Pravidla českého pravopisu

h[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ad, -u m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adce, 2. st. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adčeji
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adit, příč. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]azen
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adký, 2. st. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adší
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adovět, 3. mn. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adovějí i [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adoví
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adovka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]aholice ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]as, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ásat, podst. jm. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ásání
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asatel, -e m., 1. -é, 7. -i
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ásič, -e m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ásit, rozk. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]as; příč. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ášen; podst. jm. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ášení
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asitý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asivky, -vek ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]áska ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]áskosloví s.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asný ([[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asitý)
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ásný m. (ponocný) i příd. jm.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ava, -y ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]aveň, -vně ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avice ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ávka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avní; [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avní město Praha
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avohruď, -di ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avonožec, -žce m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]edět, 3. mn. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]edí
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]edík, -u m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]edisko s., mn. 2. -sek i -sk; z [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ediska
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ediště, -iště s., mn. 2. -išť
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]emýžď, -dě m.; [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]emýždí
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]emýžďovitý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ezenní kloub
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídač, -e m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídačský, mn. -čští
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídat, podst. jm. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídání
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ína ž., jedn. 7. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ínou, mn. 2. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ín, 3. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ínám atd.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]iněný
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]iník, -u m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]initopísčitý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]initý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]inka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]Hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]insko s.; [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]inecký, mn. -nečtí
 [[hl]hl[/hl]][hl]Hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]insko, -a s.; [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]inecký
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]íst, -a m. živ.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]íva, -y ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]íza, -y ž., mn. 2. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]íz, 3. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ízám atd.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ízka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]íznatý i [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]iznatý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]odavec, -vce m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oh, -u m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]omoz i lomoz, -u m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oub, -i ž.; z [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubi duše
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubící (kdo nebo co [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubí)
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubicí (např. stroj)
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubit, rozk. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ub i [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubi, [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubte i [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ouběte; podst. jm. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubení
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oubka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oupý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]tan, -u m.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubina ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubinný
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubinový
 [[hl]hl[/hl]][hl]Hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uboká nad Vltavou, H-é nad V. ž.; (vltavsko)[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubocký i (vltavo)[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubocký
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uboko, [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uboce, 2. st. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oub, [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ouběji
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uboký, 2. st. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubší
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]učet, 3. mn. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]učí
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uchavka ž.
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uchoněmý
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uchý, mn. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]uší, 2. st. [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ušší
 [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ušina ž.
 Podobné:
aAugeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]év
 Augiášův c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]év
bbleskuryc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ý
 bouchnout, příč. bouc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] i bouchnul
cc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ácholit
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ad, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adící (kdo nebo co c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adí)
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adicí (např. zařízení)
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adit, příč. c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]azen; podst. jm. c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]azení
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adnout, příč. c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adl
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]apec, -pce m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]apecký
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]apík, -a m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]éb i c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]eba, c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]eba m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ebíček, -čku m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ebník, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]év, -a m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ípný
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ívek, -vku m.
 C[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oe [-é], -oy i neskl. ž.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]opeň, -pně ž.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]openní
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]opňový
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]or i c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ór, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oramin [-mi- i -mí-], -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orečnan, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orid, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oristan, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orit, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oritý
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orkaučuk, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]oroform, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orofyl, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orovat i c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]órovat
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orovodík, -u m.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]orový i c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]órový
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ouba, -y ž.
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubivý
 c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubný
 chrchel, -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]u i -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]e m., mn. 1., 4. -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]y i -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]e, 7. -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]y i -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]i
 chrc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]at
 čichnout, příč. čic[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
 ci[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]a, -y ž.
 ci[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ář, -e m.
 ci[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ový
 čtyřryc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ostní
ddaleko[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ed, -u m.
 doběhnout, příč. době[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]], doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ed, -u m.
 do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]édnout i do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídnout, příč. do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]édl, do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]édnul i do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídl, do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ídnul
 do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ížet, 3. mn. do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ížejí i do[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]íží
 dolehnout, příč. dole[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domo[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] se
 dosáhnout, příč. dosá[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]], dosažen; podst. jm. dosažení
 doschnout, příč. dosc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] i doschnul
 dostihnout, příč. dosti[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]], dostižen; podst. jm. dostižení
 dostřihnout, příč. dostři[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]], dostřižen
 dotáhnout, příč. dotá[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]], dotažen
 drhnout, příč. dr[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] i drhnul, drhnut
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl [[hl]hl[/hl]][hl]Hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 dvoj[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]áska ž.
 dvoj[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avý i dvou[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avý
 dvojje[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]an, -u m.
 dýchnout i dechnout, příč. dýc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] i dec[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
 gymnázium, -zia s., mn. 2. -zií, 7. -zii; Gymnázium v Praze 4 - Mic[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]i
hholo[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avý
 honza, -y m. ([[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]upák)
jjá[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]a, -y ž., mn. 1. já[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]y, 2. jahel i jáhel, 3. já[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ám atd.
 janek, -nka m. ([[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]upák)
 jedno[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asný
 jedno[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asý
 je[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]a, -y ž., mn. 2. jehel
 je[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]an, -u m.
 je[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ice ž.
 je[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ičí s.
 je[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ičnan, -u m.
 Ji[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ava, -y ž.; ji[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avský
 jihnout, příč. ji[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
kk, ke předložka; ku v několika případech před sou[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]áskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kachel, -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]e m., mn. 7. -c[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]i
 kac[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ík, -u m.
 kosoú[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ý
 křehnout, příč. kře[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
 kruti[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]av, -a m.
 kryc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]e ž., mn. 2. -lí
 kryc[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ový metr
 ku předložka v některých ustálených případech před sou[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]áskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
llehnout (si), příč. le[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] (si)
 líhnout se, příč. lí[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] se
 lomoz i hlomoz, -u m.
mmáchnout, příč. mác[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
 mesiáš, -e m. (vykupitel, [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]asatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 město s.; [[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]avní město Praha, Brno-město; Staré Město (pražské), Jižní Město (část Prahy)
 mihnout se, příč. mi[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]] se
 mnohoú[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]ý
 moci i moct, 1. j. mohu i můžu, 2. j. můžeš, ..., 3. mn. mohou i můžou; příč. mo[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
nna s[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]edanou (pozdrav)
 naběhnout, příč. nabě[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]
 nac[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]adit (se), příč. nac[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]azen; podst. jm. nac[[hl]hl[/hl]][hl]hl[/hl][/[hl]hl[/hl]]azení
Naposledy hledáno:

nájemný, hl, traumatick, lonizátor, potřísňovat, rozvít, všekaz, tereotypní, ýň, koopera

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.