Pravidla českého pravopisu

rromadúr, -u m.
 Roman, -a m.; Romana, -y ž.
 román, -u m.
 romance ž.
 romaneto s.
 romanistický [-nysty-]
 romanistika [-nysty-] ž.
 romanopisec, -sce m.; romanopiskyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 románský
 romantický [-ty-]
 romantik [-ty-], -a m.; romantička ž.
 romantika [-ty-] ž.
 romantizmus [-ty-], -izmu i romantismus [-tyzm-], -ismu m.
 romboedr [-o-e-], -u m.
 Romové, Romů m. mn.
 romština ž.
 Romulus [ró-], -la m.
 Podobné:
aalegoricko-symbolický (např. román)
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 angström [-rém], -u m.
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 aromatický [-ty-]
 aromatizovat [-ty-]
 autodrom, -u m.
bbarometr, -u m.
 brom i bróm, -u m.
 bromid, -u m.
 bromový i brómový
cchoromyslný
 chrom i chróm, -u m.
 chromatický [-ty-]
 chromatika [-ty-] ž.
 chromatografie ž.
 chromnikl [-ny-], -u m.
 chromovat i chrómovat
 chromový i chrómový
 chromozom [-om i -óm], -u m.
ddichroman [dy-], -u m.
 Dobromil, -a m.; Dobromila, -y ž.
 Dobromír, -a m.; Dobromíra, -y ž.
 dobromyslný
 dohromady přísl.
 dvojchroman, -u m.
eelektromagnetický [-ty-]
 elektromotor, -u m.
fferomon, -u m.
 fórum, -ra s.; Forum Romanum [fó- -má-] (v Římě)
hhipodrom, -u m.
 hromadit, příč. hromaděn
 Hromnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 hromobití s.
 hromosvod, -u m.
 hydrometeorologie ž.
jJaroměř, -e ž.; jaroměřský
 Jaromil, -a m.
 Jaromír, -a m.; Jaromíra, -y ž.
 jeřáb, -u m. (strom, zařízení)
kkompromis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kompromitovat
 kosmodrom, -u m.
 kromaňonec, -nce m.
 kromě, krom předl.
 Kroměříž, -e ž.; kroměřížský
 Kroměříž, -e ž.; kroměřížský, mn. -žští
 kromobyčejný
 Krompachy, -pach m. pomn.; krompašský
mmakromolekula, -y ž.
 malström [-ém], -u m.
 mikrometr, -u m.
 mikrometrický
 mlhovina ž.; Mlhovina v Andromedě (galaxie v souhvězdí Andromedy)
 monochromatický [-ty-]
 Mostecká věž; Staroměstská mostecká věž
nnadto přísl. (kromě toho, navíc)
 nashromáždit, rozk. nashromáždi i nashromažď; příč. nashromážděn
 neproměnnost, -i ž.
 neproměnný; neproměnně
 nepromyšlený
oobora ž.; Královská obora (Stromovka v Praze), obora Hvězda
 ochromit (někoho, něco)
 ochromnout, příč. ochroml
 ohromit
 ohrom; ohrom
 ořešák, -u m. (strom)
ppanchromatický [-ty-]
 paroměr, -u m.
 pláňka ž., mn. 2. -něk (planý strom)
 pochromovat
 pogrom, -u m.
 pohromadě přísl.
 polychromatický [-ty-]
 preromantizmus [-ty-], -izmu i preromantismus [-tyzm-], -ismu m.
 promáčet, 3. mn. promáčejí i promáčí
 promačkat
 promáčknout, příč. promáčkl, promáčknut
 proměna ž.
 promenáda ž.
 proměnlivý
 proměnná, -é ž.
 proměnnost, -i ž.
 proměnný; proměnně
 promenovat
 proměňovat (se)
 Prometheus [-mé-], -thea m.
 promethium [-méty-], -thia s.
 promíchat, podst. jm. promíchání
 promíjet, 3. mn. promíjejí i promíjí
 promílat, podst. jm. promílání
 promile s. neskl.
 prominent, -a m.
 prominentní
 promísit, rozk. promis; příč. promíšen, o těstě promísen
 promiskue
 promiskuita ž.
 promítač, -e m.
 promítačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 promítat, podst. jm. promítání
Naposledy hledáno:

zapomnětlivý, rom, kontrain, ráchat, jiří, historie, vláda, výskat, sykor, zbír

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.