Pravidla českého pravopisu

kkabanos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kabaret, -u m.; kabaret Červená sedma
 kabaretiér [-ti- i -ty-], -a m.
 kabel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kabela, -y ž.
 kabina ž.
 kabinet, -u m.
 kabriolet, -u m.
 Kábul, -u m.; kábulský
 káčátko s.
 káče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 kačena ž.; kačení
 kačer, -a m.; kačeří
 kácet, 3. mn. kácejí i kácí
 kachel, -chle m., mn. 7. -chli
 kachlík, -u m.
 kachna ž.; kachní
 kachně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 kacíř, -e m.
 káď, -dě ž.
 kadence ž.
 kadenční
 kadeř, -e ž.
 kadeřávek, -vku m. (kapusta)
 kadeřnictví s.
 kadeřník, -a m.; kadeřnice ž.
 kadet, -a m.
 kádí [-dý], -ho m.
 kadidelnice i kaditelnice ž.
 kádinka ž.
 kadlub, -u m.
 kadmiový
 kadmium, -mia s.
 kádr, -u m.
 kafilerie [-le- i -lé-] ž.
 kafr, -u m. (silice)
 kafrovník, -u m.
 kaftan, -u m.
 Kagera, -y ž.; kagerský
 kahan, -u m.
 Káhira ž.; káhirský
 Káhira, -y ž.; káhirský
 Kain, -a m.
 kainit [-nyt], -u m.
 kajak, -u m.
 kajakář, -e m.
 Kajetán, -a m.
 kajetáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 kajetánský; Kajetánské divadlo
 kajícník, -a m.; kajícnice ž.
 kajícný
 kajka ž.; kajčí
 kajman, -a m.; kajmaní
 Kajmanské ostrovy
 kajuta ž.
 kakadu m. neskl. i -dua
 kakao, kakaa s.
 kakaovník, -u m.
 kakaový
 kakofonický [-ny-]
 kakofonie [-ny-] ž.
 kakofonní
 kakost, -u m.
 kaktus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Kakus, -ka i Cacus [kak-], -ca i -ka m.
 Kalábrie ž.; Kalábrijec, -jce m.; kalábrijský
 Kalábrie, -e ž.; Kalábrijec m.; kalábrijský
 Kalábrie, lat. Calabria [kalá-], -ie ž.; kalábrijský
 kalafuna [-fu- i -fú-] ž.
 Kalahari neskl. s. i ž.; kalaharský
 kalamář, -e m.
 kalambúr, -u m.
 kalamita ž.
 Kalchas, -anta i -cha i -se m.
 kalcifikace ž.
 kalciový
 kalcit, -u m.
 kalcium, -cia s.
 Kaledonie [-ny-], -e ž.; Kaledonec m.; kaledonský
 kaleidoskop, -u m.
 kaleidoskopický
 kalendář, -e m.
 kalhoty, -hot ž. pomn.
 kalibr, -u m.
 kalich, -a i -u m.
 kalící (kdo nebo co kalí)
 kalicí (např. lis)
 kalif, -a i chalífa, -y m.
 kalifát i chalífát, -u m.
 Kalifornie [-ny-] ž.; kalifornský
 Kalifornie [-ny-], -e ž.; kalifornský
 kalifornium [-ny-], -nia s.
 Kalifornský poloostrov
 kaligrafický
 kaligrafie ž.
 Kaligula i Caligula [ka-], -ly m.
 kaliko s.
 kalina ž.
 kalíškovina ž.
 kališnický
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 ačkoli, ačkoliv spojka
 advokacie ž.
 advokát, -a m.
 advokátní
 advokátský, mn. -tští
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
 aerodynamika [a-e-] ž.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afrika ž.; Afričan, -a m.; africký, mn. -čtí
 Afrika, -y ž.; Afričan m.; africký
 afrikáta ž.
 agrotechnika [-ny-] ž.
 akácie ž.
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 akát [-k- i -g-], -u m.
 aktovka ž.
 akustika [-ty-] ž.
 akvaristika [-ty-] ž.
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 alergik, -a m.; alergička ž.
 Aleš, Aleše i Alše m.; Aleška, -y ž.
 Aljaška ž.; aljašský, mn. -šští
 Aljaška, -y ž.; aljašský
 alka ž.
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 alkalický
 alkálie ž.
 alkalita ž.
 alkalizace ž.
 alkalizační
 alkaloid, -u m.
 alkoholik, -a m.; alkoholička ž.
 alpaka ž.
 alpínka ž.
 altistka [-ty-] ž.
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 Amazonka ž. (řeka); amazonský
 Amazonka, -y ž.; amazonský
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Amerika ž.; Američan, -a m.; americký, mn. -čtí
 Amerika, -y ž.; Američan m.; americký
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 amplifikace ž.
 anabolikum, -ka s.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 ančovička ž., jedn. 3., 6. -čce
 andulka ž. (papoušek)
 anebo, aneb spojka
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 Anežka, -y ž.
 Angelika, -y ž.
 anglikán, -a m.
 anglikánský
 anglistika [-ty-] ž.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 aniž spojka
 Ankara, -y ž.; ankarský
 Ankyra, -ry ž.; dn. Ankara
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 antika [-ty-] ž.
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropozoikum, -ka s.
 antuka ž.
 apikální
 aplikace ž.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apokalyptický [-ty-]
 arabeska ž.
 Aranka, -y ž.
 archeolog, -a m.; archeoložka ž.
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 árijec, -jce m.; árijka ž.
 aritmetika [-ty-] ž.
 arkáda ž.
 Arkádie, -ie ž.; arkádský i arkadský
 Arkansas, -u m.; arkansaský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 arnika [-ny-] ž.
 Arnošt, -a m.; Arnoštka, -y ž.
 artéská studna
 artotéka ž.
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 astmatik [-ty-], -a m.; astmatička ž.
 astrofyzika ž.
 astronautika [-ty-] ž.
  spojka i část.
Naposledy hledáno:

ka, , makovice, demence, ticís, demarka, konipas, přileju, sbrousit, počtení

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.