Pravidla českého pravopisu

ppomáda ž.
 pomahač i pomáhač, -e m.
 pomáhat, podst. jm. pomáhání
 pomálu přísl. (poskrovnu)
 pomalu přísl. (zvolna)
 pomastit, rozk. pomasti i pomasť; příč. pomaštěn
 pomatený
 poměr, -u m.
 pomeranč, -e m.
 poměrný
 pomět se, 1. j. poměji se, 3. mn. pomějí se; příč. poměl se (mít se dobře)
 pomezí s.
 pomfrity, -ů m. mn.
 pomíjejícnost, -i ž.
 pomíjet, 3. mn. pomíjejí i pomíjí
 pomíjivý
 pominout, příč. pominul, pominut
 pomísit, rozk. pomis; příč. pomíšen, o těstě pomísen
 pomístní
 pomlázka ž.
 pomlouvač, -e m.
 pomněnka ž.
 pomnichovský
 pomník, -u m.
 pomoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 pomoci i pomoct, 1. j. pomohu i pomůžu, 2. j. pomůžeš, ..., 3. mn. pomohou i pomůžou; rozk. pomoz; příč. pomohl, pomoženo
 pomocník, -a m.; pomocnice ž.
 pomocný
 pomologický
 pomologie ž.
 Pomona, -ny ž.
 pomoří s.
 pompa, -y ž.
 Pompeius, -peia m.
 Pompeje, -ejí ž. pomn.; pompejský
 Pompeje, -ejí ž. pomn.; pompejský
 Pompeje, -í ž.; pomn.; pompejský
 pompézní
 pomřít, 3. mn. pomřou; rozk. pomři; příč. pomřel
 pomstít, 3. mn. pomstí; rozk. pomsti; příč. pomstil, pomstěn
 pomstychtivý
 pomůcka ž., jedn. 3., 6. -cce
 pomužštit
 pomyje, -jí ž. pomn.
 pomýlit (se), rozk. (ne)pomyl (se)
 pomýšlet, 3. mn. pomýšlejí i pomýšlí; příč. pomýšlen
 pomyslit i pomyslet, 3. mn. pomyslí i pomyslejí; rozk. pomysli; příč. pomyslil i pomyslel, pomyšlen
 pomyslný
 Podobné:
aAbdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 akta, akt s. pomn.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 alimenty, -ů m. pomn.
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 anály, -ů m. pomn.
 Andy, And ž. pomn.; andský
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 Antily [-ty-], Antil ž. pomn.; antilský
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Azory, Azor ž. pomn.; azorský
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 bakchanálie, -lií ž. pomn.
 Baleáry, Baleár ž. pomn.; baleárský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Benátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátecký
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn.; beskydský
 bikiny, -in ž. pomn.
 Blata, Blat s. pomn.; blatský
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský, mn. -dští
 brejle i brýle, -lí ž. pomn.
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Bruggy, Brugg ž. pomn.; bruggský
 brýle i brejle, -lí ž. pomn.
cCáchy, Cách ž. pomn.; cášský
 Cáchy, Cách ž. pomn.; cášský, mn. -šští
 čáry, -ů m. pomn. (čarování)
 cavyky, -ů m. pomn.
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 Čechy, Čech ž. pomn.; Čech m.; český
 Čelákovice, -ic ž. pomn.; čelákovický
 červánky, -ů m. pomn.
 České Budějovice, Č-ých B-ic ž. pomn.; (česko)budějovický
 chůdy, chůd ž. pomn.
 činely, -ů m. pomn., 4., 7. -y
dDardanely, -nel ž. pomn.; dardanelský
 Dardanely, Dardanel ž. pomn.; dardanelský
 dějiny, -jin ž. pomn.
 Delfy, Delf ž. pomn.; delfská věštírna
 Didymy, řec. Didymy, -dym ž. pomn.; didymský
 Doksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 Doksy, Doks m. pomn.; dokský i dokeský
 Dolní Rakousy, D-ch R-s m. pomn.; dolnorakouský
 Dolní Věstonice, D-ch V-ic ž. pomn.; dolnověstonický
 Dolomity, -mit m. pomn.; dolomitský
 Domažlice, -ic ž. pomn.; domažlický
 dopomáhat, podst. jm. dopomáhání
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 Doudleby, -dleb m. pomn.; doudlebský
 dožínky, -nek ž. pomn.
 Drážďany, -an m. pomn.; drážďanský
 droby, -ů m. pomn.
 drůbky, -bků m. pomn.
 druhohory, -hor ž. pomn.
 dudy, dud ž. pomn.
 Dušičky, -ček ž. pomn.
 důtky i dutky, -tek ž. pomn. (karabáč)
 dveře i dvéře ž. pomn., 2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi
 dvířka s. pomn., 2. -řek, 3. -ům i -ám, 6. -ách, 7. -y i -ami
 dýchadla, -del s. pomn., 3. -dlům, 6. -dlech, 7. -dly
 džínsy i džíny m. i ž. pomn.
eEmauzy, Emauz m. pomn.
fFalklandy, -and m. pomn. (Malvíny); Falklándské (Malvínské) ostrovy; falklandský (malvínský)
 fekálie, -lií ž. pomn.
 Filipíny, -ín ž. pomn.; Filipínec, -nce m.; filipínský
 Filipíny, -ín ž. pomn.; Filipínská republika; Filipínec m.; filipínský
 Filippy, řec. Filippoi, -lipp ž. pomn.
 finance, -í ž. pomn.
 Flandry, -der m. pomn.; flanderský
 Flandry, -der m. pomn.; Flandřan m.; flanderský
 Františkovy Lázně, F-ých L-í ž. pomn.; františkolázeňský
 Františkovy Lázně, Františkových Lázní ž. pomn.; františkolázeňský
 fúrie ž., mn. 2. -rií (zlá žena); Furie [fú-] (bohyně pomsty)
gGalapágy, -pág ž. pomn.; galapážský i galapágský
 galeje, -í ž. pomn.
 genitálie [-ny-], -lií ž. pomn.
 Gliwice, -ic ž. pomn.; gliwický
Naposledy hledáno:

doksk, póm, upn, lpin, vybuj, pobídka, symetrick, poezie, ařík, laktí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.