Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aakomodace ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 atomo
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 automotoklub, -u m.
bbezatomo
 bílomodročervený
 bledomodrý apod.
 bromo i brómový
cČerné moře; černomořský
 červenomodrobílý
 Českomoravská vrchovina
 českomoravský; Českomoravská vrchovina
 chomout, -u m.
 chromovat i chrómovat
 chromo i chrómový
 chromozom [-om i -óm], -u m.
ddiplomovaný [dy-]
 diplomo [dy-]
 Dolnomoravský úval
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 domov, -a m.
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
eecce homo [ekce homó] (lat.)
 elektromotor, -u m.
 entomologický
 entomologie ž.
fferomon, -u m.
hhlomoz i lomoz, -u m.
 homogenizace [-ny-] ž.
 homogenní; homogenně
 homogennost, -i ž.
 homonymický
 homonymie ž.
 homonymita ž.
 homonymní; homonymně
 homonymum, -nyma s.
 homosexuální
 Hornomoravský úval
 hromobití s.
 hromosvod, -u m.
iizomorfie ž.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 komoda ž.
 komoří, -ího m.
 komorní
 komornický
 komorník, -a m.
 Komory, -or ž. pomn.; Komorská federativní a islámská republika; Komořan m.; komorský
 kromobyčejný
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kvarteto s.; smyčcové kvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
llokomoce ž.
 lokomotiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 lokomotivní [-ty- i -tý-]
 lomoz i hlomoz, -u m.
mmakromolekula, -y ž.
 malomocenství s.
 mermomo přísl.
nnádraží s.; Masarykovo nádraží, nádraží Olomouc-město
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nápomocný
ooblomovština ž.
 obora ž.; Královská obora (Stromovka v Praze), obora Hvězda
 Olomouc, -e ž.; olomoucký
 Olomouc, -e ž.; olomoucký, mn. -čtí
ppochromovat
 pomoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 pomoci i pomoct, 1. j. pomohu i pomůžu, 2. j. pomůžeš, ..., 3. mn. pomohou i pomůžou; rozk. pomoz; příč. pomohl, pomoženo
 pomocník, -a m.; pomocnice ž.
 pomocný
 pomologický
 pomologie ž.
 Pomona, -ny ž.
 pomoří s.
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 pravomoc, -i i -e ž., mn. 1., 4. -i i -e, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 promoce ž.
 promoční
 promotor [-mo- i -mó-], -a m.
 promovat
 pyromorfit, -u m.
rrenomovaný
 říše ž.; říše římská i Říše římská i římská říše i Římská říše; říše velkomoravská i velkomoravská říše i Říše velkomoravská i Velkomoravská říše
 Romo, Romů m. mn.
sšalamoun i šalomoun, -a m. (moudrý člověk); Šalamoun (biblická postava)
 senát, -u m.; Senát (komora Parlamentu ČR)
 senát; Senát (komora Parlamentu ČR)
 senzomotorický
 servomotor, -u m.
 severo- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
 sjednat (např. smlouvu, mír); jiné je zjednat (např. pořádek, pomoc, na práci)
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 skrznaskrz i skrz naskrz (např. promoknout)
 smočit (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmočit (důkladně promočit)
 sněmovna, -y ž.; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
 sněmovna; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
Naposledy hledáno:

omo, nástup, secvičit, promýšlej, prvohory, makovice, uherský, ozhran, protidrogový, poválečný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.