Pravidla českého pravopisu

kkra ž., mn. 2. ker
 krab, -a m.; krabí
 krabice ž.
 krádež, -e ž.
 kradmo přísl.
 kradmý
 Kragujevac, -vce i -vace m.; kragujevacký
 Kragujevac, -vce i -vace m.; kragujevacký, mn. -čtí
 krahujec, -jce m.
 kraj, -e m.
 kráječ, -e m.
 kráječka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 kraječka ž., jedn. 3., 6. -čce (zdrob. ke krajka)
 krájet, 3. mn. krájejí i krájí
 krajíc, -e m.
 krajina ž.
 krajinář, -e m.
 krajinný; krajinně
 krajkář, -e m.
 krajkoví s.
 krajkový
 krajnice ž.
 krajský; Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 krajský; Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 krajta ž.
 krákat, podst. jm. krákání
 Krakonoš, -e m.; Krakonošův
 Krakov, -a m.; krakovský
 Krakov, -a m.; krakovský
 krakovák, -u i -a m. (tanec)
 krakování s.
 král, -e m., mn. 7. -i; královna ž.
 králevic i kralevic, -e m.
 Kralice, -ic ž. pomn.; kralický
 Kralice, -ic ž. pomn.; kralický, mn. -čtí
 Kralická bible i Bible kralická
 Králický Sněžník, K-ého S-u i S-a m.
 králík, -a m.; králice ž.; králičí
 králíkář i králikář, -e m.
 králíkárna i králikárna, -y ž.
 Králíky, -ík i -ů m. pomn., 3. -kům, 6. -kách, 7. -ky; králický, mn. -čtí; Králický Sněžník
 Králíky, -ík i -ů m. pomn.; králický
 Kráľova hoľa, K-y hoľe ž.
 kralovat, podst. jm. kralování
 Královédvorský rukopis i Rukopis královédvorský
 Královéhradecko, -a s.; královéhradecký
 královský; Královská obora (v Praze), Královská zahrada (na Pražském hradě)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 Kralupy nad Vltavou, K-lup nad V. m. pomn.; kralupský
 Králův Dvůr, -a i -u m.; královodvorský i králodvorský
 Králův Dvůr, K-ova Dvora i D-u m.; královodvorský i králodvorský
 krám, -u m.
 kramář, -e m.
 krápat, 3. j. krápe i krápá; podst. jm. krápání
 krápník, -u m.
 kras, -u m. (geologický útvar); Moravský kras
 krása, -y ž., jedn. 7. krásou, mn. 2. krás, 3. krásám atd.
 krasavec, -vce m.; krasavice ž.
 kráska ž.
 kraslice ž.
 Kraslice, -ic ž. pomn.; kraslický
 Kraslice, -ic ž. pomn.; kraslický, mn. -čtí
 krášlící (kdo nebo co krášlí)
 krášlicí (např. prostředek)
 krásnoočko s.
 krasobruslař, -e m.
 krasopis, -u m.
 krasový (ke kras)
 krást, 1. j. kradu; rozk. (ne)kraď; příč. kradl, kraden
 krátce, 2. st. kratčeji
 kráter, -u m.
 krátit, rozk. krať; příč. krácen
 krátkodobý
 krátkometrážní
 krátkosrstý
 krátkovlákný
 krátkovlnný
 krátkozrakost, -i ž.
 krátký, 2. st. kratší
 kratochvíle ž., mn. 2. -chvil i -chvílí
 kratochvilný
 kraul, -u m.
 kráva, -y ž., jedn. 7. krávou, mn. 2. krav, 3. krávám i kravám, 6. krávách i kravách, 7. krávami i kravami
 kravař, -e m.
 Kravařsko, -a s.; kravařský
 kravata ž.
 kravín, -a i -u m.
 kravský
 krb, -u m.
 krčma, -y ž.
 kreace ž.
 kreační
 kreatin [-ty- i -tý-], -u m.
 kreativita [-ty-] ž.
 kreativní [-ty- i -tý-]
 kreatura [-tu- i -tú-] ž.
 , -e ž.
 eček, -čka m.; eččí
 krecht, -u m.
 kredenc, -e ž.
 Podobné:
aakademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 Akkra, -y ž.; akkerský
 akr, -u m.
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akreditovat [-dy-]
 akrobacie ž.
 akrobat, -a m.
 akrobatický [-ty-]
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 akrylát, -u m.
 akrylový
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 antidemokratický [-ty-ty-]
 apokryf, -u m.
 architekt, -a m. (zkr. arch.)
 aristokracie ž.
 aristokrat, -a m.
 aristokratický [-ty-]
 autokracie ž.
 autokrat, -a m.
 autokratický [-ty-]
bbakalář, -e m. (zkr. Bc.)
 Bangkok, -u m. (Krungthep); bangkocký
 bankrot, -u m.
 bankrotář, -e m.
 bedekr, -a i -u m.
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 beran, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 bezídlý
 bezpočtukrát
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 bible ž., mn. 2. -lí; Bible kralická i Kralická bible
 bikros, -u m.
 bikros, -u m.
 blanoídlý
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 březí (např. kráva)
 broker [broukr i broker], -a m.
 broker [broukr i broker], -a m.
 bunkr [-kr], -u m.
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
 byrokracie ž.
 byrokrat, -a m.
 byrokratický [-ty-]
 byrokratizmus [-ty-], -izmu i byrokratismus [-tyzm-], -ismu m.
cčárovat (kreslit čáry)
 častokrát
 červený; Červený íž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 Český kras
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cesta ž.; Královská cesta (v Praze)
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 čingischán, -a m. (krutovládce); vl. jm. Čingischán
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 čistokrevný
 cizokrajný
 crescendo [krešendo] (ital.)
 Crusoe [krúsou i krúzou], -soea [-soua i -zoua] m.
 čtyřicetkrát
 čtyřikrát
 cukrárna, -y ž.; cukrárna U Bílého jelínka
 cukrovar, -u m.
 cukrovarnický
 cukroví s.
 cukrový
 cukrú citosl.
 cvikr, -u m.
 cyklokros, -u m.
dDánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 decrescendo [-kreše-] (ital.)
 dekret [-kre-], -u m.; Dekret kutnohorský i Kutnohorský dekret
 demokracie [-kra-] ž.
 demokrat [-kra-], -a m.
 Demokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 demokratický [-kraty-]
 demokratizace [-kraty-] ž.
 demokratizovat [-kraty-]
 Demokritos, -ta m.
 desettisíckrát
 deskripce ž.
 deskriptiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 deskriptivní [-ty- i -tý-]
 diakritický [dy-ty-]
 diskreditovat [dy-ty-]
 diskrepance [dy-] ž.
 diskrepantní [dy-]
 diskrétní [dy-]
Naposledy hledáno:

, delst, podmínka, střem, jehned, děkabrista, ion, obsky, panna, nespočet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.