Pravidla českého pravopisu

rref="/pravopis/33010-rea.html" class="lia2">Rea, Rey, 3.p. Ree i Rei ž.
 ref="/pravopis/18118-reagovat.html" class="lia2">reagovat
 ref="/pravopis/18119-reakce.html" class="lia2">reakce ž.
 ref="/pravopis/18120-reakcionar.html" class="lia2">reakcionář, -e m.
 ref="/pravopis/18121-reakcionarsky.html" class="lia2">reakcionářský
 ref="/pravopis/18122-reakcionarstvi.html" class="lia2">reakcionářství s.
 ref="/pravopis/18123-reakcni.html" class="lia2">reakční
 ref="/pravopis/18124-reaktivace.html" class="lia2">reaktivace [-ty-] ž.
 ref="/pravopis/18125-reaktivita.html" class="lia2">reaktivita [-ty-] ž.
 ref="/pravopis/18126-reaktivni.html" class="lia2">reaktivní [-ty- i -tý-]
 ref="/pravopis/18127-reaktor.html" class="lia2">reaktor, -u m.
 ref="/pravopis/18128-realie.html" class="lia2">reálie, -lií ž. mn.
 ref="/pravopis/18129-realista.html" class="lia2">realista, -y m.
 ref="/pravopis/18130-realisticky.html" class="lia2">realistický [-ty-]
 ref="/pravopis/18131-realita.html" class="lia2">realita ž.
 ref="/pravopis/18132-realizace.html" class="lia2">realizace ž.
 ref="/pravopis/18133-realizmus.html" class="lia2">realizmus, -izmu i realismus [-zm-], -ismu m.
 ref="/pravopis/18134-realizovat.html" class="lia2">realizovat
 ref="/pravopis/18135-realny.html" class="lia2">reálný
 ref="/pravopis/18136-reaumuruv.html" class="lia2">Réaumurův [reomír-] stupeň
 ref="/pravopis/18137-rebarbora.html" class="lia2">rebarbora ž.
 ref="/pravopis/29677-rebcik.html" class="lia2">řebčík, -u m.
 ref="/pravopis/33011-rebeka.html" class="lia2">Rebeka, -y ž.
 ref="/pravopis/18138-rebel.html" class="lia2">rebel, -a m., mn. 4., 7. -y
 ref="/pravopis/18139-rebelant.html" class="lia2">rebelant, -a m.
 ref="/pravopis/18140-rebelantsky.html" class="lia2">rebelantský, mn. -tští
 ref="/pravopis/18141-rebelantstvi.html" class="lia2">rebelantství s.
 ref="/pravopis/18142-rebelie.html" class="lia2">rebelie ž., mn. 2. -lií
 ref="/pravopis/29678-rebricek.html" class="lia2">řebříček, -čku m. (rostlina)
 ref="/pravopis/18143-rebus.html" class="lia2">rébus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 ref="/pravopis/29682-rec.html" class="lia2">řeč, -i ž., mn. 3. -em, 6. -ech, 7. -čmi
 ref="/pravopis/18144-recenze.html" class="lia2">recenze ž.
 ref="/pravopis/18145-recenzent.html" class="lia2">recenzent, -a m.
 ref="/pravopis/18146-recenzentsky.html" class="lia2">recenzentský, mn. -tští
 ref="/pravopis/18147-recenzni.html" class="lia2">recenzní
 ref="/pravopis/18148-recenzovat.html" class="lia2">recenzovat
 ref="/pravopis/18149-recepce.html" class="lia2">recepce ž.
 ref="/pravopis/18150-recepcni.html" class="lia2">recepční m. i ž. i příd. jm.
 ref="/pravopis/18151-recepis.html" class="lia2">recepis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ref="/pravopis/18152-recept.html" class="lia2">recept, -u m.
 ref="/pravopis/18153-receptar.html" class="lia2">receptář, -e m.
 ref="/pravopis/18154-receptivni.html" class="lia2">receptivní [-ty- i -tý-]
 ref="/pravopis/18155-receptor.html" class="lia2">receptor, -u m.
 ref="/pravopis/18156-receptura.html" class="lia2">receptura [-tu- i -tú-] ž.
 ref="/pravopis/18157-recese.html" class="lia2">recese ž.
 ref="/pravopis/18158-recesivita.html" class="lia2">recesivita ž.
 ref="/pravopis/18159-recesivni.html" class="lia2">recesivní [-si- i -sí-]
 ref="/pravopis/18160-recesni.html" class="lia2">recesní
 ref="/pravopis/18161-recidiva.html" class="lia2">recidiva [-dy- i -dý-], -y ž.
 ref="/pravopis/18162-recidivista.html" class="lia2">recidivista [-dy-], -y m.
 ref="/pravopis/18163-recidivita.html" class="lia2">recidivita [-dy-] ž.
 ref="/pravopis/18164-recidivni.html" class="lia2">recidivní [-dy- i -dý-]
 ref="/pravopis/32005-recife.html" class="lia2">Recife [-sifi] neskl. s.; recifský
 ref="/pravopis/18165-reciprocita.html" class="lia2">reciprocita ž.
 ref="/pravopis/18166-reciprocni.html" class="lia2">reciproční
 ref="/pravopis/18167-reciproky.html" class="lia2">reciproký
 ref="/pravopis/18168-recirkulace.html" class="lia2">recirkulace ž.
 ref="/pravopis/29683-reciste.html" class="lia2">řečiště, -iště s., mn. 2. -išť
 ref="/pravopis/18169-recitace.html" class="lia2">recitace ž.
 ref="/pravopis/18170-recital.html" class="lia2">recitál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ref="/pravopis/18171-recitando.html" class="lia2">recitando [-či-]
 ref="/pravopis/18172-recitativ.html" class="lia2">recitativ [-či-tý- i -ci-ty-], -u m.
 ref="/pravopis/18173-recitator.html" class="lia2">recitátor, -a m.
 ref="/pravopis/29679-recko.html" class="lia2">Řecko s.; Řek, -a m.; řecký, mn. -čtí
 ref="/pravopis/32054-recko.html" class="lia2">Řecko, -a s.; Řecká republika; Řek m.; řecký
 ref="/pravopis/29680-reckokatolicky.html" class="lia2">řeckokatolický; řeckokatolická církev
 ref="/pravopis/29681-reckorimsky.html" class="lia2">řeckořímský (např. zápas)
 ref="/pravopis/29684-recnicky.html" class="lia2">řečnický
 ref="/pravopis/29685-recnictvi.html" class="lia2">řečnictví s.
 ref="/pravopis/29686-recnik.html" class="lia2">řečník, -a m.; řečnice ž.
 ref="/pravopis/29687-rectina.html" class="lia2">řečtina ž.
 ref="/pravopis/18174-recyklace.html" class="lia2">recyklace ž.
 ref="/pravopis/18175-redakce.html" class="lia2">redakce ž.
 ref="/pravopis/18176-redakcni.html" class="lia2">redakční
 ref="/pravopis/18177-redaktor.html" class="lia2">redaktor, -a m.
 ref="/pravopis/29688-redidlo.html" class="lia2">ředidlo s.
 ref="/pravopis/18178-redigovat.html" class="lia2">redigovat [-dy-]
 ref="/pravopis/18179-redisove.html" class="lia2">redisové [-dy-] pero
 ref="/pravopis/18180-redistribuce.html" class="lia2">redistribuce [-dy-] ž.
 ref="/pravopis/29689-redit.html" class="lia2">ředit, příč. ředěn
 ref="/pravopis/29690-reditel.html" class="lia2">ředitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ref="/pravopis/29691-reditelstvi.html" class="lia2">ředitelství s.
 ref="/pravopis/29692-redkev.html" class="lia2">ředkev, -kve ž.
 ref="/pravopis/29693-redkvicka.html" class="lia2">ředkvička ž., jedn. 3., 6. -čce
 ref="/pravopis/18181-redukce.html" class="lia2">redukce ž.
 ref="/pravopis/18182-redukcni.html" class="lia2">redukční
 ref="/pravopis/18183-redukovat.html" class="lia2">redukovat
 ref="/pravopis/18184-reduktivni.html" class="lia2">reduktivní [-ty- i -tý-]
 ref="/pravopis/18185-redundance.html" class="lia2">redundance ž.
 ref="/pravopis/18186-redundantni.html" class="lia2">redundantní
 ref="/pravopis/18187-reduplikace.html" class="lia2">reduplikace ž.
 ref="/pravopis/18188-reedice.html" class="lia2">reedice [re-edy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 ref="/pravopis/18189-refektar.html" class="lia2">refektář, -e m.
 ref="/pravopis/18190-referat.html" class="lia2">referát, -u m.
 ref="/pravopis/18191-reference.html" class="lia2">reference ž.
 ref="/pravopis/18192-referencni.html" class="lia2">referenční
 ref="/pravopis/18193-referendum.html" class="lia2">referendum, -da s.
 ref="/pravopis/18194-referent.html" class="lia2">referent, -a m.
 ref="/pravopis/18195-referentsky.html" class="lia2">referentský, mn. -tští
 ref="/pravopis/18196-reflektivita.html" class="lia2">reflektivita [-ty-] ž.
 Podobné:
aref="/pravopis/33188-acharny.html" class="lia2">Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 ref="/pravopis/33173-actium.html" class="lia2">Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 ref="/pravopis/110-adrenalin.html" class="lia2">adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 ref="/pravopis/111-adresa.html" class="lia2">adresa ž.
 ref="/pravopis/112-adresat.html" class="lia2">adresát, -a m.
 ref="/pravopis/113-adresni.html" class="lia2">adresní (např. kniha)
 ref="/pravopis/114-adresny.html" class="lia2">adresný (např. projev)
 ref="/pravopis/122-adventivni.html" class="lia2">adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 ref="/pravopis/33178-aeskulap.html" class="lia2">Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 ref="/pravopis/30654-afghanistan.html" class="lia2">Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 ref="/pravopis/183-agregace.html" class="lia2">agregace ž.
 ref="/pravopis/184-agregat.html" class="lia2">agregát, -u m.
 ref="/pravopis/185-agrese.html" class="lia2">agrese [-se] ž.
 ref="/pravopis/186-agresivita.html" class="lia2">agresivita ž.
 ref="/pravopis/187-agresivni.html" class="lia2">agresivní [-si- i -sí-]
 ref="/pravopis/188-agresor.html" class="lia2">agresor [-sor], -a m.
 ref="/pravopis/212-akademie.html" class="lia2">akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova ref="/pravopis/212-akademie.html" class="lia2">akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 ref="/pravopis/236-akreditiv.html" class="lia2">akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 ref="/pravopis/237-akreditovat.html" class="lia2">akreditovat [-dy-]
 ref="/pravopis/241-akropole.html" class="lia2">akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 ref="/pravopis/276-akvarel.html" class="lia2">akvarel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ref="/pravopis/32550-albrecht.html" class="lia2">Albrecht, -a m.
 ref="/pravopis/307-alexandreida.html" class="lia2">Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 ref="/pravopis/33203-alexandrie.html" class="lia2">Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 ref="/pravopis/312-alfa.html" class="lia2">alfa ve spojeních, např. ref="/pravopis/312-alfa.html" class="lia2">alfa-záření i záření ref="/pravopis/312-alfa.html" class="lia2">alfa; °-záření i záření °; ref="/pravopis/312-alfa.html" class="lia2">alfa-metoda
 ref="/pravopis/32556-alfred.html" class="lia2">Alfréd, -a m.; ref="/pravopis/32556-alfred.html" class="lia2">Alfréda, -y ž.
 ref="/pravopis/349-allegretto.html" class="lia2">allegretto
 ref="/pravopis/30671-alzirsko.html" class="lia2">Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 ref="/pravopis/393-amazonka.html" class="lia2">Amazonka ž. (řeka); amazonský
 ref="/pravopis/436-amper.html" class="lia2">ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ref="/pravopis/33209-anakreon.html" class="lia2">Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 ref="/pravopis/460-anakreonticky.html" class="lia2">anakreontický [-ty-]
 ref="/pravopis/461-anakreontik.html" class="lia2">anakreontik [-ty-], -a m.
 ref="/pravopis/462-anakreontsky.html" class="lia2">anakreontský, mn. -tští
 analogově-číslicový (např. převodník)
 ref="/pravopis/30682-anatolie.html" class="lia2">Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 ref="/pravopis/501-andrea.html" class="lia2">Andrea, -ey ž., 3. Andrei i Andree
 ref="/pravopis/32570-andrea.html" class="lia2">Andrea, -ey, 3.p. Andrei i Andree ž.
 ref="/pravopis/32571-andrej.html" class="lia2">Andrej, -e m.
 ref="/pravopis/30691-angola.html" class="lia2">Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; ref="/pravopis/30691-angola.html" class="lia2">Angolan m.; angolský
 ref="/pravopis/535-angrest.html" class="lia2">angrešt, -u m.
 ref="/pravopis/536-angstrom.html" class="lia2">angström [-rém], -u m.
 ref="/pravopis/682-apretura.html" class="lia2">apretura [-tu- i -tú-] ž.
 ref="/pravopis/30704-arabske.html" class="lia2">Arabské moře
 ref="/pravopis/705-arboretum.html" class="lia2">arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 ref="/pravopis/709-areal.html" class="lia2">areál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ref="/pravopis/710-arena.html" class="lia2">aréna ž.
 ref="/pravopis/33231-ares.html" class="lia2">Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
 ref="/pravopis/711-aretace.html" class="lia2">aretace ž.
 ref="/pravopis/30711-argentina.html" class="lia2">Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 ref="/pravopis/755-armada.html" class="lia2">armáda ž.; Armáda České republiky
 ref="/pravopis/30616-armada.html" class="lia2">armáda; Armáda České republiky
 ref="/pravopis/30716-armenie.html" class="lia2">Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 ref="/pravopis/33260-atreus.html" class="lia2">Átreus, -rea m.; Átreovci
 ref="/pravopis/32592-aurelian.html" class="lia2">Aurelián i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 ref="/pravopis/33268-aurelian.html" class="lia2">Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 ref="/pravopis/910-aureola.html" class="lia2">aureola, -y ž.
 ref="/pravopis/949-autoportret.html" class="lia2">autoportrét, -u m.
 ref="/pravopis/30731-azerbajdzan.html" class="lia2">Ázerbájdžán, -u m.; ref="/pravopis/30731-azerbajdzan.html" class="lia2">Ázerbájdžánská republika; ref="/pravopis/30731-azerbajdzan.html" class="lia2">Ázerbájdžánec m.; ázerbájdžánský
 ref="/pravopis/995-azovske.html" class="lia2">Azovské moře
 ref="/pravopis/30733-azovske.html" class="lia2">Azovské moře
 ref="/pravopis/30734-azurove.html" class="lia2">Azurové pobřeží
bref="/pravopis/30752-baltimore.html" class="lia2">Baltimore [bóltymór], -ru m.; baltimorský
 ref="/pravopis/30753-baltske.html" class="lia2">Baltské moře
 ref="/pravopis/1085-baltske.html" class="lia2">Baltské moře
 ref="/pravopis/30758-banglades.html" class="lia2">Bangladéš, -e m.; ref="/pravopis/30758-banglades.html" class="lia2">Bangladéšská lidová republika; ref="/pravopis/30758-banglades.html" class="lia2">Bangladéšan m.; bangladéšský
 ref="/pravopis/1128-barborka.html" class="lia2">barborka ž. (třešňová větvička)
 ref="/pravopis/1132-barel.html" class="lia2">barel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ref="/pravopis/30766-barentsovo.html" class="lia2">Barentsovo moře
 ref="/pravopis/1133-baret.html" class="lia2">baret, -u m.
 ref="/pravopis/1134-barevna.html" class="lia2">barevna, -y ž.
 ref="/pravopis/1155-barvici.html" class="lia2">barvicí (např. prostředek)
 ref="/pravopis/1179-basrelief.html" class="lia2">basreliéf, -u m.
 ref="/pravopis/30774-basseterre.html" class="lia2">Basseterre neskl. s.; basseterrský
 ref="/pravopis/33271-baucida.html" class="lia2">Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 ref="/pravopis/30777-bayreuth.html" class="lia2">Bayreuth [bajrojt], -u m.; bayreuthský
 ref="/pravopis/1224-bedra.html" class="lia2">bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 ref="/pravopis/1248-belici.html" class="lia2">bělicí (např. prostředek)
 ref="/pravopis/1250-belidlo.html" class="lia2">bělidlo s.; Staré ref="/pravopis/1250-belidlo.html" class="lia2">bělidlo
 ref="/pravopis/30787-belorusko.html" class="lia2">Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 ref="/pravopis/30792-benin.html" class="lia2">Benin [-ny-], -u m.; ref="/pravopis/30792-benin.html" class="lia2">Beninská republika; ref="/pravopis/30792-benin.html" class="lia2">Beninec i Beniňan m.; beninský
 ref="/pravopis/1277-bercovy.html" class="lia2">bércový (např. vřed)
 ref="/pravopis/1278-berec.html" class="lia2">bérec, -rce m.
 ref="/pravopis/32603-berenika.html" class="lia2">Berenika [-ny-], -y ž.
 ref="/pravopis/33273-berenika.html" class="lia2">Berenika, -ky i Berenike [-ké], -ky i neskl. ž.
 ref="/pravopis/30793-beringovo.html" class="lia2">Beringovo moře
 ref="/pravopis/1281-beringovo.html" class="lia2">Beringovo moře
 ref="/pravopis/1292-berny.html" class="lia2">berný (co se bere, např. mince)
 ref="/pravopis/1307-beta.html" class="lia2">beta ve spojeních, např. ref="/pravopis/1307-beta.html" class="lia2">beta-záření i záření ref="/pravopis/1307-beta.html" class="lia2">beta; ±-záření i záření ±; ref="/pravopis/1307-beta.html" class="lia2">beta-funkce
 ref="/pravopis/1312-bez.html" class="lia2">bez, ref="/pravopis/1312-bez.html" class="lia2">beze předl.
 ref="/pravopis/30804-bezdrev.html" class="lia2">Bezdrev, -u i -a m.; bezdrevský
 ref="/pravopis/1361-bezprostredni.html" class="lia2">bezprostřední
 ref="/pravopis/1371-beztrestny.html" class="lia2">beztrestný
 ref="/pravopis/30807-bihar.html" class="lia2">Bihár, -u m.; ref="/pravopis/30807-bihar.html" class="lia2">Bihárec m.; bihárský
 ref="/pravopis/30814-bile.html" class="lia2">Bílé moře
 ref="/pravopis/1461-bily.html" class="lia2">bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 ref="/pravopis/1495-biret.html" class="lia2">biret, -u m.
 ref="/pravopis/1506-bitva.html" class="lia2">bitva, -y ž., mn. 2. bitev; ref="/pravopis/1506-bitva.html" class="lia2">bitva na Bílé hoře (bělohorská ref="/pravopis/1506-bitva.html" class="lia2">bitva), ref="/pravopis/1506-bitva.html" class="lia2">bitva u Domažlic (viz § 68)
 ref="/pravopis/1515-blahoprat.html" class="lia2">blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 ref="/pravopis/1553-blizko.html" class="lia2">blízko předl.
Naposledy hledáno:

re, dett, obinad, malaj, parma, používat, svatb, zac, zněho, ezral

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.