Pravidla českého pravopisu

nnářadí s.
 nářaďovna, -y ž.
 nářaďový
 náramek, -mku m.
 nárameník, -u m.
 náramný; náramně
 narativní [-ty- i -tý-]
 narátor, -a m.
 naráz přísl. (najednou, současně)
 náraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 narážet, 3. mn. narážejí i naráží; příč. narážen
 náraziště, -iště s., mn. 2. -išť
 narazit, rozk. naraz; příč. naražen
 narážka ž.
 nárazník, -u m.
 Narbo [-ó], -onu m.; narbonský
 nařčení i nařknutí s.
 Narcis, -e i -a m.; Narcisa, -y ž.
 narcis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (rostlina)
 narcista i narcisista, -y m.
 narcistický [-ty-] i narcisistický [-ty-]
 narcizmus i narcisizmus, -izmu i narcismus [-zm-] i narcisismus [-zm-], -ismu m.
 nářečí s.
 nářeční
 nářek, -řku m.
 nářez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 nařídit, rozk. nařiď.; příč. nařízen
 nařiditelný
 naříkat, podst. jm. naříkání
 naříkavý
 nařízení s.
 naříznout, příč. nařízl i naříznul
 nařizovat
 nařknout, 1. j. nařknu; rozk. nařkni; příč. nařkl, nařčen i nařknut
 nařknutí i nařčení s.
 narkoman, -a m.
 narkomanie [-many- i -mány-] ž.
 narkotický [-ty-]
 narkotikum [-ty-], -ka s.
 narkotizér [-ty-], -a m.
 narkotizovat [-ty-]
 narkóza, -y ž.
 náročný
 národ, -a i -u m.
 narodit se, příč. narozen; podst. jm. narození
 národnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 národněhospodářský (k národní hospodářství)
 národněosvobozenecký (např. boj)
 národněsocialistický [-ty-] (např. strana)
 národněsociální (např. strana)
 národní; ...; Národní bezpečnostní úřad
 národní; Národní divadlo; Národní bezpečnostní úřad
 národnost, -i ž.
 národnostní
 národohospodářský
 národopis, -u m.
 nárok, -u m.
 naroveň i na roveň (na stejnou úroveň)
 Narození Páně (svátek)
 narozeniny, -in ž. pomn.
 nárožní
 nárt, -u m.
 nártní
 nártový
 narubat, 1. j. narubám i narubu; rozk. narubej
 naruby i na ruby; narub i na rub (rubem navrch)
 náruč, -e ž. i náručí s.
 náruční
 narušitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 nárůst, -u m.
 narůst, 1. j. narostu; rozk. narosť; příč. narostl
 nárůstek, -stku m.
 náruživý
 narůzno i na různo (různě)
 narůžovělý
 narůžovo i na růžovo (růžově)
 narval, -a m., mn. 4., 7. -y
 Narvik, -u m.; narvický
 narychlo i na rychlo (rychle, spěšně)
 nárys, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nárysna, -y ž.
 narýsovat
 narýt, 1. j. naryji i naryju, 3. mn. naryjí i naryjou; rozk. naryj; příč. naryl, naryt; podst. jm. narytí
 Podobné:
aakcionář, -e m.
 anarchický
 anarchie ž.
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
bbanka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 bednář, -e m.
 Bernard, -a m.; Bernarda, -y ž.
 bernardin [-dý-], -a m. (mnich)
 bernardýn, -a m. (pes)
 binární
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 brašnář, -e m.
 bylinář, -e m.
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 čelní (např. náraz)
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 češtinář, -e m.
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 čtenář, -e m.
ddinár [dy-], -u m.
 disciplinární [dy-]
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 funkcionář, -e m.
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
hhokynář, -e m.; hokynářka ž.
iimaginární
jjeskyňář, -e m.
kkanár, -a m.; kanáří
 kanárek, -rka m.; kanárčí
 Kanárské ostrovy
 knihovna, -y ž.; Národní knihovna
 komunard, -a m.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 konvent, -u m.; Národní konvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 koronární
 krajinář, -e m.
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
 kulinární
 kulinářský
 kvazi- ve složeninách, např. kvazistacionární, kvazičástice
 květinář, -e m.
llaminární
 legionář, -e m.
 Leonard, -a m.
 lnářství s.
 loutnař, -e m.
 lunárium, -ria s.
 lunární
mmamonář, -e m.
 mezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 mezinárodní
 milicionář, -e m.
 milionář, -e m.
 minaret, -u m.
 misionář, -e m.
 mlynář, -e m.
 mlynařík, -a m.
 mocnářství s.; mocnářství rakousko-uherské
 monarcha, -y m.
 monarchický
 monarchie ž., mn. 2. -chií
 monarchista, -y m.
 monarchistický [-ty-]
 monarchizmus, -izmu i monarchismus [-zm-], -ismu m.
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nNaarden [nár-], -u m.; naardenský
 nalíc i na líc (opak naruby)
 nestacionární
 novinář, -e m.
 novinářství s.
oobilnářství s.
 obrana ž.; Obrana národa (organizace)
 obrození s.; národní obrození
 odnárodnit
 odnárodňovat
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
 ovocnářství s.
ppamátník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národní památník na Vítkově (v Praze)
 pastvinářství s.
 pícninářství s.
 plemenářství s.
 plenární
 plynárenství s.
 plynárna, -y ž.
 potravinářství s.
 prostonárodní
rRakousko-Uhersko s.; rakousko-uherská monarchie
 reakcionář, -e m.
 reakcionářský
 reakcionářství s.
 revolucionář, -e m.
Naposledy hledáno:

ponížit, okultismus, čunking, nar, zvykl, pisárna, zvolenský, zvlídnět, zakulatit, ohradit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.