Pravidla českého pravopisu

hHispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 hispanista [-ny-], -y m.
 histologický
 histologie ž.
 historickokulturní (k historie kultury)
 historickomaterialistický [-ty-] (k historický materialismus)
 historickosrovnávací (např. metoda)
 historický
 historie ž.
 historik, -a m.; historička ž.
 historiografie ž.
 historizmus, -izmu i historismus [-zm-], -ismu m.
 Histria viz Istrie
 Podobné:
aahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
bbuddhista, -y m.
 buddhistický [-ty-]
 buddhizmus, -izmu i buddhismus [-zm-], -ismu m.
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
ddohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
iIstrie, řec. Histria, -ie ž.; Istrové, istrijský
jjasnost, -i ž.; Jeho Jasnost (hist. titul)
kkatechizmus, -izmu i katechismus [-zm-], -ismu m.
 Kolchida i Kolchis, -idy ž.; kolchidský
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 kulturněhistorický (k historie kultury)
lliterárněhistorický (k literární historie)
mmasochista, -y m.
 masochizmus, -izmu i masochismus [-zm-], -ismu m.
 mccarthizmus [mek-karty-], -izmu i mccarthismus [mek-kartyzm-], -ismu m.
 monarchista, -y m.
 monarchistický [-ty-]
 monarchizmus, -izmu i monarchismus [-zm-], -ismu m.
ppolyhistor, -a m.
 předhistorický
 prehistorický
 prehistorie ž.
 program, -u m.; Košický (vládní) program (hist.)
sšachista, -y m.
 šachistický [-ty-]
tThisba, -by i Thisbe [-é], -by i neskl. ž.
uUhry, Uher ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (hist.)
vviska ž. i whisky [visky] ž. neskl.
 vojenský; Vojenský historický ústav
wwhisky [visky] ž. neskl. i viska ž.
 Wu-lu-mu-čchi neskl. s.; wulumučchiský
zzemě i zem, -ě ž.; Země (hvězdářsky); Země česká (jako hist. státní celek); české země i České země; země Koruny české
Naposledy hledáno:

hís, áblu, ndie, posílat, naliv, degenerační, lobelka, elh, zatluč, sako

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.