Pravidla českého pravopisu

lLa Fontaine [lafonten], -na m.; lafontainský [-tenský]
 La Mancha [-ča], -e ž.; lamančský
 La Paz, La P-u m.; lapazský
 La Plata, La P-y ž.; laplatský
aa la [ala] (franc.)
 Andorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
lLabe s.; labský
 Labe, -e s.; labský
 labilita ž.
 labilní
 laborant, -a m.
 laboratoř, -e ž.
 laboratorní
 labourista [lejbrista], -y m.
 Labrador, -u m.; labradorský
 labradorit, -u m.
 labuť, -tě ž.
 labužnický
 labužník, -a m.; labužnice ž.
 labyrint, -u m.
 lacetka ž.
 lachtan, -a m.; lachtaní
 laciný
 čka ž.
 čkovci, -vců m. mn.
 lačnět, 3. mn. lačnějí i lační
 lad, -u m.; bez ladu a skladu
 lada, lad s. pomn. (pně)
 ladem přísl.
 ladící (kdo nebo co ladí)
 ladicí (např. stupnice)
 Ladislav, -a m.
 Ladislav, -a m.; Ladislava, -y ž.
 ladit, příč. laděn
 Ladožské jezero
 lady [lejdy] ž. neskl.
 Laërtes [-a-e-], -ta m.
 lafeta ž.
 Lagos, -u m.; lagoský
 gr, -u m. (nespis.)
 laguna [-gu- i -gú-] ž.
 haur, -u m.; haurský
 hev i lahev ž., jedn. 2. hve i lahve atd., 7. hví i lahví, mn. 1. hve i lahve atd.
 lahodit, podst. jm. lahodění
 lahůdka ž.
 lahůdkář, -e m.
 lahvárenský
 lahvárna, -y ž.
 hvový i lahvový
 laický
 laik, -a m.
 lajka ž.
 Lajla i Lejla i Leila [lej-], -y ž.
 lajna ž.
 lak, -u m.
 k, -u m.
 Lakadivy [-dý-], -div ž. pomn.; lakadivský
 kadlo s.
 kat, podst. jm. kání
 kavý
 Lake Placid [leik plesid], L. P-u m. i neskl. s.; lakeplacidský
 Lakedaimon, -onu m., dn. Sparta; Lakedaimoňané, lakedaimonský
 lakmus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 lakomec, -mce m.
 lakomý; lakomě
 lakonický [-ny-]
 Lakonie [-kó-], -ie ž.; lakonský; lakonická mluva
 lakotit, podst. jm. lakocení i lakotění
 lakotný
 lakros, -u m.
 laktace ž.
 Laktancius i Lactantius [-k-ci-], -ia m.
 laktóza, -y ž.
 lakýrnický
 lakýrnictví s.
 lakýrník, -a m.; lakýrnice ž.
 lalok, -u m.
 lalůček, -čku m.
 lama, -y m. (tibetský kněz)
 lama, -y ž. (zvíře); lamí
 lamač, -e m.
 lamačský, mn. -čští
 Lamanšský průliv (La Manche [la manšl])
 Lamanšský průliv (La Manche [lamanš])
 mat, 1. j. mu, 3. mn. mou; rozk. lam i mej, lamme i mejme; podst. jm. mání
 Lambaréné [-réne] neskl. s.; lambarénský
 lamé s. neskl.
 lamela, -y ž.
 laminace ž.
 laminární
 laminát, -u m.
 lampa, -y ž.
 lampář, -e m.
 lampas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lampion [-on i -ón], -u m.
 lampionek [-on- i -ón-], -nku m.
 lampionkový [-on- i -ón-]
 lampionový [-on- i -ón-]
 laň, -ně ž.; laní
 n, -u m.
 Lan-čou neskl. s.; lančouský
 Lancaster [lenkestr], -u m.; lancasterský
 lanceta ž.
 lančmít i lunchmeat [lančmít], -u m.
 langusta ž.
 laňka ž.; laňčí
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 a priori [á -órí] (lat.)
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 ad absurdum (lat.)
 ad acta [akta] (lat.)
 ad hoc [hók] (lat.)
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 ad usum [úzum] (lat.)
 Adéla, -y ž.
 Adelaida [-aj-], -y ž.
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 aeropn [a-e-], -u m.
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Agathokles, -kla i -klea m.
 Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 Aischylos, -la m.
 aklamace ž.
 akryt, -u m.
 akumulace ž.
 akumutor, -u m.
 akvabela, -y ž.
 Alabama, -y ž.; alabamský
 Alan, -a m.; Alana, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alias (lat.)
 Alh, -a m.
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 alveora ž.
 ambaž, -e ž.
 ambulance ž.
 ambulanční
 ambulantní
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ambulatorní
 amor, -a m. (symbol sky); Amor (v mytologii)
 amyza, -y ž.
 Anabela, -y ž.
 Anatol, -a m.; Anatola, -y i Anatolie, -e ž.
 Anděla, -y ž.
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 Anežka ž.; Anežský kšter (v Praze)
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 Anguilla [engvila], -y ž.; anguillský
 anihilace [-ny-] ž.
 antiklinála [-ty-], -y ž.
 apelativní [-ty- i -tý-]
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 Apelles, -lla m.
 aplaudovat
 aplaus, -su [-zu] m.
 Arabela, -y ž.
 Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 artikulace [-ty-] ž.
 asimilace ž.
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 Asklepios viz Aeskulap
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 Atila [-ty-], -y m.
 Atlantida i Atlantis, -idy ž.
 Atlantský oceán
 Atlantský oceán
 Atlas, -anta i -se i Atlant, -anta m. (Titán); atlantský
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 atlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Atlas, -u m.; atlaský
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
 aula, -y ž., mn. 2. aul
 aureola, -y ž.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 autokv, -u m.
 azylant, -a m.
 azylant, -a m.u
 azylantský, mn. -tští
bbagatela, -y ž.
 bakař, -e m. (zkr. Bc.)
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 baklažán i patlažán, -u m.
 balada ž.
 baladický [-dy-]
 balalajka ž.
 balancovat
 balast, -u m.
 Balaton, -u m.; balatonský
 Balaton, -u m.; balatonský; Blatenské jezero
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšan, -a m.; bangladéšský, mn. -šští
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšská lidová republika; Bangladéšan m.; bangladéšský
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barkarola, -y ž.
 bastila [-ty-], -y ž. (vězení); Bastila (v Paříži)
Naposledy hledáno:

, súvě, oněmý, zmačkl, přesmyčka, kustod, monstrum, předsevzal, lovník, pedikyra

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.