Pravidla českého pravopisu

ppan, -a m., jedn. 3., 6. panu, 7. panem (jen v č. jedn., ve spojení se jmény osob, např. pan učitel, pan Novák)
 pán, -a m., jedn. 5. pane, mn. 1. -i i -ové; Kristus Pán; Pán (Bůh)
 Pan, -na m. (řecký bůh); panický [-ny-] strach
ppánbůh, pánaboha m.; Pán Bůh, Pána Boha m. (viz § 76)
ppaňáca, -i m.
 panama, -y ž. i neskl. s. (tkanina) i příd. jm. neskl. (např. panama látka)
 Panama, -y ž.; Panamec, -mce m.; panamský; Panamský průplav
 Panama, -y ž.; Panamská republika; Panamec m.; panamský
 panamerický
 Panamský průplav
 pancéř i pancíř, -e m. (část zbroje)
 pancéřový (např. závit)
 panchromatický [-ty-]
 pancíř, -e m. (v zemědělství ap.)
 Pandora, -ry ž.; Pandořina skříňka
 Paňdžáb, -u m.; paňdžábský
 panel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 panenka ž.
 Panenské ostrovy
 panenský
 pánev, -nve ž.; Třeboňská pánev i pánev Třeboňská (zeměp.); hornoslezská uhelná pánev (geol.)
 paní ž., mn. 2. -í, 6. -ích
 panic, -e m.
 panický (k panic)
 panický [-ny-] (k panika)
 panika [-ny-] ž.
 panikář [-ny-], -e m.
 panímáma, -y ž.
 Pankrác, -e m.
 pankreas, -atu m.
 pankreatický [-ty-]
 panna ž., jedn. 2. panny, mn. 2. panen; Panna Maria; Panna (souhvězdí zvěrokruhu); Panna orleánská
 Panonie, lat. Pannonia, -ie ž.; panonský
 panoptikum [-ty-], -ka s.
 panoráma, -ámatu i -amatu s. i -ámy ž.
 panoramatický [-ty-]
 panorámový
 pan, -e m.
 panovačný
 panovat
 pánovitý
 panožka ž.
 pánský (např. klobouk)
 panský (např. stav)
 panslavizmus, -izmu i panslavismus [-zm-], -ismu m.
 pansofický [-so-]
 pansofie [-so-] ž.
 panství s.
 pantáta, -y m.
 panteizmus, -izmu i panteismus [-zm-], -ismu m.
 panteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 panter, -a m.
 Pantheon, -onu m.
 pantofel, -fle m., mn. 7. -fli
 pantoflíček, -čku m. (rostlina)
 pantograf, -u m.
 pantomima [-mi- i -mí-], -y ž.
 pantomimický
 pánvička ž., jedn. 3., 6. -čce (ledvinová)
 panychida [-chi- i -chí-] ž.
 Podobné:
aanděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 apanáž, -e ž.
bBelmopan, -u m.; belmopanský
 Britské Panenské ostrovy
cCampania viz Kampánie
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
ddiskrepance [dy-] ž.
 diskrepantní [dy-]
 dospat (se), 1. j. dospím (se), 3. mn. dospí (se); podst. jm. dospání
 dosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 dosýpat (nedok.), 1. j. dosýpám; rozk. dosýpej; podst. jm. dosýpání
 drápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
eEtiopie [-ty-] ž.; Etiopan, -a m.; etiopský
 Etiopie [-ty-], -e ž. (Habeš); Etiopská lidově demokratická republika; Etiopan m.; etiopský
 Evropa, -y ž.; Evropan m.; evropský
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 expanze ž.
 expanzivní [-zi- i -zí-]
 expanzní
hHispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 hispanista [-ny-], -y m.
kkampaň, -ně ž.
 Kampánie, lat. Campania [ka-á-], -ie ž.; kampánský
 kokršpaněl, -a m., mn. 4., 7. -y
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 krápat, 3. j. krápe i krápá; podst. jm. krápání
llipan, -a m.
 Lipany, -an m. pomn.; lipanský
 Lipany, -an m. pomn.; lipanský
mMadona ž. (Panna Maria); Madona Ochranitelka
 marcipán, -u m.
nnacpat, 1. j. nacpu; rozk. nacpi, nacpěte i nacpete; příč. nacpal, nacpán; podst. jm. nacpání
 Narození Páně (svátek)
 naštípat, 1. j. naštípu i naštípám; rozk. naštípej; podst. jm. naštípání
 nasypat (dok.), 1. j. nasypu i nasypám; rozk. nasyp i nasypej; podst. jm. nasypání
 nasýpat (nedok.), 1. j. nasýpám; rozk. nasýpej; podst. jm. nasýpání
oobsypat (dok.), 1. j. obsypu i obsypám; rozk. obsyp i obsypej; podst. jm. obsypání
 obsýpat (nedok.), 1. j. obsýpám; rozk. obsýpej; podst. jm. obsýpání
 odštípat, 1. j. odštípu i odštípám; rozk. odštípej; podst. jm. odštípání
 odsypat (dok.), 1. j. odsypu i odsypám; rozk. odsyp i odsypej; podst. jm. odsypání
 odsýpat (nedok.), 1. j. odsýpám; rozk. odsýpej; podst. jm. odsýpání
 okopaniny, -in ž. mn.
 okupant, -a m.
 Olymp i Olympos, -pu m.; Olympané, olympský
 opánek, -nku m.
 opanovat
 oštípat, 1. j. oštípu i oštípám; rozk. oštípej; podst. jm. oštípání
 osypat (se) (dok.), 1. j. osypu (se) i osypám (se); rozk. osyp (se) i osypej (se); podst. jm. osypání
 osýpat (se) (nedok.), 1. j. osýpám (se); rozk. osýpej (se); podst. jm. osýpání
ppípat, podst. jm. pípání
 podsypat (dok.), 1. j. podsypu i podsypám; rozk. podsyp i podsypej; podst. jm. podsypání
 podsýpat (nedok.), 1. j. podsýpám; rozk. podsýpej; podst. jm. podsýpání
 poštípat, 1. j. poštípu i poštípám; rozk. poštípej; podst. jm. poštípání
 posypat (dok.), 1. j. posypu i posypám; rozk. posyp i posypej; podst. jm. posypání
 posýpat (nedok.), 1. j. posýpám; rozk. posýpej; podst. jm. posýpání
 přesypat (dok.), 1. j. přesypu i přesypám; rozk. přesyp i přesypej; podst. jm. přesypání
 přesýpat (nedok.), 1. j. přesýpám; rozk. přesýpej; podst. jm. přesýpání
 přisypat (dok.), 1. j. přisypu i přisypám; rozk. přisyp i přisypej; podst. jm. přisypání
 přisýpat (nedok.), 1. j. přisýpám; rozk. přisýpej; podst. jm. přisýpání
 prokrista; prokristapána i pro krista pána citosl.
 propan, -u m.
 propan-butan, -u m.
 propanol, -u m.
 prosypat (dok.), 1. j. prosypu i prosypám; rozk. prosyp i prosypej; podst. jm. prosypání
 prosýpat (nedok.), 1. j. prosýpám; rozk. prosýpej; podst. jm. prosýpání
rrozsápat, 1. j. rozsápu i rozsápám; rozk. rozsápej; podst. jm. rozsápání
 rozskřípat, 1. j. rozskřípu i rozskřípám; rozk. rozskřípej; podst. jm. rozskřípání
 rozštípat, 1. j. rozštípu i rozštípám; rozk. rozštípej; podst. jm. rozštípání
 rozsypat (dok.), 1. j. rozsypu i rozsypám; rozk. rozsyp i rozsypej; podst. jm. rozsypání
 rozsýpat (nedok.), 1. j. rozsýpám; rozk. rozsýpej; podst. jm. rozsýpání
 rýpat, 1. j. rýpám i rýpu; rozk. rýpej; podst. jm. rýpání
sšáh i šach, -a m. (perský panovník)
 šampaňské s. i příd. jm.
 sápat se, 1. j. sápu se i sápám se; rozk. sápej se; podst. jm. sápání
 seštípat, 1. j. seštípu i seštípám; rozk. seštípej; podst. jm. seštípání (štípáním odstranit); jiné je zeštípat (velmi poštípat)
 sesypat (dok.), 1. j. sesypu i sesypám; rozk. sesyp i sesypej; podst. jm. sesypání
 sesýpat (nedok.), 1. j. sesýpám; rozk. sesýpej; podst. jm. sesýpání
 šimpanz, -e m., mn. 7. -i; šimpanzí
 sir, -a m.; Sire (oslovení panovníka)
 sklepat, 1. j. sklepu i sklepám; rozk. sklepej (klepáním střást, upravit)
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 skřípat, 1. j. skřípu i skřípám; rozk. skřípej; podst. jm. skřípání
 smažicí (např. pánev)
 souhvězdí s.; souhvězdí Panny apod.
 spánek, -nku m.
 Španělsko s.; Španěl, -a m.; španělský; Španělský sál (na Pražském hradě)
 Španělsko, -a s.; Španěl m.; španělský
 spánembohem přísl. i citosl.
 spaní s.
 spanilý
 spát, 1. j. spím, 3. mn. spí; rozk. spi, spěte; příč. spal; podst. jm. spaní
 Štěpán, -a m.; Štěpána i Štěpánka, -y ž.
 štípanec, -nce m.
 štípat, 1. j. štípu i štípám; rozk. štípej; podst. jm. štípání
 Středoevropan, -a m.
 sypat, 1. j. sypu i sypám; rozk. syp i sypej; podst. jm. sypání
tTajo [-cho], -a s.pan.); Tejo [-žu], -a s. i neskl. s. (port.)
Naposledy hledáno:

žblunk, pan, úd, bonbón, inam, brzděň, přípravek, ejmos, nadvakrat, poukázán

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.