Pravidla českého pravopisu

ooči ž. mn., 2. očí, 3. očím, 6. očích, 7. očima
ooko s., mn. ž. 1., 4. oči, 2. očí, 3. očím, 6. očích, 7. očima (o tělesném ústrojí, jinak oka atd.)
oočíslovat
 očistit, rozk. očisti i očisť; příč. očištěn i očistěn
 očišťovat i očisťovat, podst. jm. očišťování i očisťování
 očividný
 Podobné:
aanalogový (např. počítač)
ddivočet, 3. mn. divočejí i divočí (stávat se divokým)
 divočit, 3. mn. divočí (dělat divokým, divoce si počínat)
 dobročinnost, -i ž.
 dobročinný; dobročinně
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dočista přísl. (docela, úplně)
eeditor [-dy-], -u m. (počítačový program)
 editor [-dy-], -u m. (počítačový program)
gGuyanská vysočina [gvaján-]
hHo Či Minovo Město s., jedn. 2. Ho Či Minova Města atd.; hočiminovoměstský, mn. -stští
 Ho Či Minovo Město, Ho Či M-ova M-a s.; hočiminovoměstský
iIndočína, -y ž.; indočínský
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jjednočinný
kkočí, -ího m., mn. 2. -ích
 kočka ž., jedn. 3., 6. -čce; kočičí
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
llevotoči
mmikropočítač, -e m.
 minipočítač [-ny-], -e m.
 mol, -a m., mn. 4., 7. -y (živočich)
nnadskočit
 nedopočitatelný i nedopočítatelný
 nespočitatelný i nespočítatelný
 nevypočitatelný i nevypočítatelný
 nezapočitatelný i nezapočítatelný
 nezúročitelný
oobočí s.
 odpočinek, -nku m.
 odpočinout si i odpočnout si, 1. j. odpočinu si i odpočnu si; rozk. odpočiň si i odpočni si; příč. odpočinul si, odpočnul si i odpočal si, odpočinut, odpočnut i odpočat
 odpočíst, 1. j. odpočtu; rozk. odpočti, odpočtěte; příč. odpočetl, odpočetla i odpočtla, odpočten; podst. jm. odpočtení
 odpočítat, podst. jm. odpočítání
 odpočitatelný i odpočítatelný
 odpočívadlo s.
 odpočívárna, -y ž.
 odpočívat, podst. jm. odpočívání
 odpočívka ž.
 odtočit
ppočínat, podst. jm. počínání
 počinek, -nku m.
 počít, 1. j. počnu; rozk. počni, počněte; příč. počal, počat; podst. jm. početí
 počítač, -e m.
 počítačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 počitadlo i počítadlo s.
 počítat, podst. jm. počítání
 počitatelný i počítatelný
 počitek, -tku m.
 pootočit
 přepočíst, 1. j. přepočtu; rozk. přepočti, přepočtěte; příč. přepočetl, přepočetla i přepočtla, přepočten
 přepočítat, podst. jm. přepočítání
 primát, -a m. (živočich)
 připočíst, 1. j. připočtu; rozk. připočti; příč. připočetl, připočetla i připočtla, připočten
 připočítat, podst. jm. připočítání
 připočitatelný i připočítatelný
 pročísnout, příč. pročísl
 pročíst, 1. j. pročtu; rozk. pročti, pročtěte; příč. pročetl, pročetla i pročtla, pročten; podst. jm. pročtení
 pročistit, rozk. pročisti i pročisť; příč. pročištěn i pročistěn
 pročišťovat i pročisťovat
 pročítat, podst. jm. pročítání
 propočíst, 1. j. propočtu; rozk. propočti, propočtěte; příč. propočetl, propočetla i propočtla, propočten
 propočítat, podst. jm. propočítání
 prvočinitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 prvočíslo s.
rrozkročit (se)
 rozpočíst, 1. j. rozpočtu; rozk. rozpočti, rozpočtěte; příč. rozpočetl, rozpočetla i rozpočtla, rozpočten
 rozpočitadlo i rozpočítadlo s.
 rozpočítat, podst. jm. rozpočítání
 rozskočit se
 rychločistírna, -y ž.
ssamočinnost, -i ž.
 samočinný; samočinně
 samočištění i samočistění s.
 samočisticí (např. schopnost půdy)
 seskočit
 smočit (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmočit (důkladně promočit)
 Soči neskl. s.; sočský
 spočinout, 1. j. spočinu; rozk. spočiň; příč. spočinul
 spočíst, 1. j. spočtu; rozk. spočti, spočtěte; příč. spočetl, spočetla i spočtla, spočten
 spočítat, podst. jm. spočítání
 spočitatelný i spočítatelný
 spočívat, podst. jm. spočívání
 sto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
 stočit
 súčtovat (spočítat položky); jiné je zúčtovat (provést účtování; vypořádat se)
ttolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
uúbočí s.
 úročit, podst. jm. úročení
 útočiště, -iště s., mn. 2. -išť
 útočit
vVýchodočínské moře
 vykročit
 vypočíst, 1. j. vypočtu; rozk. vypočti, vypočtěte; příč. vypočetl, vypočetla i vypočtla, vypočten
 vypočítat, podst. jm. vypočítání
 vypočitatelný i vypočítatelný
 vypočítavý
 výročí s.
 vysočina ž.
zzakročit
Naposledy hledáno:

oči, zabíjačka, nastydnout, zápor, zkrátit, vdavk, orel, odeml, rozkvítá, obléct

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.