Pravidla českého pravopisu

rrodný
 Podobné:
bbanka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
ddivadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
kknihovna, -y ž.; Národní knihovna
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 konvent, -u m.; Národní konvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
mmezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 mezinárodní
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nrodnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 rodněhospodářský (k národní hospodářství)
 rodněosvobozenecký (např. boj)
 rodněsocialistický [-ty-] (např. strana)
 rodněsociální (např. strana)
 rodní; ...; Národní bezpečnostní úřad
 rodní; Národní divadlo; Národní bezpečnostní úřad
 rodnost, -i ž.
 rodnostní
oobrození s.; národní obrození
 odnárodnit
 odnárodňovat
ppamátník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národní památník na Vítkově (v Praze)
 porodní
 porodnice ž.
 porodnický
 přírodnina ž.
 prostonárodní
sspolečnost, -i ž.; Společnost Národního muzea; společnost s ručením omezeným (zkr. s. s r. o. i s. r. o.)
tTatry, Tater ž. pomn.; Vysoké Tatry, Nízké Tatry; tatranský; Tatranský národní park
uúřad, -u m.; Místní úřad Praha-Letňany, Úřad města Zlína; Úřad vlády ČR; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 úřad; ...; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 úrodný
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
 ústředna, -y ž.; Mezinárodní telefonní a telegrafní ústředna Praha
zzmezinárodnět, 3. mn. zmezinárodnějí i zmezinárodní; příč. zmezinárodněl (stát se mezinárodním)
 zmezinárodnit, 3. mn. zmezinárodní; příč. zmezinárodnil (něco)
 znárodnělý
 znárodnění s.
 znárodněný
 znárodnět, 3. mn. znárodnějí i znárodní; příč. znárodněl (nabýt národního rázu, zlidovět)
 znárodnit, 3. mn. znárodní; příč. znárodnil (např. průmysl)
 znárodňovat
 rodnit
 zúrodňovat
Naposledy hledáno:

rodn, zpočítán, pípat, ligrus, pokyn, blýš, perziánový, nimes, afélium, kancerogenní

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.