž.
 fortissimo [-tysi-]
 fortran, -u m.; programovací jazyk Fortran
 fortuna [-tu- i -tú-] ž. (štěstí); Fortuna [-tú-] (bohyně osudu)
 Fortuna [-tú-], -ny ž.
 fórum, -ra s.; Forum Romanum [fó- -má-] (v Římě)
 forzýtie [-ty-] ž.
 fosfát, -u m.
 fosfor, -u m.
 fosforečnan, -u m.
 fosforescence ž.
 fosforeskovat
 fosgen [-ge- i -gé-], -u m.
 fosilie [fosi- i fosí-] ž.
 fosilní [fos-]
 fotbal, -u m.
 fotbalista, -y m.
 fotbalistický [-ty-]
 fotbalový
 Fotios, -tia m.
 fotobuňka ž.
 fotoelektrický [-o-e-]
 fotogenický [-ny-]
 fotogenní
 fotograf, -a m.
 fotografický
 fotografie ž., mn. 2. -fií
 fotolýza, -y ž.
 foton, -u m.
 foxteriér, -a m.
 foxtrot, -u m.
 foyer [foajé i foajér], foyeru [-ajéru] m. i neskl. s.
 Podobné:
aaforistický [-ty-]
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 Alfons i Alfonz, -e [-ze] i -a [-za] m.
 Alfons, -se [-ze] i -sa [-za] i Alfonz, -e i -a m.
 amfora ž.
 anafora ž.
 anaforický
bBellerofon, -ona i -onta i Bellerofontes, -onta m.
 bifokální
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
cchloroform, -u m.
dDefoe [dyfou], -foea [-foua] m.
 deformace ž.
 deformita ž.
 diktafon [dy-], -u m.
 Doryforos, -ra m.
eelektroforéza, -y ž.
 eufonický [-ny-]
 eufonie [-fony- i -fóny-] ž.
 euforický
 euforie [-fo- i -fó-] ž.
 ex offo [ofó] (lat.)
ffauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
 Fénicie i Foinikie [-ný-], ie ž.; Féničané i Foiničané, fénický i foinický
 frankofonní
ggrafolog, -a m.; grafoložka ž.
 grafologický
 grafologie ž.
 grafomanie [-many- i -mány-] ž.
 gramofon, -u m.
hHaiphong [-fo-], -u m.; haiphongský
iich-forma, -y ž.
 informace ž.
 informační
 informatika [-ty-] ž.
 informativní [-ty- i -tý-]
 informátor, -a m.
 intenzitní (např. stereofonie)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 iontoforéza [jo-], -y ž.
jjodoform, -u m.
kkakofonický [-ny-]
 kakofonie [-ny-] ž.
 kakofonní
 Kalifornie [-ny-] ž.; kalifornský
 Kalifornie [-ny-], -e ž.; kalifornský
 kalifornium [-ny-], -nia s.
 Kalifornský poloostrov
 klaustrofobie ž.
 komfort, -u m.
 komfortní
 konformace ž.
 konformistický [-ty-]
 konformizmus, -izmu i konformismus [-zm-], -ismu m.
 konformní; konformně
 kvadrofonní
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfokvartet (hudební skladby)
 kyfóza, -y ž.
lLa Fontaine [lafonten], -na m.; lafontainský [-tenský]
 luminofor, -u m.
 lymfocyt, -u m.
 lymfom, -u m.
mmagnetofon, -u m.
 megafon, -u m.
 metafora ž.
 metaforický
 metamorfóza, -y ž.
 mezzoforte [meco-]
 mikrofon, -u m.
 mikrofonický [-ny-]
 mikrofonní
 mikrofonový
 monofonní
 morfologický
 morfologie ž.
nneforemný; neforemně
 nekonformní; nekonformně
 Newfoundland [ňufaundle-], -u m.; newfoundlandský
 Norfolk [nór-], -u m.; norfolkský
ooběhový (např. fond)
 omega, -y ž. (ve spojení: s alfou i omegou)
 Oxford, -u m.; oxfordský
 Oxford, -u m.; oxfordský, mn. -dští
pPafos, -fu m.
 parafovat
 perforace ž.
 Persefona [-rz-], -ny i Persefone [-é], -ny i neskl. ž., lat. Proserpina, -ny ž.
 Phoebus viz Foibos
 platforma, -y ž.
 polyfonie [-ny-] ž.
 polyfonní
 pro forma [pró formá] (lat.)
 protireformace ž.
rradiofonie [-dy-ny-] ž.
 radiofonní [-dy-]
 reforma, -y ž.
 reformace ž.
 reformátor, -a m.
Naposledy hledáno:

fo, šejkr, ěnc, vazebný, pór, biledn, průb, neči, typick, trapič

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.