Pravidla českého pravopisu

pposadit, příč. posazen
 posádka ž.
 posavad přísl.
 Posázaví s.; posázavský
 Posázaví, -í s.; posázavský
 posázet, 3. mn. posázejí i posází; příč. posázen
 posbírat, podst. jm. posbírání
 poschodí s.
 poschoďový
 posed, -u m.
 posedět, 3. mn. posedí; podst. jm. posedění i posezení
 Poseidon, -ona m.
 posesivní [-sesi- i -sesí-]
 posesor [-ses-], -u m.
 poshovět, 3. mn. poshoví i poshovějí; rozk. poshov i poshověj
 posíci i posíct, 1. j. poseču, 3. mn. posečou; rozk. poseč; příč. posekl, posečen
 posila, -y ž.
 posílat, podst. jm. posílání
 posílit, rozk. posil
 posílka ž.
 posílkář, -e m.
 posilnit
 posilovat
 poskrovnu přísl.
 poskvrna ž.
 poskvrnit
 poskytnout, příč. poskytl
 poskytovat
 poslanec, -nce m.; poslankyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 poslanecký; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR)
 poslat, 1. j. pošlu, 3. mn. pošlou; rozk. pošli; podst. jm. poslání
 poslepu i po slepu (bez dívání)
 posléze, posléz přísl.
 poslíček, -čka m.
 posloupnost, -i ž.
 posluchač, -e m.
 posluchačstvo s.
 posluchárna, -y ž.
 poslušný
 posměch, -u m.
 posměšek, -šku m.
 posměšný
 posměváček, -čka m.
 posměvačný
 posmívat se, podst. jm. posmívání
 posmrtný
 posoudit, rozk. posuď; příč. posouzen; podst. jm. posouzení
 pospíchat, podst. jm. pospíchání
 pospíšit (si), rozk. pospěš (si)
 pospolitý
 pospolný
 pospolu přísl.
 postaru i po staru (starým způsobem)
 postátnit
 postavit, rozk. postav; příč. postaven
 poste restante
 postgraduální
 postih, -u m.
 postihnout, příč. postihl, postižen
 postihovat
 postila [-ty-], -y ž.; Postila (název díla, např. Husova Postila)
 postindustriální [post-i-]
 postit se, podst. jm. postění
 postmodernizmus [-ny-] i postmodernismus [-nyzm-], -ismu m.
 postní
 Postoloprty, -prt m. pomn.; postoloprtský
 postrádat, podst. jm. postrádání
 postrádatelný i postradatelný
 postraněk, -ňku m.
 postranice ž.
 postranní
 postřeh, -u m.
 postřehnout, příč. postřehl, postřehnut
 postříbřit
 postříbřovat
 postřihat i postříhat, podst. jm. postřihání i postříhání
 postřihovat
 postřik, -u m.
 postříkat, podst. jm. postříkání
 postříknout, příč. postříkl
 postřikovat
 postřílet, 3. mn. postřílejí i postřílí
 postskriptum, -ta s.
 postsynchron, -u m.
 postulát, -u m.
 Postupim, -i i -ě ž.; postupimská konference; Postupimská dohoda (viz § 68)
 Postupim, -i i -ě ž.; postupimský
 postupný
 posud přísl.
 posudek, -dku m.
 posun, -u m.
 posunek, -nku i posuněk, -ňku m.
 posunkový i posuňkový
 posuv, -u m.
 posvátný
 posvětit, rozk. posvěť; příč. posvěcen
 posvícení s.
 posvícenský
 posvítit, rozk. posviť; příč. posvíceno
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 Aisopos viz Ezop
 aposteriorní
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 Atropos, -py i neskl. ž.
bbudulínek, -nka m. (o dítěti); Budulínek (pohádková postava)
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
dděd, -a m.; děd Vševěd (pohádková postava)
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 doposavad přísl.
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 doposud přísl.
eepos, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 ex post (lat.)
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
fFilippos, -ppa m.
ggoliáš, -e m. (silák); Goliáš (biblická postava)
hHurvínek, -nka m. (postava ze hry)
 hypostaze ž.
jjidáš, -e m. (zrádce; druh pečiva); Jidáš (biblická postava)
kkancelář ...; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu
 kancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
 karkulka ž. (čepec); Červená karkulka, Karkulka (pohádková postava)
 Kašpárek, -rka m. (postava ze hry)
 kompost, -u m.
 kulihrášek, -ška m.; Kulihrášek (postava z pohádky)
llazar, -a m. (ubožák); Lazar (biblická postava)
 Lear [lír], -ra m. (postava ze hry)
mmeluzína ž. (vichr); Meluzína (pohádková postava)
 Menippos, -ppa m.; menippská satira
nnaposílat se
 naposled, naposledy přísl.
 napospas i na pospas (všanc)
 Nepos, -ota i -se m.
 nepostižitelný
 nepostrádatelný i nepostradatelný
oodposlech, -u m.
 odysea, -ey i -eje ž., 3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou i -ejí (bludná pouť); Odyssea (starořecký epos)
 Olymp i Olympos, -pu m.; Olympané, olympský
 Olymp i Olympos, -pu m.; olympský
ppo pořádku i popořádku (postupně za sebou)
 Polykarp i Polykarpos, -pa m.
 pomálu přísl. (poskrovnu)
 popelka ž.; Popelka (pohádková postava)
 posyp, -u m.
 posypat (dok.), 1. j. posypu i posypám; rozk. posyp i posypej; podst. jm. posypání
 posýpat (nedok.), 1. j. posýpám; rozk. posýpej; podst. jm. posýpání
 předposlední
 Priapos, -pa m.
rŘ propos [á -pó i -po] (franc.)
sšalamoun i šalomoun, -a m. (moudrý člověk); Šalamoun (biblická postava)
 samaritán, -a m. (kdo prokazuje milosrdenství); Samaritán (biblická postava)
 šeroslepost, -i ž.
 skosit, rozk. skos; příč. skosen (kosou posekat); jiné je zkosit (učinit kosým)
 Sněhurka ž. (pohádková postava)
 sněmovna, -y ž.; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
 sněmovna; Poslanecká sněmovna (komora Parlamentu ČR); (britská) Horní sněmovna
 spět, 1. j. spěji i spěju, 3. mn. spějí i spějou; rozk. spěj; příč. spěl; podst. jm. spění (postupovat)
 švejk, -a m. (člověk s chováním Švejka); Švejk (románová postava)
ttolerantní (např. postoj)
 troposféra ž.
 troposférický
zzkompostovat
 zkosit, rozk. zkos; příč. zkosen (učinit kosým); jiné je skosit (kosou posekat)
 zlatovláska ž.; Zlatovláska (pohádková postava)
Naposledy hledáno:

pos, , tramvaj, zkres, augustin, znice, nato, zalíz, lidičky, tles

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.