Pravidla českého pravopisu

ggobelín i goblén, -u m.
 gobelínový i goblénový
 Gobi neskl. s. i ž.; gobijský i gobiský
 Gobi neskl. s. i ž.; gobijský i gobiský
 Goethe [géte], -tha [-ta] i -theho [-teho] m.
 Gogh [gok i choch], -gha [-ga i -cha] m.
 l, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 golem, -a m.
 golet, -u m.
 golf, -u m.
 Golfský proud
 goliáš, -e m. (silák); Goliáš (biblická postava)
 gondola, -y ž.
 gondoliér, -a m.
 gong, -u m.
 goniometrický [-ny-]
 goniometrie [-ny-] ž.
 gordický [-dy-] uzel
 Gordion, lat. Gordium, -dia s.; gordický uzel
 Gorgias, -gia m.
 Gorgony, -gon ž. mn.
 Gori neskl. s.; gorijský i goriský
 gorila, -y ž.; gorilí
 Gorlice, -ic ž. pomn.; gorlický
 Görlitz [gerlic] viz Zhořelec
 Göteborg [ge- i jé-], -u m.; göteborský
 Gotha [ta], -y ž.; gothský i gothajský
 Gothard, -a m.
 gotický [-ty-]
 gotika [-ty-] ž.
 tové, -tů m. mn.
 tský, mn. tští
 tština ž.
 Göttingen [getyn-], -u m. i neskl. s.; göttingenský
 gouda ž. (sýr)
 Goya [goja], -yi [-ji] m.
 Podobné:
aagonický [-ny-]
 agonie [-ny-] ž.
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 algoritmus, -mu m.
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 Anaxagoras, -ra m.
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 angora ž.
 antagonický [-ny-]
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 antidopinkový i antidopingový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 Antigona, -ny i Antigone [-é], -ny i neskl. ž.
 Antigonos, -na m.
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 aragonit [-nyt], -u m.
 Argolida i Argolis, -idy ž.
 argon, -u m.
 Argos, -su i -gu m. (město); argoský i argejský
 Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 argot, -u m.
 argotický [-ty-]
bbegonie [-gony- i -ny-] ž., mn. 2. -nií
 Beringovo moře
 Beringovo moře
 bigotní
 Bogotá [-ta] i Bogota, -y ž.; bogotský
cCarthago viz Kartágo
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 Černigov [-ňi-], -a m.; černigovský
 Chicago [čikágo i šikágo] s.; chicagský, mn. -gští
 Chicago [šikágo i čikágo], -a m.; chicagský
ddemagog, -a m.; demagožka ž.
 demagogický
 demagogie ž.
 diagonála [dy-], -y ž.
 dingo [dy-], -a m.
 dirigovat [dy-]
 dispergovat [dy-]
 distingovaný [dysty-]
eegocentrický
 egocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 egoista, -y m.
 egoistický [-ty-]
 egoizmus, -izmu i egoismus [-zm-], -ismu m.
 Egon, -a m.; Egona, -y ž.
 embargo s.
 epigon, -a m.
 ergometrie ž.
 ergonomický
 ergonomie ž.
 estragon, -u m.
ffagocyt, -u m.
 fagot, -u m.
 fagotista [-ty-], -y m.
 fakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 fiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
 fingovat
 Frýgie, -ie ž.; Frygové, fryžský; frygická čapka
 fungovat
gGlasgow [glázgou], -a m. i neskl. s.; glasgowský
 gregoriánský (např. chorál)
 Gregorios, -ria m.
hHercegovina, -y ž.; hercegovský
 Hugo, -a m.
 Hugo, -ga m.; Viktor Hugo [igo]
iIgor, -a m.
 imago s.
 indigo [-dy-] s.
 indigový [-dy-]
 ingot, -u m.
 interagovat
jJugoslávie, -e ž.; Svazová republika Jugoslávie; jugoslávský
kKartágo i Carthago [kartá], -ga s. i Kartagina, -ny ž.; Kartáginci, kartágský i kartaginský
 kategoriální
 kategorický
 kategorie ž., mn. 2. -rií
 Kongo s.; Konžan, -a i Kongan, -a m.; konžský i kongský,
 Kongo, -a s.; Konžská lidová republika; Konžan i Kongan m.; konžský i kongský
 konvergovat
 korigovat
 kosmogonický [-ny-]
 kosmogonie [-ny-] ž.
lLagos, -u m.; lagoský
 largo přísl. i s.
 laryngologický
 laryngologie ž.
 legovat, podst. jm. legování
 logoped [-pe- i -pé-], -a m.
 logopedický [-dy-]
Naposledy hledáno:

, idas, odpočin, ploti, smíchat, devše, pokaždé, dům, šíf, homér

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.