Pravidla českého pravopisu

iiniciála [-ny-], -y ž.
 iniciálka [-ny-] ž.
 iniciativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 iniciativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 iniciátor [-ny-], -a m.
 Podobné:
aad infinitum [-ný-] (lat.)
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 aerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 afinita [-ny-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 aj. (a jiné, a jiní)
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinium [-píny-], -nia s.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
bBikini [-ny] neskl. s.; bikinský
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bukinista [-ny-], -y m.
 byzantinizmus [-tyny-], -izmu i byzantinismus [-tynyzm-], -ismu m.
cchinin [-nyn i -nýn i -nin], -u m.
 cínie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 činitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
 činitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i (osoba)
ddarwinista [-ny-], -y m.
 darwinizmus [-ny-], -izmu i darwinismus [-nyzm-], -ismu m.
 definice [-ny-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 definiční [-ny-]
 definitiva [-nyty- i -nytý-], -y ž.
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
 delfín, -a m.; delfíní
 determinizmus [-ny-], -izmu i determinismus [-nyzm-], -ismu m.
 dominiální [-ny-]
 Dominik [-ny-], -a m.
 Dominik [-ny-], -a m.; Dominika [-ny-], -y ž.
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dominikáni [-ny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 Dominikánská republika [-ny-] ž.; Dominikánec m.; dominikánský
 dominikánský [-ny-]
 dominium [-míny-], -nia s.
eeinsteinium [ajnštajny-], -nia s.
ffemininum [-ny- i -ný-], -na s.
 feministka [-ny-] ž.
 feminizace [-ny-] ž.
 Fénicie i Foinikie [-ný-], ie ž.; Féničané i Foiničané, fénický i foinický
 finiš [-ny-], -e m.
 finišer [-ny-], -u m. (stroj)
 finišovat [-ny-]
 Foinikie viz Fénicie
ggadolinium [-liny- i -líny-], -nia s.
 gloxínie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Greenwich [grinič], -e m.; greenwichský
hhliník, -u m.
 hlinitopísčitý
 hlini
iinfinitezimální [-ny-]
 infinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
 Iustinianus viz Justinián
jjíní s.
 Justinián i Iustinianus [j-á-], -na m.; justiniánský
kkainit [-nyt], -u m.
 kalvinista [-ny-], -y m.
 kalvinizmus [-ny-], -izmu i kalvinismus [-nyzm-], -ismu m.
 kaolinit [-ny-], -u m.
 kapucíni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 karabiniér [-ni- i -ny-], -a m.
 karabiník, -a m.
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 klinický [-ny-]
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kominický
 kominictví s.
 kominík, -a m.
 kopiník, -a m.
 krystalinikum [-ny-], -ka s.
 kypřit, 3. mn. kypří (činit kyprým)
llibertinizmus [-tyny-], -izmu i libertinismus [-tynyzm-], -ismu m.
 linie [liny- i líny-] ž., mn. 2. -nií
 liniový [liny- i líny-]
 luminiscence [-ny-] ž.
 luminiscenční [-ny-]
 luminiskovat [-ny-]
mmaliní s.
 maliník, -u m. (malinový keř)
 miniatura [-ny-tu- i -ny-tú-] ž.
 miniaturizace [-ny-] ž.
 minigolf [-ny-], -u m.
 minimalistický [-ny-ty-]
 minimalizace [-ny-] ž.
 minimální [-ny-]
 minimum [-ny-], minima s.
 miniový [míny-] (k minium)
 minipočítač [-ny-], -e m.
 ministerský [-ny-]
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministr [-ny-], -a m.; ministryně ž., mn. 2. -yň i -yní
Naposledy hledáno:

ini, fyziatrie, zleh, relo, namnoze, prostata, ohů, tel, cenit, fěrtoch

Najít ve Slovníku rýmů Ini
Najít rýmy na slovo Ini
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.