Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aad infinitum [-ný-] (lat.)
bbezinfekčnost, -i ž.
 bezkonfesijní i bezkonfesní
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
ddezinfekce ž.
 dezinfekční
 dezinfikovat
eenfant terrible [anfan teribl] (franc.)
ffanfára ž.
iinfanterie [-te- i -té-] ž.
 infantilní [-ty-]
 infarkt, -u m.
 infekce ž.
 infekční
 inferiorita ž.
 inferiorní
 infikovat
 infiltrace ž.
 infinitezimální [-ny-]
 infinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
 inflace ž.
 influence ž.
 informace ž.
 informační
 informatika [-ty-] ž.
 informativní [-ty- i -tý-]
 informátor, -a m.
 infračervený
 infrastruktura [-tu- i -tú-] ž.
 infrazvuk, -u m.
 infuze [-fu- i -fú-] ž.
 infuzní [-fu- i -fú-]
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
kkonfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 konfekce ž.
 konfekční
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 konferenciér, -a m.
 konferenční
 konferovat
 konfese [-se] ž.
 konfesijní [-si-]
 konfesionální [-si-]
 konfesní [-sní]
 konfet, -u m. i konfeta, -y ž.
 konfident, -a m.
 konfidentský, mn. -tští
 konfigurace ž.
 konfirmace ž.
 konfiskace ž.
 konflikt, -u m.
 konfliktní
 konfliktový
 konformace ž.
 konformistický [-ty-]
 konformizmus, -izmu i konformismus [-zm-], -ismu m.
 konformní; konformně
 konfrontace ž.
 konfuze [-fu- i -fú-] ž.
 konfuzní [-fu- i -fú-]
mManfréd i Manfred, -a m.
nnekonformní; nekonformně
pPostupim, -i i -ě ž.; postupimská konference; Postupimská dohoda (viz § 68)
sSan Francisco [-ko], -ca [-ka] i -ka s.; sanfranciský, mn. -ští
 San Francisco [-ko], s. F-ca i F-ka s.; sanfranciský
 spravit (opravit); jiné je zpravit (informovat)
 spravovat (opravovat; řídit); jiné je zpravovat (informovat)
 Švýcarsko, -a s.; Švýcarská konfederace; Švýcar m.; švýcarský
ttuš, -e m. (fanfára)
vvydezinfikovat
zzkonfiskovat
 zkonfrontovat
 zpravit (informovat); jiné je spravit (opravit)
 zpravovat (informovat); jiné je spravovat (opravovat; řídit)
Naposledy hledáno:

nf, brzda, přívlas, posila, ukájet, zvědět, zepředu, ýbl, bosý, horní

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.