Pravidla českého pravopisu

ppřísada ž.
 přisadit, příč. přisazen
 přísaha ž.
 přísahat
 přisát se, 1. j. přisaji se i přisaju se, 3. mn. přisají se i přisajou se; rozk. přisaj se; příč. přisál se, přisát i přisán; podst. jm. přisátí i přisání
 přisátý
 přísavka ž.
 přischlý
 přischnout, příč. přischl i přischnul
 přísedící m. i ž.
 přisedlý
 přísežný
 přískok, -u m.
 přiskřípnout, příč. přiskřípl i přiskřípnul
 přiskřipovat
 příslib, -u m.
 přislíbit, rozk. přislib
 přislibovat
 příslovce s.
 příslovečný
 přísloví s.
 přisluhovač, -e m.
 přísluní s.
 příslušenství s.
 příslušet, 3. mn. příslušejí i přísluší
 příslušník, -a m.; příslušnice ž.
 příslušný
 přismahlý
 přísný
 přispět, 1. j. přispěji i přispěju, 3. mn. přispějí i přispějou; rozk. přispěj; příč. přispěl
 přispěvatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 příspěvek, -vku m.
 přispíšit si, rozk. přispiš si
 přispívat, podst. jm. přispívání
 příst, 1. j. předu; rozk. přeď; příč. předl, předen
 přistat i přistát, 1. j. přistanu; příč. přistal i přistál; podst. jm. přistání
 přístav, -u m.
 přistávat
 přístavba, -y ž.
 přístavek, -vku m.
 přistavět, 3. mn. přistavějí i přistaví; rozk. přistavěj i přistav; příč. přistavěl, přistavěn
 přístaviště, -iště s., mn. 2. -išť
 přistavit, 3. mn. přistaví; rozk. přistav; příč. přistavil, přistaven
 přistěhovalectví s.
 přístěnek, -nku m.
 přístěnný
 přistihnout, příč. přistihl, přistižen
 přístřešek, -šku m.
 přístřeší s.
 přistřihat i přistříhat, podst. jm. přistřihání i přistříhání
 přistřihnout, příč. přistřihl, přistřižen
 přistřihovat
 přístroj, -e m.
 přístup, -u m.
 přístupný
 přístupový (např. cesta)
 přísudek, -dku m.
 přísun, -u m.
 přísuv, -u m.
 přísuvný
 přisvědčit, rozk. přisvědč i přisvědči, přisvědčte i přisvědčete
 přisvědčovat
 přísvit, -u m.
 přisychat i přisýchat, podst. jm. přisychání i přisýchání
 přisypat (dok.), 1. j. přisypu i přisypám; rozk. přisyp i přisypej; podst. jm. přisypání
 přisýpat (nedok.), 1. j. přisýpám; rozk. přisýpej; podst. jm. přisýpání
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
bběda přísl. i citosl.
 bezděky přísl. (bezděčně)
 bezmála přísl. (málem)
 blíž i blíže přísl.
 brzičko přísl.
 brzy; brzo přísl.
cCannes [kan]neskl. s.; capriský i caprijský
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 copak zájm. i přísl.
ddále, dál přísl.
 dávno přísl.
 déle přísl.
 div, divže i div že přísl.
 dlouho přísl.
 dlouze přísl.
 docela přísl.
 dočista přísl. (docela, úplně)
 dodnes, dodneška přísl.
 dohromady přísl.
 dojicí (např. přístroj)
 dokdy přísl.
 dokola přísl. (kolem)
 dokolečka přísl. (kolem)
 dokořán přísl.
 doleva přísl.
 dolů přísl.
 domů přísl.
 doopravdy přísl.
 dopodrobna přísl.
 dopola přísl.
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dopolopita přísl.
 dopolosyta přísl.
 doposavad přísl.
 doposud přísl.
 doprava přísl.
 dopředu přísl.
 doprostřed přísl. i předl.
 dosavad přísl.
 doslova přísl.
 dospod, dospodu přísl.
 dost, dosti přísl.
 dosud přísl.
 dosyta přísl.
 dovnitř přísl.
 dovrchu přísl. (vzhůru)
 dozadu přísl.
 dříve, dřív přísl.
 druhdy přísl.
eeleaté, -ů m. mn. (příslušníci řecké filozofické školy)
 expres přísl. i příd. jm. neskl.
ffranko přísl.
ggratis [grátys] přísl.
 grogy přísl.
hhasicí (např. přístroj)
 hned, hnedle přísl.
 horempádem přísl.
 horko, -a s.; horko přísl.
 hrůza, -y ž.; hrůza přísl. i citosl.
 hůře, hůř přísl.
iihned přísl.
 indián [-dy-], -a m. (příslušník antropologické skupiny)
 inkognito [-ny-] s. i přísl.
 izraelita, -y m. (příslušník židovské církve)
jjak přísl. i spojka
 jakkoli, jakkoliv přísl. i spojka
 jakpak přísl.
 jaktěživ přísl.
 jakže přísl. (v otázce)
 jedině přísl.
 jinak přísl. i spojka
 jinam přísl.
 jinudy přísl.
 jistojistě přísl.
 již přísl. i částice
 jízdmo přísl.
kkamkoli, kamkoliv přísl.
 kampak přísl.
 kde; kdesi přísl.
 kdepak přísl. i část.
 kdy, kdysi přísl.
 kleče i vkleče přísl.
 kolkolem přísl.
 koncepční (např. přístup)
 kradmo přísl.
 křivopřísežný
 kudypak přísl.
 kupředu přísl.
lladem přísl.
 largo přísl. i s.
 lento přísl. i s.
 lépe, líp přísl.
 letos přísl.
 leže i vleže přísl.
 líto přísl.
 loco [-kó] přísl. (lat.)
 loni i vloni přísl.
Naposledy hledáno:

přis, vytypovat, ryf, boží, dorazit, otrokářství, jejich, piré, štkát, kdybys

Najít ve Slovníku rýmů Přis
Najít rýmy na slovo Přis
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.