Pravidla českého pravopisu

kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kraječka ž., jedn. 3., 6. -čce (zdrob. ke krajka)
ppřitisknout, příč. přitiskl, přitištěn (o tiskovinách) i přitisknut (např. ke zdi)
ssto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
zzvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
kkec, -u m., mn. 1., 4., 7. kecy (nespis.)
 kecky, kecek ž. mn.
 kečup, -u m.
 kedluben, -bnu m., mn. 2. -bnů i kedlubna, -y ž., mn. 2. -ben
 kefír, -u m.
 kejkle, -ů m. pomn., 7. -i i kejkle, -í ž. pomn., 7. -emi
 kejklíř, -e m.
 Kekrop i Kekrops, -pa m.
 keks, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kel, klu m., mn. 1., 4., 7. kly
 kelímek, -mku m.
 Keltové, -tů m. mn.
 keltský, mn. -tští
 kelvin, -u m. (zn. K)
 kempink, -ku m.; kempink U Věže
 Keňa, -ně i -ni ž., 3., 6. -ni, 4. -ňu, 7. -ňou; Keňan, -a m.; keňský, mn. -ňští
 Keňa, -ně i -ni ž.; Keňská republika; Keňan m.; keňský
 kenozoikum, -ka s.
 kentaur, -a m.
 Kentucky [-tak-] neskl. s.; kentucký
 Keos [-ó-], Keu [ke-u] m.
 kepr, -u m.
 Kerameikos, -ku m.
 keramický
 keramika ž.
 Kerber, Kerberos i Cerber, Cerberus, -ra m.
 Kerkýra viz Korkýra
 keson [kes-], -u m.
 keton, -u m.
 Kežmarok, -rku m.; kežmarský
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Akkra, -y ž.; akkerský
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 anketa ž.
 Arabské moře
 Aralské jezero
 arkebuza [-bu- i -bú-], -y ž.
 armáda ž.; Armáda České republiky
 armáda; Armáda České republiky
 asketa, -y m.
 asketický [-ty-]
 askeze ž.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 autokempink, -ku m.
 autorskoprávní (k autorské právo)
 Azovské moře
 Azovské moře
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 Bahamské souostroví
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 Bajkal, -u m.; bajkalský; Bajkalské jezero
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 bakelit, -u m.
 Balaton, -u m.; balatonský; Blatenské jezero
 Baltské moře
 Baltské moře
 bankéř, -e m.
 banket, -u m.
 basketbal, -u m.
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 Berenika, -ky i Berenike [-ké], -ky i neskl. ž.
 berkelium [-ke- i -ké-], -lia s.
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 Betlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 blanket, -u m.
 Blatenské jezero
 Blatenské jezero viz Balaton
 Bodamské jezero
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brachycefalický i brachykefalický
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 briketa ž.
 Britské Panenské ostrovy
 broker [broukr i broker], -a m.
 broker [broukr i broker], -a m.
 broskev, -kve ž.
 brukev, -kve ž.
 buket, -u m.
 burgundské s. (víno)
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 Calgary [kelgeri i kelgeri] neskl. s.; calgarský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský, mn. -dgeští i -džští
 Canberra [ken-], -y ž.; canberrský
 Canterbury [kentrberi] s. neskl.; canterburský
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 Cerber, Cerberus viz Kerber, Kerberos
 České Budějovice, Č-ých B-ic ž. pomn.; (česko)budějovický
 České středohoří
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 církevní
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 Connecticut [konektyket], -u m.; connecticutský
 cukerín, -u m.
 Čukotské moře
 curling [ker-], -u m.
 curling [ker-], -u m.
dĎábelské ostrovy
 Daidalos, -la m.; daidalské sochařství
 Dánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 Dike [-é], -ky i neskl. ž.
 disketa [dy-] ž.
 diskžokej [dy-], -e m.
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 Doksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 Doksy, Doks m. pomn.; dokský i dokeský
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 Doncaster [-kestr], -u m.; doncasterský
 Dostojevskij, -kého m.
 Doupovské hory
 dozpívat, podst. jm. dozpívání (ke zpívat)
 Drakon, -ona i -onta m.; drakonské i drakonické zákony
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 Dukelský průsmyk
 Dukla, - ž.; dukelský
Naposledy hledáno:

ke, šos, acid, police, prozatímne, žih, smíchat, výtečný, třešňový, stuž

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.