Pravidla českého pravopisu

rRávalpindí [-dý] neskl. s.; rávalpindský
 Ravenna, -nny ž.; ravennský
 Ravenna, -y ž.; ravennský
 Ravensbrück [-brik], -u m.; ravensbrücký
 Podobné:
aadaptovat (přizpůsobit, upravit)
 architráv, -u m.
 autoopravna, -y ž.
 autorskoprávní (k autorské právo)
bbeseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bezpráví s.
 bezprávný
 bok, -u m.; vpravo, vlevo v bok
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brav, -u m.
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
 bravura [-vu- i -vú-] ž.
 březí (např. kráva)
 býložravec, -vce m.
cČeskomoravská vrchovina
 českomoravský; Českomoravská vrchovina
 churavět, 3. mn. churavějí i churaví
 civilněprávní (k civilní právo)
dděkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 ravět, 3. mn.ravějí i děraví
 ravý
 dohrávka ž.
 Dolnomoravský úval
 doopravdy přísl.
 doorávat, podst. jm. doorávání
 doprava přísl.
 doprava, -y ž.
 doprav
 dopravník, -u m.
 dotěravý i dotíravý
 Doubravka, -y ž.
 Dráva, -y ž.; drávský
 dravec, -vce m.; dravčí
 Drávidové, -dů m. mn.
 drávidský, mn. -dští
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
eextravagance ž.
 extravagantní
 extravilán, -u m.
ggravidita [-dy-] ž.
 gravidní
 gravitace ž.
hhmyzožravec, -vce m.
 Hornomoravský úval
iintravenózní
 intravilán, -u m.
 Iravadi [-vády] neskl. s.; iravadský
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
kkadeřávek, -vku m. (kapusta)
 kánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 karavan, -u m.
 karavana ž.
 Karavanky, -nek ž. pomn.; karavanský
 karavanní
 kolénko s. (u trav)
 kompetentní (oprávněný)
 kostřava, -y ž.
 kras, -u m. (geologický útvar); Moravský kras
 kráva, -y ž., jedn. 7. krávou, mn. 2. krav, 3. krávám i kravám, 6. krávách i kravách, 7. krávami i kravami
 krav, -e m.
 Kravařsko, -a s.; kravařský
 kravata ž.
 kravín, -a i -u m.
 kravský
llaskomina ž., zprav. mn. laskominy, -in
 lenní (např. právo)
 liga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze; Liga pro lidská práva (organizace)
 luh, -u m. (koželužský přípravek)
mmarkrabství s.; Markrabství moravské (viz § 88)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 Morava, -y ž.; moravský
 Morava, -y ž.; moravský; Markrabství moravské (viz § 88); Moravské pole; Moravská brána, Moravský kras; Moravská Třebová
 Moravská brána
 Moravská Třebová, M-é T-é ž.; moravskotřebovský
 Moravské pole
 Moravské Slovensko, M-ho S-a s.
 Moravskoslezské Beskydy, M-ých B-d ž. pomn. i m. pomn.
 moravskoslezský, mn. -zští
 Moravský kras
 mrav, -u m.
 mravenec, -nce m.
 mraveniště, -iště s., mn. 2. -išť
 mravkolev, -lva m., mn. 4., 7. -lvy
 mrav (např. naučení)
 mravnostní
 mrav (např. člověk)
nna shledanou (pozdrav)
 nahrávač, -e m.
 nahrávka ž.
 namouduši i na mou duši (opravdu)
 namouvěru i na mou věru (opravdu, skutečně)
 náprava, -y ž.
 napravit
 nápravněvýchovný (k nápravná výchova)
 náprav
 napravo přísl.
 nazdar (pozdrav)
Naposledy hledáno:

aryk, rav, ivno, cesk, určení, ping, dudy, ohodi, ibli, laosk

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.