Pravidla českého pravopisu

hHebe [bé], -by i neskl. ž.
 hebký, 2. st. hebčí i hebčejší
 hebrejština ž.
 Hebridy, -id ž. pomn.; hebridský, mn. -dští
 Hebridy, Hebrid ž. pomn.; hebridský
 Heda, -y ž.
 donizmus [-ny-], -izmu i donismus [-nyzm-], -ismu m.
 hedvábí s.
 hedvábnický
 hedvábný
 Hedvika, -y ž.
 Hefaisteion, -teia s.
 Hefaistos, -ta m.
 Hegel [gl], -gela [-gla] m.
 hegelovec, -e m.
 hegemon, -a m.
 hegemonický [-ny-]
 hegemonie [-ny-] ž.
 Heidelberg [hajdl-], -u m.; heidelberský
 Heine [hajne], -neho i -na m.
 hejsek, -ska m.
 hejtman, -a m.
 Hekabe [-bé], -by i neskl. lat. Hecuba [-ku-] i Hekuba, -by ž.
 hektar, -u m.
 hekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 hektolitr, -u m.
 Hektor, -ra m.
 Helada i Hellas, -ady ž.; heladský i helladský
 Helén, -na m.; helénský
 Helena, -y ž.
 helénistický [-nysty-]
 helénizmus [-ny-], -izmu i helénismus [-nyzm-], -ismu m.
 helénský
 Helespont i Hellespontos, -tu m.; helespontský i hellespontský
 Helga, -y ž.
 helikon [-on i -ón], -u m.
 helikoptéra ž.
 heliocentrický
 Heliopolis, -le ž., dn. Baalbek
 heliotropizmus, -izmu i heliotropismus [-zm-], -ismu m.
 heliový [-] (k helium)
 helium [-], -lia s.
 Hellas viz Helada
 helma, -y ž., mn. 2. helem
 Helsinky, Helsink i -nek ž. pomn.; helsinský
 Helsinky, Helsink i -nek ž. pomn.; helsinský, mn. -nští
 Helvécie, lat. Helvetia [-véci-], -ie ž.; Helvéciové i Helvétiové, helvétský
 helvet i helvít, -a m.
 helvetský, mn. -tští (např. vyznání)
 hematit [-ty-], -u m.
 hematologie ž.
 hemisféra ž.
 hemoglobin [-bi- i -bí-], -u m.
 hemolýza, -y ž.
 hemoroidy, -ů m. pomn.
 hendikep [-dy-] i handicap [hendykep], -u m.
 hendikepovat [-dy-] i handicapovat [hendykep-]
 henry m. neskl. (jednotka indukčnosti, zn. H)
 ra, -ry ž.
 Herakleitos, -ta m.
 Herakles, -kla i -klea i Herkules, -la m.; heraklovský, herakleovský, herkulovský
 heraklit, -u m.
 heraldický [-dy-]
 heraldika [-dy-] ž.
 herbář, -e m.
 Herbert, -a m.; Herberta, -y ž.
 herbicid, -u m.
 Hercegovina, -y ž.; hercegovský
 hercynské vrásnění
 Herder [-der i -dr], -dera m.; herderovský
 herectví s.
 heretický [-ty-]
 heretik [-ty-], -a m.
 hereze ž.
 herkules, -la m. (silák); Herkules (v mytologii); herkuleský; herkulovský
 hermafrodit [-dy-], -a m.
 Heřman, -a m.-
 heřmánek, -nku m.
 hermelín, -u m.
 hermeneutika [-ty-] ž.
 Hermes, -ma m.
 hermetický [-ty-]
 Hermína, -y ž.
 herní (k hra)
 Herodes, -da i -desa i -dese m.
 Herodot i Herodotos, -ta m.; herodotovský
 heroický
 heroin [-in i -ín], -u m.
 heroizmus, -izmu i heroismus [-zm-], -ismu m.
 herold, -a m.
 hertz [herc], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. Hz)
 Hesensko, -a s.; hesenský
 Hesiod i Hesiodos, -da m.; hesiodovský
 hetéra ž.
 heterocyklický
 heterogenní
 Hethité viz Chetité
 heuristický [-ty-]
 hexaedr [-a-e-], -u m.
 hexametr, -u m.
 Podobné:
aAcheron, -onu i -ontu m.
 adheze ž.
 adhezivní [-zi- i -zí-]
 adhezní
 agrochemický
 agrochemie ž.
 Amaltheia, -eie ž.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 apartheid [-teji-], -u m.
 archeolog, -a m.; archeoložka ž.
 archeologický
 archeologie ž.
 archeopteryx, -xe m., mn. 7. -xi
 archetyp, -u m.
 Atény i Atny, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i atnský
 Atény i Atny, -én ž. pomn.; aténský i atnský
 Atény i Atny, -én ž. pomn.; aténský i atnský
 Atna, -ny ž.; Pallas Atna, Pallady Atny i Pallas Atny
bbahenní
 Bangkok, -u m. (Krungthep); bangkocký
 barchet, -u m.
 behaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 bekhend, -u m.
 bermudský trojúhelník
 biochemie ž.
 bom, -a m.
 bohemista, -y m.
 bohemistický [-ty-]
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bor i bór, -u m. (chem. prvek)
 Buchenwald, -u m.; buchenwaldský
cČcheng-tu neskl. s.; čchengtuský
 cer [cé-], -u m. (chemický prvek)
 Cheb, -u m.; Chebsko s.; chebský
 Cheb, -u m.; chebský
 chechtat se
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chemický
 chemie ž.
 chemik, -a m.; chemička ž.
 chemikálie ž., mn. 2. -lií
 chemizace ž.
 Chemnitz [-nyc], -u i -e m.; chemnitzský
 Chersones, -su i Chersonésos, -nésu m., dn. Cherson; chersonéský
 cherub, -a i cherubín, -a m.
 Chetité [-ty-], -tů m. mn.; chetitský, mn. -tští
 Chetité, zast. Hethité m. mn.; chetitský
 chrchel, -chlu i -chle m., mn. 1., 4. -chly i -chle, 7. -chly i -chli
 Chuang-che neskl. s. (Žlutá řeka)
 cihelný
 císařství s.; císařství mexické (dř.); dru císařství (ve Francii) (viz § 88)
 čtyřúhelník, -u i -a m.
ddehet, dehtu m.
 Demosthenes, -na m.
 devíza, -y ž. (heslo)
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 druhý; druhá světová válka; dru císařství (hist.) (viz § 88)
eErechtheion, -theia s.
 ester, -u m. (chem.)
 Euhemeros, -ra m.
fFahrenheitův [fárenhajt-] stupeň
 forhend, -u m.
 fyzikálně-chemický (např. analýza)
 fyzikálněchemický (k fyzikální chemie)
gGarmisch-Partenkirchen [-miš] neskl. s. i G.-P-u m.; garmischpartenkirchenský
 ghetto [geto] s.
 giga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
 Goethe [géte], -tha [-ta] i -theho [-teho] m.
hHalifax [helifex], -u m.; halifaxský
 Halleyho i Halleyova [heli-] kometa
 Hamilton [he-], -u m.; hamiltonský
 handicap [hendykep] i hendikep [-dy-], -u m.
 handicapovat [hendykep-] i hendikepovat [-dy-]
 happening [hepeny-], -gu m.
 happy end [hepy], -u m.
 heydrichiáda [haj-] ž.
 hezký, 2. st. hezčí
 hnědouhelný
 hostinec, -nce m.; hostinec Pod Černým vrchem, hostinec U Kaštanu apod.
 hra ž., mn. 2. her; XV. (Patnácté) zimní olympijské hry
iinherentní
 ischemický [ische-]
jjachta ž., mn. 2. jacht i jachet
 jahelník, -u m.
 jahelný
 jáhla, -y ž., mn. 1. jáhly, 2. jahel i jáhel, 3. jáhlám atd.
 jehla, -y ž., mn. 2. jehel
kkachel, -chle m., mn. 7. -chli
 kamenouhelný
 Karlsruhe [-rú-] neskl. s.; karlsruhský
 kilohertz [-rc], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. kHz)
 koherence ž.
 koherenční
 koherentní
 koherer, -u m.
 koheze ž.
 kohezní
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
Naposledy hledáno:

, tentokrat, raur, vypisknul, mincíř, áor, žula, předvečer, sykl, útulný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.