Pravidla českého pravopisu

iia2">Ianus viz Janus
 ia2">Iason viz Jason
 Podobné:
aia2">abilympiáda ž.
 ia2">abilympiáda ž.
 ia2">absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ia2">Accius [akci-], -cia m.
 ia2">Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 ia2">adiabatický [-dy-ty-]
 ia2">Adrián i Adrian, -a m.; ia2">Adriána i Adriana, -y ž.
 ia2">Aelius [é-], -lia m.
 ia2">Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 ia2">afélium, -lia s.
 ia2">Aithiopia viz Etiopie
 ia2">aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 ia2">akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ia2">Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 ia2">Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 ia2">aliance ž.; Svatá ia2">aliance
 ia2">alias (lat.)
 ia2">Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 ia2">alpinium [-píny-], -nia s.
 ia2">aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 ia2">aluviální
 ia2">aluvium [-lu- i -lú-], -via s.
 ia2">Amaltheia, -eie ž.
 ia2">ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ia2">americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 ia2">amoniak [-ny-], -u m.
 ia2">amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 ia2">antialkoholický [-ty-]
 ia2">antikvariát [-ty-], -u m.
 ia2">Antium [-ci-], -tia s.
 ia2">Antonius, -nia m.
 ia2">Apia, -ie ž.; apijský
 ia2">Apis, -ise i -ida i -pia m.
 ia2">Apollonios [-ló], -nia m.
 ia2">Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 ia2">Apuleius, -leia m.
 ia2">Aquileia viz Akvileia
 ia2">Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 ia2">Arrianosa, -na m.
 ia2">arteriální
 ia2">Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 ia2">Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 ia2">Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 ia2">asociace ž.
 ia2">asociál, -a m., mn. 4., 7. -y
 ia2">asociální
 ia2">asociativní [-ty- i -tý-]
 ia2">Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 ia2">atrium [á-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ia2">auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ia2">Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 ia2">Augiášův chlév
 ia2">augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 ia2">Aurelián i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 ia2">Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 ia2">autogramiáda ž.
 ia2">aviatický [-ty-]
 ia2">aviatik [-ty-], -a m.
 ia2">aviatika [-ty-] ž.
 ia2">axiální
bia2">bakteriální
 ia2">Banská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 ia2">berkelium [-ke- i -ké-], -lia s.
 ia2">beryllium [-ry- i -rý-], -llia s.
 ia2">bestiální [-ty-]
 ia2">Bianka, -y ž.
 ia2">bianko
 ia2">biatlon, -u m.
 ia2">Bibiana, -y ž.
 ia2">biliár, -u m.
 ia2">Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 ia2">Boëthius [-o-é-], thia m.
 ia2">Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 ia2">breviář i brevíř, -e m.
 ia2">briliant, -u m.
 ia2">Británie, lat. Britannia, -ie ž.
 ia2">bronchiální
 ia2">broučkiáda ž.
 ia2">burzián, -a m.
 ia2">Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cia2">Caelius [cé-], -lia m.
 ia2">Calabria viz Kalábrie
 ia2">Campania viz Kampánie
 ia2">capriccio [kapričo], -ccia s.
 ia2">Celsius [-z-], -sia m.
 ia2">ceremoniál [-ny-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ia2">ceremoniální [-ny-]
 ia2">ceremoniář [-ny-], -e m.
 ia2">cezium [ce- i cé-], -zia s.
 ia2">Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 ia2">chiliastický [-ty-]
 ia2">chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 ia2">cisterciák, -a m.
 ia2">Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 ia2">čtyřiapůl i čtyři a půl
 ia2">curium [ky-], -ria s.
 ia2">cyklotrial, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ia2">Cyprián i Cyprian, -a m.
dia2">Dácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 ia2">Dalmácie, lat. Dalmatia [-máci-], -ie ž.; dalmatský
Naposledy hledáno:

nova, ia, rozzářit, falšovat, , shakespearovský, tou, zapomněl, bezzubý, si

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.