Pravidla českého pravopisu

rresekce [-se-] ž.
 resekovat [-se-]
 réservé i reservé [rezervé] s. neskl.
 resorbovat [-so-]
 resorpce [-so-] ž.
 resorpční [-so-]
 resort i rezort, -u m.
 resortní i rezortní
 respekt, -u m.
 respektive [-ty- i -tý-] přísl.
 respektovat
 respirace ž.
 respirátor, -u m.
 respirium [-pí-], -ria s.
 respondent, -a m.
 restaurace ž.; restaurace U Pinkasů, restaurace Na Růžku; Jihočeská restaurace (např. v Praze)
 restaurant, -u m.
 restauratér, -a m.
 restaurátor, -a m.
 restaurovat
 restituce [-ty-] ž.
 restituovat [-ty-], 3. j. restituuje
 restrikce ž.
 restrikční
 restriktivní [-ty- i -tý-]
 restringovat
 resumé i résumé [rezy-] s. neskl.
 resumovat [-zy-]
 resuscitace ž.
 Podobné:
aadresa ž.
 adresát, -a m.
 adres (např. kniha)
 adres (např. projev)
 agrese [-se] ž.
 agresivita ž.
 agresivní [-si- i -sí-]
 agresor [-sor], -a m.
 Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
bbeztrestný
 Brest, -u m.; brestský
 brestlitevský mír
 Buenos Aires neskl. s.; buenosaires
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
cčárovat (kreslit čáry)
 Ceres, -rery i neskl. ž.
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 chřest, -u m.
 chrestomatie [-ty-] ž.
 chřestýš, -e m.
 crescendo [krešendo] (ital.)
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
dresalám, -u m.; dáresalámský
 decrescendo [-kreše-] (ital.)
 dekomprese [-se] ž.
 dekompresor [-sor], -u m.
 deprese [-se] ž.
 depresivní [-si- i -sí-]
 digrese [dy-se] ž.
 Drač, -e m. (Durrës); dračský
 dres, -su [-su] m., mn. 1., 4., 7. -sy
 drobnokresba, -y ž., mn. 2. -seb [-ze-]
 duna ž. (písečný přesyp)
 Durrës [-ras] viz Drač
eespreso s.
 expres přísl. i příd. jm. neskl.
 expres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 expresionista [-ny-], -y m.
 expresionistický [-nysty-]
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 expresivní [-si- i -sí-]
 expres
ffluorescence ž.
 fluorescenční
 fluoreskovat
 fosforescence ž.
 fosforeskovat
 freska ž., mn. 2. fresek i fresk
 fresko s., mn. 2. fresk
 freskový
ggraffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
hhumoreska ž.
iimpresário, -ria m., mn. 1. -riové, 4. -rie, 6. -riích, 7. -rii
 imprese [-se] ž.
 impresionista [-ny-], -y m.
 impresionistický [-nysty-]
 impresionizmus [-ny-], -izmu i impresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 interesantní [-sa-]
kkomprese [-se] ž.
 kompresor [-sor], -u m.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 korespondence ž.
 korespondenční
 korespondent, -a m.
 korespondovat
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
 kresba, -y ž., mn. 2. -seb [-ze-]
 Kresčak, -u m.; kresčacký
 kresebný
 kreslič, -e m.
 kreslící (kdo nebo co kreslí)
 kreslicí (např. stroj)
 kresličský, mn. -čští
 kreslíř, -e m.
 kreslírna, -y ž.
 Křesomysl, -a m.
 křest, křtu m.
 křesťan, -a m.
 křesťanský
 křesťanství s.
 křestní
 Krésus viz Kroisos
 Kroisos [-zo-], -isa i Krésus [-zu-], -ésa m.
lLe Havre [l(e)ávr], Le H-ru m.; lehavres
 Le Havre [leávr i lávr], -u m.; lehavres
 Libeň, 2.p Libně ž., libeňský; část Prahy, Vysoká Libeň, obec v okrese Mělník
 Louvre [lúvr], -ru m.; louvreský [lúvrs-]
mmotorest, -u m.; motorest Selská jizba
 Mount Everest [maunt ivrist i everest] viz Ču-mu-lang-ma
 Mount Everest [maunt ivrist i everest], -u m. (Ču-mu-lang-ma)
nnákres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nákresna, -y ž.
 nákres
 napřesrok přísl.
 natřást, 1. j. natřesu; rozk. natřes; příč. natřásl, natřesen; podst. jm. natřesení
 neoimpresionizmus [-ny-], -izmu i neoimpresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 neřest, -i ž.
Naposledy hledáno:

res, likvidov, slušet, potichu, opi, vystřihání, prosmýkl, zasténání, východn, zehna

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.