Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aa jour [ažúr] (franc.)
 a la [ala] (franc.)
 absence ž.
 abstence ž.
 abstinence [-ty-] ž.
 abundance ž.
 Acquincum viz Akvinkum
 adolescence ž.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 aliance ž.; Svatá aliance
 ambivalence ž.
 ambulance ž.
 Ancona [-k-], -y ž.; anconský
 antikoncepce [-ty-] ž.
 antikoncepční [-ty-]
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 arogance ž.
 asistence ž.
 asonance ž.
 Asuán, -u m.; asunciónský
 asynchronní
 audience [-dy-] ž.
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánec, -nce m.; ázerbájdžánský
bbalancovat
 benevolence ž.
 berný (co se bere, např. mince)
 Besancon [-zanson], -u m.; besanconský
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 běženec, -nce m.; běženka ž.
 bilance ž.
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 branec, -nce m.
 bratranec, -nce m.
 Bretaň i Bretagne [-taň], -ně i -gne [-ně] ž.; Bretonec, -nce i Bretaněc, -ňce m.; bretaňský i bretagneský [-aň-] i bretonský, mn. -taňští i -tagneští i -tonští
 brizance ž.
 bronchiální
 bronchitida [-ty- i -tý-] i bronchitis [-ty-], -tidy ž.
 bronchitik [-ty-], -a m.
 Bruncvík, -a m.
 bytí s. (život, existence)
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-] m.; byzantský
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-], -nce m.; byzantský, mn. -tští; byzantská říše
cCasablanca [k-ka], -cy i -ky ž.; casablanský
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 Cincinnati [sinsinety] neskl. s.; cincinnatský
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 cizinec, -nce m.; cizinka ž.
 concertino [končertý-] s.
 cvičenec, -nce m.; cvičenka ž.
dDalmácie ž.; Dalmatinec [-ty-], -nce m.; dalmatský, mn. -tští
 dalmatinec [-ty- i -ti-], -nce m. (pes)
 dancing [-ci- i -si-], -gu m.
 dekadence ž.
 dělenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 demence ž.
 denunciace ž.
 denunciant, -a m.
 denunciantský, mn. -tští
 denunciantství s.
 denuncovat
 departement [departmán], -u m. (franc. oblast)
 diference [dy-] ž.
 diferenciace [dy-] ž.
 diferenciační [dy-]
 diferenciál [dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 diferenciální [dy-]
 diferencovat [dy-]
 diskordance [dy-] ž.
 diskrepance [dy-] ž.
 disonance [dyso-] ž.
 distance [dy-] ž.
 distancovat [dy-]
 divergence [dy-] ž.
 dobrodinec, -nce m.
 dokonce část.
 dominance ž.
 Doncaster [-kestr], -u m.; doncasterský
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 donchuánský
 donchuánství s.
 Donec, -nce m.; donecký
 doposledka i do posledka (do samého konce)
eekvipotenciální
 elegance ž.
 elektroencefalograf, -u m.
 emancipace ž.
 eminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 en bloc [án blok] (franc.)
 en face [án fas] (franc.)
 en gros [án gro] (franc.)
 en passant [án pasán] (franc.)
 encefalitida [-ty- i -tý-] i encefalitis [-ty-], -tidy ž.
 encián, -u m.
 encyklika ž.
 encyklopedický [-dy-]
Naposledy hledáno:

nc, znovuz, zbehl, šodó, pachtit, bůch, zeb, zk, nogra, eius

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.