Pravidla českého pravopisu

nbrž spojka
 Nymburk, -a i -u m.; nymburský
 Nymburk, -a i -u m.; nymburský, mn. -rští
 nymfa, -y ž.
 nynější
 nyní přísl.
 t, -u m.
 tovat
 nyvý
 Podobné:
aabrahámoviny, -in ž. pomn.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 ad infinitum [--] (lat.)
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adres (např. projev)
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 aerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 afektova
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 afinita [-ny-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -ty-], -u m.
 agonický [-ny-]
 agonie [-ny-] ž.
 Agrippina [-pí-], -ny ž.
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 ahasver, -a m. (věč poutník); vl. jm. Ahasver
 Aigina [-gí-] i Aegina [égí-], -ny ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarch umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akceschop
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinium [-píny-], -nia s.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amoniak [-ny-], -u m.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 amon
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 anihilace [-ny-] ž.
 anilin [-nyli- i -nylí-], -u m.
 animace [-ny-] ž.
 animální [-ny-]
 animátor [-ny-], -a m.
 animova [-ny-]
 animozita [-ny-] ž.
 anion [-nyjo-], -iontu i aniont [-nyjo-], -u m.
 Anita [-ny-], -y ž.
 anizotropie [-ny-] ž.
 anizotropní [-ny-]
 anonym, -u m.; Anonym perský
 anonymita ž.
 anonymní; anonymně
 anorganický [-ny-]
 antagonický [-ny-]
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 Antigona, -ny i Antigone [-é], -ny i neskl. ž.
 antikizova [-ty-]
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 antonymum, -yma s.
 az, -u m.
 ap., apod. (a podobně, a podob)
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 aragonit [-nyt], -u m.
 architektonický [-ny-]
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 Arménie [-ny-] ž.; Armén, -a m.; arménský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 arnika [-ny-] ž.
 arzenik [-ny-], -u m.
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 atonický [-ny-]
 atonie [-ny-] ž.
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podob)
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 automatizova [-ty-]
 automechanik [-ny-], -a m.
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
bbáječ
 báj
 banyán, -u m.
 barytonista [-ny-], -y m.
 bažin
 beánie [-ny-] ž.
 beduín, -a m. (kočov pastevec)
Naposledy hledáno:

, ezance, měkký, fýza, rosvíti, strastipln, spařit, zred, vytřískání, odmykat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.