Pravidla českého pravopisu

nnuance [nyanse i nuance] ž.
 nuancovat [nyans- i nuanc-]
 Núbie, -e ž.; Núbijec m.; núbijský
 nudista [-dy-], -y m.
 nudistický [-dysty-]
 nudit, podst. jm. nudění
 nudizmus [-dy-], -izmu i nudismus [-dyzm-], -ismu m.
 nugát, -u m.
 nugget [nagit i nuget], -u m.
 nukleární
 nukleoid, -u m.
 nukleon, -u m.
 nukleonový
 nukleosyntéza, -y ž.
 nukleotid [-ty-], -u m.
 nukleový
 nukleus, -eu m.
 nuklid, -u m.
 nula, -y ž.
 nulátko s.
 nulový
 nultý
 Numancie, lat. Numantia [-cia], -ie ž.
 numerický
 Numidie, lat. Numidia, -ie ž.; numidský
 numizmatický [-ty-]
 numizmatika [-ty-] ž.
 nuncius, -cia m.
 nunvář, -e m.
 nůše ž.
 nůsek, -sku m.
 nutit, příč. nucen
 nutriční
 nutrie ž., mn. 2. -rií
 nutritivní [-ty- i -tý-]
 Nuuk [núk], -u m.; nuukský
 nůž, nože m.
 nuže, nuž část.
 nůžky, nůžek ž. pomn.
 nuzný
 Podobné:
aAcheron, -onu i -ontu m.
 alfanumerický
 anuita ž.
 anulovat
 Augustin i Augustinus [-tý-], -na m.
 Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 Aventin i Aventinus [-ty- i -tý-], -na m.; aventinský
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
bBernoulliho [-nuli-] rovnice
 bliknout, příč. blikl i bliknul
 blýsknout (se), příč. blýskl (se) i blýsknul (se)
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 Boloňa i Bologna [-ňa], -ně i -gne ž., 3., 6. -ni i -gni, 4. -ňu i -gnu, 7. -ňou i -gnou; boloňský i bolognský [-oň-], mn. -ňští i -gnští
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
 Brauron, -onu m.; brauronský
 břinknout, příč. břinkl i břinknul
 Bunsenův [-ze-] kahan
 burnus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
cCardanův [kar-] vzorec
 ceknout, příč. cekl i ceknul
 chcípnout, příč. chcípl i chcípnul
 chňapnout, příč. chňapl i chňapnul
 chrstnout, příč. chrstl i chrstnul
 chytnout, příč. chytl, chytnut
 cinknout, příč. cinkl i cinknul
 čmárnout, příč. čmárl i čmárnul
 Constantinus viz Konstantin
 Coriolanus viz Koriolán
 couvnout, příč. couvl i couvnul
 črtnout, příč. črtl i črtnul
 cvaknout, příč. cvakl i cvaknul
 cvrknout, příč. cvrkl i cvrknul
 cyklámen, -menu m. i neskl. s.
ddeminutivum [-ty- i -tý-], -va s.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 denudace ž.
 denunciace ž.
 denunciant, -a m.
 denunciantský, mn. -tští
 denunciantství s.
 denuncovat
 Diocletianus [-kleciá-] i Dioklecián, -na m.
 diskontinuita [dy-ty-] ž.
 dloubnout, příč. dloubl i dloubnul
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnu
 dohlédnout i dohlídnout, příč. dohlédl, dohlédnul i dohlídl, dohlídnul
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 Domicián i Domitianus [-cia-], -na m.
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnu
 doříci i doříct, 1. j. dořeknu; rozk. dořekni; příč. dořekl, dořeknut i dořečen i dořčen
 doříznout, příč. dořízl i doříznul
 doschnout, příč. doschl i doschnul
 dosíci, 1. j. dosáhnu, viz dosáhnout
 došlápnout, příč. došlápl i došlápnul
 dostat, 1. j. dostanu; rozk. dostaň; příč. dostal; podst. jm. dostání
 dotknout se, příč. dotkl se i dotknul se, dotčen, dotknut; podst. jm. dotčení i dotknu
 dovléknout i dovlíknout, příč. dovlékl, dovléknul i dovlíkl, dovlíknul
 dožnout i dožít, 1. j. dožnu; rozk. dožni, dožněte; příč. dožal i dožnul, dožat i dožnut; podst. jm. dožnu
 drhnout, příč. drhl i drhnul, drhnut
 drobnůstka ž.
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dupnout, příč. dupl i dupnul
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnu
eEmanuel, -a m.; Emanuela, -y ž.
 enjambement [anžambmá], -mentu [-mánu] m. i neskl. s.
 Eskvilin i Esquilinus [-kvi-], -nu m.
 eunuch, -a m.
 eunušský, mn. -šští
fFaun i Faunus, -na m.; faunský i faunovský
 faun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 femininum [-ny- i -ný-], -na s.
 fórum, -ra s.; Forum Romanum [fó- -má-] (v Římě)
 Fu-šun, Fu-šunu m.; fušunský
gGracián i Gratianus [-ciá-], -na m.
 grafikon, -onu m.
 granulace ž.
 granule ž., mn. 2. -lí
 greenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
 greenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
hHadrián i Hadrianus [-án-], -na m.
 hnát, 1. j. ženu; rozk. žeň; příč. hnal, hnán; podst. jm. hnaní
 hnout, 1. j. hnu; rozk. hni, hněte; příč. hnul, hnut; podst. jm. hnu
 hnůj, hnoje m.
 hnus, -u m.
 hostinec, -nce m.; hostinec Pod Černým vrchem, hostinec U Kaštanu apod.
 Hradčany, -čan m. pomn., 3. -nům, 6. -nech, 7. -ny; hradčanský; Hradčanské náměstí (v Praze)
 hřeben, -ene i -enu m.
 hrknout, příč. hrkl i hrknul
 hrozen, -znu m.
 Hudsonův záliv [hats-]
 Hunové, -nů m. mn.
 hvízdnout, příč. hvízdl i hvízdnul
 hybernové, -nů m. mn. (mnišský řád)
 hýknout, příč. hýkl i hýknul
 hymnus, -nu m.
iIanus viz Janus
 interregnum [-r-re- i -r-ré-], -gna s.
 inundace ž.
Naposledy hledáno:

nu, zmořit, itali, osyp, víjou, obětní, chvat, pondělí, zvysoka, otlouct

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.