Pravidla českého pravopisu

ooceán, -u m.; Atlantský oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán
 oceánický [-ny-]
 Oceánie [-ny-] ž.; oceánijský
 Oceánie [-ny-], -e ž.; oceánijský
 oceánografie ž.
 oceánový
 oceánský
 ocel, -i i -e ž., mn. 1., 4. -i i -e, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 ocelář, -e m.
 ocelárna, -y ž.
 ocelek, -lku m.
 oceloryjec, -jce i ocelorytec, -tce m.
 ocelot, -a m.
 ocet, octa m.
 och i oh citosl.
 ochablý
 ochabnout, příč. ochabl
 ochladit, příč. ochlazen
 ochladnout, příč. ochladl
 ochmýřený
 ochodit, příč. ochozen
 ochomýtat se, podst. jm. ochomýtání
 ochomýtnout se, příč. ochomýtl se
 ochořet, 3. mn. ochořejí i ochoří
 ochotnický
 ochotník, -a m.; ochotnice ž.
 ochotný
 Ochotské moře
 ochoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ochrana ž.
 ochránce, -ce m., jedn. 5. -ce; ochránkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 ochránit, rozk. ochraň
 ochranný; ochranně
 ochraptět
 Ochrid, -u m.; ochridský
 Ochridské jezero
 ochrnout, příč. ochrnul; podst. jm. ochrnutí
 ochromit (někoho, něco)
 ochromnout, příč. ochroml
 ochudit, příč. ochuzen
 ochuravět, 3. mn. ochuravějí i ochuraví
 ochutit, příč. ochucen i ochutěn
 ochutnávač i ochutnavač, -e m.
 ochutnávka ž.
 ocílka ž.
 ocitat se i ocítat se
 ocitnout se i octnout se, 1. j. ocitnu se i octnu se; příč. ocitl se, ocitnul se i octl se, octnul se
 ocitovat
 octan, -u m.
 Octavia viz Oktávie
 Octavianus viz Oktavián
 ocún, -u m.
 Podobné:
aad hoc [hók] (lat.)
 agrochemický
 agrochemie ž.
 Antiochie, -ie ž.; antiochijský i antiošský
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 asociace ž.
 asociál, -a m., mn. 4., 7. -y
 asociální
 asociativní [-ty- i -tý-]
 asociovat, 3. j. asociuje
 Atlantský oceán
 Atlantský oceán
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 autochtonní
 azbestocement, -u m.
bBangkok, -u m. (Krungthep); bangkoc
 Bangkok, -u m.; bangkocký, mn. -čtí
 bartolomějská noc
 Basedowova [-ze-] nemoc
 Bessemerova ocel
 bezpochyby i bez pochyby (nepochybně)
 biocenóza, -y ž.
 biochemie ž.
 biocyklus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 bochník, -u i -a m.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
ccarioca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky i karioka, -ky ž.
 Čenstochová, -é ž.; čenstochovský
 černoch, -a m.; černoška ž.
 chochol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 chocholík, -u m.
 chrochtat
dDaidalos, -la m.; daidalské sochařství
 despocie ž.
 Diocletianus [-kleciá-] i Dioklecián, -na m.
 disociace [dyso-] ž.
 divoch, -a m.; divoška ž.
 divočit, 3. mn. divočí (dělat divokým, divoce si počínat)
 docela přísl.
 docent, -a m.; docentka ž. (zkr. doc.)
 docentský, mn. -tští
 docentura [-tu- i -tú-] ž.
 docházet, 3. mn. docházejí i dochází
 docházka ž.
 dochvilný
 docílit, rozk. docil
 dočista přísl. (docela, úplně)
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 doširoka i do široka (široce)
 drahocennost, -i ž.
 drahocenný; drahocenně
 dvojmocnina ž.
 dvojmoc
eegocentrický
 egocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 emoce ž.
 emocionální
 en bloc [án blok] (franc.)
 eocén, -u m.
 eocenní
 eocénový
 epocha ž.
 epochální
 erytrocyt, -u m.
ffagocyt, -u m.
 fěrtoch, -u m.
 fytocenóza, -y ž.
ggenocida ž.
 geocentrický
 Gogh [gok i choch], -gha [-ga i -cha] m.
hheliocentrický
 heterocyklický
 hlásný m. (ponocný) i příd. jm.
 Hluboká nad Vltavou, H-é nad V. ž.; (vltavsko)hlubocký i (vltavo)hluboc
 hluboko, hluboce, 2. st. hloub, hlouběji
 hodnotit, příč. hodnocen; podst. jm. hodnocení
 holocén, -u m.
 holocenní [-ce- i -cé-]
 hroch, -a m.
 hypochondr, -a m.
 hypochondrický
 hypochondrie ž.
iidiocie [-dy-] i idiotie [-dy-ty-] ž.
 Indický oceán [-dy-]
 Indie [-dy-] ž.; Ind, -a m.; indický, mn. -čtí; Indický [-dy-] oceán
 Inocenc, -e m.
 inteligenční (např. kvocient)
 internacionála, -y ž.; Socialistická internacionála
jjednotit, příč. jednocen
 jinoch, -a m.
 jitrocel, -e m., mn. 7. -i
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kandování s. (proslazování ovoce)
 Kapadocie i Kappadokie, -ie ž.; kapadocký i kappadoc
 karioka, -ky i carioca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž.
 kiwi s. neskl. (rostlina; ovoce)
Naposledy hledáno:

deb, cvilink, pobřišnice, lyšít, oc, sicílie, sparta, rozstříkat, paleolitický, vojmil

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.