Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 abiturient, -a m.
 abonent, -a m.
 absentér, -a m.
 absentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolvent, -a m.
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 abundant
 Acheron, -onu i -ontu m.
 adolescent, -a m.
 advent, -u m.
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 advent
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 agent, -a m.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 akcent, -u m.
 akvatinta [-ty-] ž.
 alimentační
 alimenty, -ů m. pomn.
 ambivalent
 ambulant
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 andante
 andantino [-tý-]
 anion [-nyjo-], -iontu i aniont [-nyjo-], -u m.
 antagonický [-ny-]
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
 Antarktida [-tý- i -ty-] ž.; antarktický, mn. -čtí
 Antarktida [-tý- i -ty-], -y ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický, mn. -čtí
 anténa ž.
 anténní
 anténový
 antepozice ž.
 antialkoholický [-ty-]
 antibiotický [-ty-ty-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 antičástice [-ty-] ž.
 anticipace [-ty-] ž.
 antický [-ty-]
 anticyklona [-ty-on- i -ty-ón-] ž.
 antidemokratický [-ty-ty-]
 antidopinkový i antidopingový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 antifašista [-ty-], -y m.
 antifašistický [-ty-ty-]
 antigen [-ty-], -u m.
 Antigona, -ny i Antigone [-é], -ny i neskl. ž.
 Antigonos, -na m.
 Antigua [-tygva-] a Barbuda, A-uy a B-y ž.; Antiguan m.; Barbuďan m.
 antihmota [-ty-] ž.
 antika [-ty-] ž.
 antikizovaný [-ty-]
 antiklimax [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antiklinála [-ty-], -y ž.
 antikoncepce [-ty-] ž.
 antikoncepční [-ty-]
 antikorozní [-ty-]
 antikva [-ty-], -y ž.
 antikvariát [-ty-], -u m.
 antikvární [-ty-]
 antilopa [-ty-], -y ž.; antilopí
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 antimagnetický [-ty-ty-]
 antimon [-ty-], -u m.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antinomie [-ty-] ž.
 Antinoos, -noa m.
 Antiochie, -ie ž.; antiochijský i antiošský
 antipasát [-ty-], -u m.
 antipasta [-ty-] ž.
 antipatie [-ty-ty-] ž.
 antipod [-ty-], -a m.
 antisemita [-ty-], -y m.
 antisepse [-ty-] ž.
 antiseptický [-ty-ty-]
 antistatický [-ty-ty-]
 antitetický [-ty-ty-]
 antiteze [-ty-] ž.
 antitoxin [-ty-ksi- i -ty-ksí-], -u m.
 Antium [-ci-], -tia s.
 antivirový [-ty-]
 antivirový [-ty-]
 antologie ž., mn. 2. -gií
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 Antonius, -nia m.
Naposledy hledáno:

nt, slíbat, pozn, dlouhohr, zblízka, vašim, sklidit, vyvrcholit, zdvih, satan

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.