Pravidla českého pravopisu

ppončo s.
 pond, -u m.
 pondělí s.; Pondělí velikonoční
 ponejprv, ponejprve přísl.
 ponejvíc, ponejvíce přísl.
 poněkud přísl.
 ponenáhlu, poznenáhlu přísl.
 ponětí s.
 poněvadž spojka
 poník, -a m. (k pony)
 poníž, poníže přísl.
 ponížit, rozk. pon
 ponižovat
 ponoukat
 ponovu i po novu (novým způsobem)
 ponožka ž.
 ponrava, -y ž.
 pontifex [-ty-], -fika m., mn. 1. -fikové
 pontifikální [-ty-]
 pontifikát [-ty-], -u m.
 ponton, -u m.
 Pontos, lat. Pontus, -tu m. (země); pontský
 pony, -ho m., mn. 1. ponyové (kůň)
 Podobné:
aalespoň, aspoň část.
 aspoň, alespoň část.
ddisponent [dy-], -a m.
 disponovat [dy-]
eexponát, -u m.
 exponenciální
 exponent, -a m. živ.
 exponent, -u m. neživ.
 exponovat
hHelespont i Hellespontos, -tu m.; helespontský i hellespontský
 hlásný m. (ponocný) i příd. jm.
 hydroponie [-pony- i -póny-] ž.
iimponovat
 indisponovaný [-dy-]
jjaponerie [-ne- i -né-] ž.
 Japonsko s.; Japonec, -nce m.; japonský
 Japonsko, -a s.; Japonec m.; japonský
 jen, -u m. (jednotka japonské měny)
kkomponent, -u m.
 komponenta, -y ž.
 komponista [-ny-], -y m.
 komponovat
 korespondence ž.
 korespondenční
 korespondent, -a m.
 korespondovat
 kupon [-on i -ón], -u m.
 kuponek [-on- i -ón-], -nku m.
 kuponový [-on- i -ón-]
lLaponsko s.; Laponec, -nce m.; laponský
 Laponsko, -a s.; Laponec m.; laponský
mmikado, -a m. (japonský císař)
nne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
ooddisponovat [-dy-]
 oponent, -a m.
 oponentura [-tu- i -tú-] ž.
 oponovat
pPeloponés -su i Peloponnésos [-zo-], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský, mn. -ští
 ping-pong, -u m.
 pingpongový
 podexponovat
 podražit, podst. jm. podražení (poněkud zdražit)
 pohružovat (se) (ponořovat)
 poznenáhlu, ponenáhlu přísl.
 předpona ž.
 přeexponovat
 přípona ž.
 proponovat
 Propontida i Propontis, -idy ž.
 punkva, -y ž. (ponorná řeka); vl. jm. Punkva
rrespondent, -a m.
sšampon, -u m.
 saponát, -u m.
 saponifikace [-ny-] ž.
 sepnout, 1. j. sepnu; rozk. sepni, sepněte; příč. sepnul i spjal, sepjal, sepnut i spjat, sepjat; podst. jm. sepnutí (např. vlasů sponou) i sepětí (např. duševní)
 spon, -u m.
 špona ž.
 spona ž.
 spondej, -e m.
 šponovky, -vek ž. pomn.
 spontánní; spontánně
 spontánnost, -i ž.
 sponzor, -a m.
 suponovat
ttampon [-on i -ón], -u m.
 tamponáda ž.
 tamponek [-on- i -ón-], -nku m.
 tamponový [-on- i -ón-]
 toponomastický [-ty-]
 toponomastika [-ty-] ž.
 toponymický
 toponymie ž.
 transponovat
uúpon, -u m.
 úpona ž.
 úponka ž.
vvelikonoční (např. svátky); Velikonoční pondělí
 vy-, vý- (předpona)
 pon, -u m.
zzkomponovat
 zponenáhla přísl.
Naposledy hledáno:

pon, racionalismus, vědomý, strmý, nezby, dobýtka, požnu, otec, srdce, španělský

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.