Pravidla českého pravopisu

kkoňadra ž.
 koňak, -u m.
 Konakry neskl. s.; konedubský
 koncentrace ž.
 koncentrační
 koncentrát, -u m.
 koncentrický
 koncepce ž.
 koncepční (např. přístup)
 koncept, -u m.
 konceptní (např. papír)
 koncern, -u m.
 koncert, -u m.
 koncertní
 koncese [-se] ž.
 koncil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; koncil basilejský, kostnický apod. i basilejský, kostnický apod. koncil
 koncipovat
 koncizní [-ci- i -cí-]
 koncovka ž.
 koncový
 kondenzace ž.
 kondenzační
 kondenzát, -u m.
 kondenzátor, -u m.
 kondenzor, -u m.
 kondenzovat
 kondice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 kondicionál [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kondolence ž.
 kondolenční
 kondom, -u m.
 kondor, -a m.
 konduktér, -a m.
 koneckonců (konečně, nakonec)
 Konedubu neskl. s.; konedubský
 konektor, -u m.
 Koněprusy, -prus m. pomn.; koněpruský
 konev, -nve ž.
 konexe ž.
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 konfekce ž.
 konfekční
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 konferenciér, -a m.
 konferenční
 konferovat
 konfese [-se] ž.
 konfesijní [-si-]
 konfesionální [-si-]
 konfesní [-sní]
 konfet, -u m. i konfeta, -y ž.
 konfident, -a m.
 konfidentský, mn. -tští
 konfigurace ž.
 konfirmace ž.
 konfiskace ž.
 konflikt, -u m.
 konfliktní
 konfliktový
 konformace ž.
 konformistický [-ty-]
 konformizmus, -izmu i konformismus [-zm-], -ismu m.
 konformní; konformně
 konfrontace ž.
 konfuze [-fu- i -fú-] ž.
 konfuzní [-fu- i -fú-]
 konglomerát, -u m.
 Kongo s.; Konžan, -a i Kongan, -a m.; konžský i kongský,
 Kongo, -a s.; Konžská lidová republika; Konžan i Kongan m.; konžský i kongský
 kongregace ž.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 kongruence ž.
 kongruenční
 kongruentní
 kónický [-ny-]
 konifera [-ny-] ž.
 koník, -a m.
 koniklec, -e m.
 konipas, -a m., mn. 4., 7. -y
 konipásek, -ska m.
 konírna, -y ž.
 konjugace ž.
 konjunkce ž.
 konjunktiv [-ty- i -tý-], -u m.
 konjunktivní [-ty- i -tý-]
 konjunktura [-tu- i -tú-] ž.
 konjunkturalista, -y m.
 konjunkturální
 konkávní
 konkluzivní [-zi- i -zí-]
 konkordance ž.
 konkordát, -u m.
 konkretizace [-ty-] ž.
 konkretizovat [-ty-]
 konkrétní
 konkrétum, -ta s.
 konkurence ž.
 konkurenční
 konkurent, -a m.
 konkurz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 anakonda ž.
 antikoncepce [-ty-] ž.
 antikoncepční [-ty-]
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
bbalkon [-on i -ón], -u m.
 balkonek [-on- i -ón-], -nku m.
 balkonkový [-on- i -ón-]
 balkonový [-on- i -ón-]
 bezkonfesijní i bezkonfesní
 bezzákonnost, -i ž.
 bezzákonný
 bikonkávní
 bikonvexní
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
cchalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 Cignac [koňak], -cu i -ku m.; cognacký
 concertino [končertý-] s.
 Connecticut [konektyket], -u m.; connecticutský
 conquistador [konki-], -a m.
 Constantinus viz Konstantin
ddiskont [dy-], -u m.
 diskontinuita [dy-ty-] ž.
 dokonce část.
 donekonečna i do nekonečna (ustavičně)
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 Drakon, -ona i -onta m.; drakonské i drakonické zákony
 drakonický [-ny-] i drakónský
eekonom, -a m.
 ekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 ekonomický
 ekonomie ž.
 ekonomika ž.
 ekonomizace ž.
 eskont, -u m.
ffiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
 flakon [-on i -ón], -u m.
 flakonek [-on- i -ón-], -u m.
ggalakoncert, -u m.
 Gaskoňsko s.; Gaskoněc, -ňce m.; gaskoňský, mn. -ňští
 Gaskoňsko, -a s.; Gaskoněc m.; gaskoňský
 grafikon, -onu m.
hhelikon [-on i -ón], -u m.
 Hongkong, -u m.; hongkongský
 Hongkong, -u m.; hongkongský, mn. -gští
iikona ž.
 ikonoskop, -u m.
 interkontinentální [-ty-]
kkokon, -u m.
 konkurzní
 konopí s.
 Konopiště, -ě s.; konopišťský
 Konopiště, -iště s.; konopišťský, mn. -šťští
 Konrád, -a m.
 konsekrace [-se-] ž.
 konsekventní
 konšel, -a m., mn 4., 7. -y
 konsenzus [-se-], -zu m.
 koňský
 konsolidace ž.
 konsolidační
 konsolidovat
 konsonance ž.
 konsonant, -u m.
 konsonantický [-ty-]
 konspekt, -u m.
 konspirace ž.
 konspirační
 konspirativní [-ty- i -tý-]
 Konstance, -e ž.; konstancký
 Konstancie i Konstance, -e ž.
 konstanta ž.
 Konstantin i Constantinus [ko-tý-], -na m.
 Konstantinopol i Konstantinopolis, -lu m. i -le ž.; konstantinopolský
 konstantní
 Konstantýn i Konstantin [-tý-], -a m.
 konstantýn i Konstantin [-tý-], -a m.; Konstantýna i Konstantina [-tý-], -y ž.
 konstatovat
 konstelace ž.
 konsternace ž.
 konstituce [-ty-] ž.
 konstitucionální [-ty-]
 konstituční [-ty-]
 konstituovat [-ty-], 3. j. konstituuje
 konstitutivní [-tytuty- i -tytutý-]
 konstrikce ž.
 konstrukce ž.
 konstrukční
 konstruktér, -a m.
 konstruktivizmus [-ty-], -izmu i konstruktivismus [-ty-zm-],
 konstruktivní [-ty- i -tý-]
 konstruovat, 3. j. konstruuje
 kontakt, -u m.
 kontaktní
 kontaktový
 kontaminace ž.
 kontejner, -u m.
 kontejnerizace ž.
 kontext, -u m.
Naposledy hledáno:

kóň, brai, zamíchání, oběť, vjem, nemocen, empirismus, přece, skrz, jste

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.