Pravidla českého pravopisu

oodebírat i odbírat, podst. jm. odebírání i odbírání
 odebrat, 1. j. odeberu, 2. j. odebereš, ..., 3. mn. odeberou; rozk. odeber; příč. odebral, odebrán; podst. jm. odebrání
 odečet, -čtu m.
 odečíst i odčíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odečetl i odčetl, odečetla i odečtla i odčetla, odečten; podst. jm. odečtení
 odečítat i odčítat, podst. jm. odečítání i odčítání
 odedávna přísl.
 odehnat, 1. j. odeženu i odženu; rozk. odežeň i odžeň; příč. odehnal, odehnán
 odehrát, 1. j. odehraji i odehraju, 3. mn. odehrají i odehrajou; rozk. odehraj i odehrej; příč. odehrál, odehrán; podst. jm. odehrání
 odejít, 1. j. odejdu; rozk. odejdi, odejděte; příč. odešel, odešla; podst. jm. odejití
 odejmout i odnít, 1. j. odejmu; příč. odňal, odňat; podst. jm. odnětí
 odemknout, příč. odemkl, odemčen i odemknut
 odemlít, 1. j. odemelu; rozk. odemel; příč. odemlel, odemlet
 odemykat i odmykat
 odění s.
 oděný
 odepínat i odpínat, podst. jm. odepínání i odpínání
 odepisovat i odpisovat
 odepnout, 1. j. odepnu; rozk. odepni, odepněte; příč. odepnul i odepjal, odepnut i odepjat; podst. jm. odepnutí
 odepřít, 1. j. odepřu, 3. mn. odepřou; rozk. odepři; příč. odepřel
 odepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 oděrka ž.
 Oderské vrchy, O-ých vrchů m. pomn.
 Oděsa, -y ž.; oděský
 Oděsa, -y ž.; oděský, mn. oděští
 odesílat, podst. jm. odesílání
 odesílatel i odesilatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 odeslat, 1. j. odešlu, 3. mn. odešlou; rozk. odešli; podst. jm. odeslání
 odestlat, 1. j. odestelu; příč. odestlal, odestlán
 odestýlat, podst. jm. odestýlání
 odetnout i odtít, 1. j. odetnu; rozk. odetni, odetněte; příč. odťal i odetnul, odťat i odetnut; podst. jm. odetnutí i odtětí
 oděv, -u m.
 oděvní
 oděvnický
 oděvnictví s.
 odevšad i odevšud přísl.
 odevzdat, 1. j. odevzdám, 3. mn. odevzdají; rozk. odevzdej; příč. odevzdal, odevzdán; podst. jm. odevzdání
 odevždy i odvždy přísl.
 odezírat i odzírat, podst. jm. odezírání i odzírání
 odeznít i odznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 odezva, -y ž.
 Podobné:
bbodejť, bodejž část.
cčaroděj, -e m.; čarodějka ž.
 čarodějnický
 čarodějník, -a m.; čarodějnice ž.
 celodenní; celodenně
 chodec, -dce m.; chodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 činorodý; činorodě
 cyrilometodějský
ddekodér, -u m.
 dennodenně
 doprodej, -e m.
eektoderm, -u m.
 exoderm [egzo-], -u m.
ffilodendron [-on i -ón], -u m.
ggeodet, -a m.
 geodetický [-ty-]
 geodezie [-de- i -dé-] ž.
hHerodes, -da i -desa i -dese m.
jjednodenní
kkaždodenní; každodenně
 každodennost, -i ž.
 kodein [-in i -ín], -u m.
 kodér, -u m.
 kodex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Kodex jenský i Jenský kodex
 kosodélník, -u i -a m.
llahodit, podst. jm. lahodění
 loden, -u m.
 loděnice ž.
mMetod, -a i Metoděj, -e m.
 Metod, -a i Metoděj, -e m.
 mimochodem přísl.
 mimoděk přísl.
 model, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 modelářství s.
 Modena, -y ž.; modenský
 moderato [-rá-]
 moderátor, -a m.
 moderní
 modernizace [-ny-] ž.
 modernizmus [-ny-], -izmu i modernismus [-nyzm-], -ismu m.
 modernizovat [-ny-]
 moderovat
nnabodnout, příč. nabodl i nabodnul, nabodnut i naboden
 náměstí s.; Václavské náměstí; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, náměstí Bratří Čapků, náměstí Míru, náměstí Na Stráži
 navodit, 3. mn. navodí; podst. jm. navodění i navození
 nepořízená, -é ž.; odejít s nepořízenou
 Nikodém i Nikodemos [-dé-], -ma m.
 Nikodém [ny-], -a m.
 Nikodém [ny-], -a m.; Nikodéma [ny-], -y ž.
 nížepodepsaný i níže podepsaný
oodbírat i odebírat, podst. jm. odbírání i odebírání
 odčíst i odečíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odčetl i odečetl, odčetla i odečetla i odečtla, odečten; podst. jm. odečtení
 odčítat i odečítat, podst. jm. odčítání i odečítání
 odít, 1. j. oději i oděju, 3. mn. odějí i odějou; rozk. oděj; příč. oděl, oděn; podst. jm. odění
 odmykat i odemykat
 odnít i odejmout, viz odejmout
 odpínat i odepínat, podst. jm. odpínání i odepínání
 odpírat (k odepřít)
 odpisovat i odepisovat
 Odra ž.; oderský
 Odra, -y ž.; oderský
 odrat, 1. j. oderu, 2. j. odereš, ..., 3. mn. oderou; rozk. oder; příč. odral, odrán
 odtít i odetnout, viz odetnout
 odvždy i odevždy přísl.
 odzírat i odezírat, podst. jm. odzírání i odezírání
 odznít i odeznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
ppiknik [-ny-], -u m. (občerstvení v přírodě)
 plodenství s.
 podbírat i podebírat, podst. jm. podbírání i podebírání
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský, mn. -dští
 podebrat, 1. j. podeberu, 2. j. podebereš, ..., 3. mn. podeberou; rozk. podeber; příč. podebral, podebrán
 podejmout se, 1. j. podejmu se; příč. podjal se, podjat; podst. jm. podjetí
 podél předl.
 podemílat i podmílat, podst. jm. podemílání i podmílání
 podemlít, 1. j. podemelu; rozk. podemel; příč. podemlel, podemlet
 podepírat i podpírat, podst. jm. podepírání i podpírání
 podepisovat i podpisovat
 podeplout i podplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 podepřít, 1. j. podepřu, 3. mn. podepřou; rozk. podepři; příč. podepřel
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 podešev, -šve ž.
 poděsit, rozk. poděs; příč. poděšen
 podestlat, 1. j. podestelu; příč. podestlal, podestlán
 podestýlat, podst. jm. podestýlání
 podestýlka ž.
 podetnout i podtít, 1. j. podetnu; rozk. podetni; příč. podťal i podetnul, podťat i podetnut; podst. jm. podetnutí i podtětí
 podexponovat
 podezdít, 1. j. podezdím, 3. mn. podezdí; rozk. podezdi; příč. podezdil, podezděn
 podezdívka ž.
 podezírat, podst. jm. podezírání
 podezíravý
 podezřelý
 podezření s.
 podezřívat, podst. jm. podezřívání
 podezřívavý
 podít se, 1. j. poději se i poděju se, 3. mn. podějí se i podějou se; rozk. poděj se; příč. poděl se
 podmílat i podemílat, podst. jm. podmílání i podemílání
 podpírat i podepírat, podst. jm. podpírání i podepírání
 podpisovat i podepisovat
Naposledy hledáno:

odé, nepřítelkyně, blanokřídlý, tabure, veltruský, posvícenský, karib, vyvraždit, vyprahnout, chili

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.