Pravidla českého pravopisu

lLuanda, -y ž.; luandský
 lub, -u m.
 Lübeck [libek], -u m.; lübecký
 Lublaň, -ně ž.; lublaňský
 Lublaň, -ně ž.; lublaňský, mn. -ňští
 Lublin, -u m.; lublinský
 Lubochňa, -ně ž.; lubocheňský
 Lubomír, -a m.; Lubomíra, -y ž.
 Lubor, -a m.
 Luboš, -e ž.
 Lucanus [-ká-] i Lukánus, -na m.
 Lucemburk, -u m.; lucemburský
 Lucemburk, -u m.; lucemburský, mn. -rští
 Lucembursko s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan, -a m.; lucemburský
 Lucembursko, -a s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan m.; lucemburský
 Lucern, -u m.; lucernský
 Lucie, -e ž.
 lucifer i luciper, -a m. (čert); Lucifer (kníže pekel)
 Lucifer, -ra m.
 lučiště, -iště s., mn. 2. -išť
 lučištník, -a m.
 luční
 Lucullus [-ku-] i Lukullus, -lla m.; lukulské hody
 Luděk, -ďka m.; Luďka, -y ž.
 Ludmila i Lidmila, -y ž.
 Ludmila i Lidmila, -y ž.
 Ludvík, -a m.; Ludvíka i Ludvika, -y ž.
 lues ž. neskl. i -su m.
 luetický [-ty-]
 lufa, -y ž.
 luh, -u m. (koželužský přípravek)
 luh, -u m. (louka)
 Luhačovice, -ic ž. pomn.; luhačovický
 Luhačovice, -ic ž. pomn.; luhačovický, mn. -čtí
 luhárna, -y ž.
 Luisa [-jz-] i Lujza, -y ž.
 lůj, loje m.
 luk, -u m.
 luka s. pomn., 2. luk, 3. lukám, 6. lukách, 7. lukami
 lukařství s.
 Lukáš, -e m.
 lukrativní [-ty- i -tý-]
 Lukrecia i Lukretia [-éci-], -ie ž.
 Lukrécie i Lukrecie, -e ž.
 Lukrecius i Lucretius [-kréci-], -ia m.
 lukulské hody
 lulka ž.
 lumbální
 lumek, -mka m.
 lumen [-], -menu m. (zn. lm)
 lumenhodina [-] ž.
 lumík, -a m.
 luminiscence [-ny-] ž.
 luminiscenční [-ny-]
 luminiskovat [-ny-]
 luminofor, -u m.
 luminozita ž.
 lumírovci, -vců m. mn.
 luna ž.
 luňák, -a m.; luňáčí
 lunárium, -ria s.
 lunární
 lunch [lanč], -e m.
 lunchmeat [lančmít] i lančmít, -u m.
 Lund, -u m.; lundský
 luneta ž.
 lůno s.
 Luo-jang, -u m.; luojangský
 lup, -u m.
 lupa, -y ž.
 lupek, -pku m.
 lupen, -u m.
 lupénka ž. (choroba)
 lupenka ž. (pilka)
 lupič, -e m.
 lupičský, mn. -čští
 lupina ž.
 lupínek, -nku m.
 lupus, -su m.
 Lurdy, Lurd ž. pomn.; lurdský
 Lusaka, -y ž.; lusacký
 lusk, -u m.
 lusknout, příč. luskl i lusknul
 luskovina ž.
 luštěnina ž.
 lustr, -u m.
 lutecium [-té-], -cia s.
 luterán, -a m.
 luteránský
 luteránství i luterství s.
 luterský
 Lutych, -u m.; lutyšský
 Lutych, -u m.; lutyšský, mn. -šští
 lux, -u m., mn. 1., 4., 7. -xy (jednotka osvětlení; zn. lx)
 lux, -u m., mn. 1., 4., 7. -xy (vysavač)
 luxace ž.
 luxmetr, -u m.
 Luxor, -u m.; luxorský
 luxus, -su m.
 luxusní
 Podobné:
aabsoluce ž.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutní
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 acetylcelulóza, -y ž.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 aeroklub [a-e-], -u m.
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 akvalung, -u m.
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 aleluja citosl. i s. neskl.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluviální
 aluvium [-lu- i --], -via s.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 anakolut, -u m.
 Andalusie [-z- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-z- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 andalusit [-zit], -u m.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 autoklub, -u m.
 automotoklub, -u m.
bbalustráda ž.
 bezobslužný
 biocyklus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 bludiště, -iště s., mn. 2. -išť
 blues [bs] s. neskl.
 bluf [bluf i blaf], -u m.
 bluma, -y ž.
 blůza, -y ž.
 bluzon, -u m.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 Brazzaville [-zavil], -llu m.; brazzavillský
cCatullus viz Katullus
 celula, -y ž.
 celuláza, -y ž.
 celuloid, -u m.
 celulóza, -y ž.
 chaluha ž.
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chalupář, -e m.
 chalupník, -a m.; chalupnice ž.
 chlubivý
 chlubný
 chrchel, -chlu i -chle m., mn. 1., 4. -chly i -chle, 7. -chly i -chli
 Chuang-che neskl. s. (Žlutá řeka)
 chumel, -mlu m., mn. 1., 4., 7. -mly
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 člunek, -nku m.
 Cluny [kli-] neskl. s.; clunyský
 Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 Columella viz Kolumella
 cumel, -mlu i -mle m., mn. 1., 4. -mly i -mle, 7. -mly i -mli
 curriculum vitae [kurikulum víté] (lat.)
 cyklový (k cyklus)
 cyklus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
dDamokles, -kla i -klea m.; Damoklův meč
 Damoklův meč
 Delos [-é-], -lu i -losu m.; delský i deloský
 deziluze ž.
 Dieselův [dýzl-] motor
 diluviální [dy-]
 diluvium [dy-], -via s.
 dluh, -u m.
 dluhopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dlužit, příč. dlužen
 dlužní (např. úpis)
 dlužník, -a m.; dlužnice ž.
 dlužný
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 dolů přísl.
 dotlouci i dotlouct, 1. j. dotluču, 3. mn. dotlučou; rozk. dotluč; příč. dotloukl, dotlučen
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 dýchadla, -del s. pomn., 3. -dlům, 6. -dlech, 7. -dly
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
eeleaté, -ů m. mn. (příslušníci řecké filozofické školy)
 Eskalup viz Aeskalup
 evoluce ž.
 exkluzivní [-zi- i -zí-]
ffámulus, -la m., mn. 1. -lové, 4., 7. -ly
 filumenie [-meny- i -mény-] ž.
 fluidum, -da s.
 fluktuace ž.
 fluktuovat, 3. j. fluktuuje
 fluor i fluór, -u m.
 fluorescence ž.
 fluorescenční
 fluoreskovat
 fluorid, -u m.
 fluorit, -u m.
 fluorovodík, -u m.
 fluorový i fluórový
 Francie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
Naposledy hledáno:

, incent, tame, seschl, rozmra, leckdy, čske, podpra, slavom, potenciální

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.