Pravidla českého pravopisu

mMadagaskar, -u m.; Madagaskarská demokratická republika; Madagaskařan i Madagaskarec m.; madagaskarský
 maďal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 madam i madame [-dam] ž. neskl.
 Maďarsko, -a s.; Maďarská republika; Maďar m.; maďarský
 maďarština ž.
 made [mejd] (angl.)
 Madeira ž. (ostrov); madeirský
 madeira ž. (víno)
 Madeira, -y ž.; madeirský
 Madison [medy-], -u m.; madisonský
 madlo s., mn. 2. -del
 Madona ž. (Panna Maria); Madona Ochranitelka
 madona ž.; Sixtinská madona i Madona sixtinská
 Madrás, -u m.; madráský
 Madrid, -u m.; madridský, mn. -dští
 madrigal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Podobné:
aAhmadábád, -u m.; ahmadábádský
 Almadén, -u m.; almadénský
 Amadeus, -ea m.
 armáda ž.; Armáda České republiky
 armáda; Armáda České republiky
 armádní
cčalamáda ž.
ddohromady přísl.
hhromadit, příč. hromaděn
nnomád, -a m.
 nomádský, mn. -dští
ppohromadě přísl.
 pomáda ž.
 primadona ž.
 projímadlo s.
rromadúr, -u m.
ssběhlý (dolů nebo dohromady); jiné je zběhlý (zkušený; který dezertoval)
 sběhnout se, příč. sběhl se (dohromady); jiné je zběhnout se (přihodit se)
 sbíhat se, podst. jm. sbíhání (dohromady); jiné je zbíhat se (o události)
 selfmademan [-mejdmen], -a m.
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 skout, 1. j. skuji i skuju, 3. mn. skují i skujou; rozk. skuj; příč. skul, skut (dohromady); jiné je zkout (ukout)
 skroutit, rozk. skruť; příč. skroucen (splést dohromady); jiné je zkroutit (překroutit, vykroutit)
 skrucovat (splétat dohromady); jiné je zkrucovat (překrucovat)
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 slít, 1. j. sliji, sleji i sliju, sleju, 3. mn. slijí, slejí i slijou, slejou; rozk. slij i slej; příč. slil, slit; podst. jm. slití (dohromady); jiné je zlít (polít)
 smačkat (dohromady, trochu); viz i zmačkat
 smuchlat (dohromady); jiné je zmuchlat (pomuchlat)
 srůst, 3. j. sroste; rozk. srosť; příč. srostl (dohromady); jiné je zrůst (o obilí)
 srůstat (dohromady)
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
 stáhnout, příč. stáhl, stažen (dolů nebo dohromady)
 stéci (se) i stéct (se), 3. mn. stečou (se); rozk. steč (se); příč. stekl (se) (dolů nebo dohromady); jiné je ztéci (kniž., např. hradby)
 stékat (se), podst. jm. stékání (dolů nebo dohromady); jiné je ztékat (kniž., např. hradby)
 stlouci i stlouct, 1. j. stluču, 3. mn. stlučou; rozk. stluč; příč. stloukl, stlučen (dohromady); jiné je ztlouci i ztlouct (někomu nabít)
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
zzběhlý (zkušený; který dezertoval); jiné je sběhlý (dolů nebo dohromady)
 zběhnout se, příč. zběhlo se (přihodit se); jiné je sběhnout se (dohromady)
 zbíhat se (o události); jiné je sbíhat se (dohromady)
 zdymadlo s.
 zkopat, 1. j. zkopu i zkopám, 3. mn. zkopou i zkopají; rozk. zkopej (kopáním upravit; pokopat někoho); jiné je skopat (shora nebo dohromady)
 zkout, 1. j. zkuji i zkuju, 3. mn. zkují i zkujou; rozk. zkuj; příč. zkul, zkut (ukout); jiné je skout (dohromady)
 zkroutit, rozk. zkruť; příč. zkroucen (překroutit, vykroutit, zkomolit); jiné je skroutit (splést dohromady)
 zkrucovat (překrucovat); jiné je skrucovat (splétat dohromady)
 zlézat, podst. jm. zlézání (např. horu); jiné je slézat (se) i slízat (se) (dolů nebo dohromady)
 zlézt, 1. j. zlezu; rozk. zlez; příč. zlezl; podst. jm. zlezení (např. horu); jiné je slézt (se) (dolů nebo dohromady)
 zlít, 1. j. zliji, zleji i zliju, zleju, 3. mn. zlijí, zlejí i zlijou, zlejou; rozk. zlij i zlej; příč. zlil, zlit; podst. jm. zlití (polít); jiné je slít (dohromady)
 zmuchlat (pomuchlat); jiné je smuchlat (dohromady)
 zrůst, 3. j. zroste; příč. zrostl (o obilí); jiné je srůst (dohromady)
 ztahat (unavit); jiné je stahat (dolů nebo dohromady)
 ztéci, 1. j. zteču, 3. mn. ztečou; rozk. zteč; příč. ztekl, ztečen (kniž., např. hradby); jiné je stéci (se) i stéct (se) (dolů nebo dohromady)
 ztékat, podst. jm. ztékání (kniž., např. hradby); jiné je stékat (se) (dolů nebo dohromady)
 ztlouci i ztlouct, 1. j. ztluču, 3. mn. ztlučou; rozk. ztluč; příč. ztloukl, ztlučen (někomu nabít); jiné je stlouci i stlouct (dohromady)
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
Naposledy hledáno:

mad, vhr, čadění, střevo, roztéct, jejž, přijemnit, schopný, země, zůstávat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.