Pravidla českého pravopisu

kkdo zájm., 2. a 4. koho, 6. o kom, 7. kým
kkóma, -atu s. (bezvědomí)
 Komančové, -čů m. mn.
 komando s.
 komár, -a m.; komáří
 Komárno, -a s.; komárenský
 kombajn, -u m.
 kombajnér, -a m.
 kombinace ž.
 kombinát, -u m.
 kombinatorika ž.
 kombiné s. neskl.
 kombinéza, -y ž.
 kombinovat
 komediant [-dy-], -a m.
 komediantský [-dy-], mn. -tští
 komedie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 komeniologie [-ny-] ž.
 komentář, -e m.
 komentátor, -a m.
 komentovat
 komercializace ž.
 komerční; Komerční banka, a. s.
 komerční; Komerční banka, a. s.
 kometa ž.
 komfort, -u m.
 komfortní
 komický
 komíhat, podst. jm. komíhání
 komik, -a m.
 komika ž.
 komiks i comics [komiks], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 komín, -a i -u m.
 kominický
 kominictví s.
 kominík, -a m.
 komisař, -e m.
 komisariát, -u m.
 komisařství s.
 komise ž.; Komise pro cenné papíry
 komise; Komise pro cenné papíry
 komisionální
 komisní
 komitét, -u m. i komité s. neskl.
 komoda ž.
 komoří, -ího m.
 komorní
 komornický
 komorník, -a m.
 Komory, -or ž. pomn.; Komorská federativní a islámská republika; Komořan m.; komorský
 kompaktáta, -át s. pomn.
 kompaktní
 komparativ [-ty- i -tý-], -u m.
 komparativní [-ty- i -tý-]
 komparátor, -u m.
 komparz, -u m., mn. 1., 4., 7. -zy
 komparzista, -y m.
 kompas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kompatibilita [-ty-] ž.
 kompendium [-dy-], -dia s.
 kompenzace ž.
 kompenzační
 kompenzovat
 kompetence ž.
 kompetenční (např. spor)
 kompetentní (oprávněný)
 kompilace ž.
 komplementarita ž.
 komplementární
 komplet, -u m.
 kompletní
 kompletovat
 komplex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 komplexní
 komplikace ž.
 kompliment, -u m.
 komplot, -u m.
 komponent, -u m.
 komponenta, -y ž.
 komponista [-ny-], -y m.
 komponovat
 kompost, -u m.
 kompot, -u m.
 kompozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 kompoziční
 kompozitium, -ita s.
 komprese [-se] ž.
 kompresor [-sor], -u m.
 komprimát, -u m.
 kompromis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kompromitovat
 komputer i computer [kompjútr], -u m.
 komputerizace ž.
 komtesa, -y ž.
 komuna [-mu- i -mú-] ž.; Pařížská komuna, Komuna
 komunální
 komunard, -a m.
 komunikace [-ny-] ž.
 komunikační [-ny-]
 komunikativní [-nykaty- i -nykatý-]
 komuniké [-ny-] s. neskl.
 Podobné:
aakomodace ž.
bbanka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 bankomat, -u m.
 bankomat, -u m.
cČeskomoravská vrchovina
 českomoravský; Českomoravská vrchovina
 comics [komiks] i komiks, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 computer [kompjútr] i komputer, -u m.
ddekompozice ž.
 dekomprese [-se] ž.
 dekompresor [-sor], -u m.
eexkomunikace [-ny-] ž.
hHalleyho i Halleyova [heli-] kometa
 historickomaterialistický [-ty-] (k historický materialismus)
iinkompatibilita [-ty-] ž.
 inkompatibilní [-ty-]
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
kkatakomby, -komb ž. pomn.
 komunista [-ny-], -y m.
 komunistický [-nysty-]
 komunizmus [-ny-], -izmu i komunismus [-nyzm-], -ismu m.
 komutace ž.
 komže ž.
 krátkometrážní
 kvarteto s.; smyčcové kvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
llakomec, -mce m.
 lakomý; lakomě
 laskomina ž., zprav. mn. laskominy, -in
 lehkomyslný
 Liptovský Mikuláš, L-ého M-e m.; liptovskomikulášský
 lokomoce ž.
 lokomotiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 lokomotivní [-ty- i -tý-]
mMarkomani, -ů m. mn.
 medaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 mozkomíšní
nnarkoman, -a m.
 narkomanie [-many- i -mány-] ž.
ooidipovský [ojdy-] komplex
 Oidipus, -pa m.; oidipovský komplex
 otáčkoměr, -u m.
ppískomil, -a m., mn. 4., 7. -y
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
rradiotelekomunikace [-dy-ny-] ž.
 rekomando s. i přísl.
 říše ž.; říše římská i Říše římská i římská říše i Římská říše; říše velkomoravská i velkomoravská říše i Říše velkomoravská i Velkomoravská říše
ssarkom, -u m.
 sbít, 1. j. sbiji i sbiju, 3. mn. sbijí i sbijou; rozk. sbij; příč. sbil, sbit (přitlouci k sobě); jiné je zbít (nabít někomu)
 senát, -u m.; Senát (komora Parlamentu ČR)
 senát; Senát (komora Parlamentu ČR)
 skomírat, podst. jm. skomírání
 skomírat, podst. jm. skomírání
 skompletovat; viz i zkompletovat
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 sněmovna, -y ž.; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
 sněmovna; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
 Solná komora
 stlouci i stlouct, 1. j. stluču, 3. mn. stlučou; rozk. stluč; příč. stloukl, stlučen (dohromady); jiné je ztlouci i ztlouct (někomu nabít)
 subkomise ž.
 sykomora ž. (fíkovník)
ttelekomunikace [-ny-] ž.
 těžkomyslný
 tlakoměr, -u m.
 tloušťkoměr, -u m.
 toxikoman, -a m.
 toxikomanie [-many- i -mány-] ž.
 tragikomedie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 tragikomický
 turbokompresor [-sor], -u m.
 tykat (říkat někomu "ty")
vvelkoměsto s.
 velkoměstský, mn. -stští
 velkomyslný
 vikomt, -a m.
 vlhkoměr, -u m.
 vlhkomilný
 vykat (říkat někomu "vy")
 vykompenzovat
 výškoměr, -u m.
 Vysoké Mýto s.; vysokomýtský, mn. -tští
 Vysoké Mýto, V-ho M-a s.; vysokomýtský
zzakomíhat, podst. jm. zakomíhání
 zatáčkoměr, -u m.
 zbít, 1. j. zbiji i zbiju, 3. mn. zbijí i zbijou; rozk. zbij; příč. zbil, zbit (nabít někomu); jiné je sbít (přitlouci k sobě)
 zkombinovat
 zkomolenina ž.
 zkomolit
 zkompletovat; viz i skompletovat
 zkomplikovat
 zkomponovat
 zkompostovat
 zkompromitovat
 zkreslit (podat zkomoleně); jiné je skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě)
 zkroutit, rozk. zkruť; příč. zkroucen (překroutit, vykroutit, zkomolit); jiné je skroutit (splést dohromady)
 zlakomět, 3. mn. zlakomějí i zlakomí
 zlehkomyslnět, 3. mn. zlehkomyslnějí i zlehkomyslní
 ztlouci i ztlouct, 1. j. ztluču, 3. mn. ztlučou; rozk. ztluč; příč. ztloukl, ztlučen (někomu nabít); jiné je stlouci i stlouct (dohromady)
Naposledy hledáno:

kom, lewisit, adéla, promyk, halušky, navléct, subvence, ad, viklat, koksovat

Najít ve Slovníku rýmů Kom
Najít rýmy na slovo Kom
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.