Pravidla českého pravopisu

rrůst, 1. j. rostu; rozk. rosť, rosťte; příč. rostl
rrostbíf, -u m.
 Rostislav i Rastislav, -a m.; Rostislava i Rastislava, -y ž.
 rostlina ž.
 rostlinný
 rostlinopis, -u m.
 rostlinstvo s.
 Rostock [-tok], -u m.; rostocký
 Rostov na Donu, R-a na D. m.; rostovský
 Podobné:
aaerostatický [a-e-ty-]
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 anhydrit, -u m. (nerost)
 áron [-on i -ón], -u m. (rostlina)
bbal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (u rostlin)
 barvicí (např. prostředek)
 bělicí (např. prostředek)
 bezprostřední
 bezstarost
cčasoprostor, -u m.
 celestin [-ty- i -tý-], -u m. (nerost)
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 cínovec, -vce m. (nerost)
 čiřicí (např. prostředek)
ddoprostřed přísl. i předl.
 dorůst, 1. j. dorostu; rozk. dorosť; příč. dorostl
 dráždicí (např. prostředek)
eelektrostatický [-ty-]
hhvězdnice ž. (rostlina)
 hydrostatika [-ty-] ž.
kkapraďorost, -u m.
 kiwi s. neskl. (rostlina; ovoce)
 kola, -y ž. (rostlina)
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 kotvice ž. (rostlina)
 krášlicí (např. prostředek)
 křísicí (např. prostředek)
lletorost, -u m.
mmléč, -e m. (rostlina)
 monilióza [-ny-], -y ž. (choroba rostlin)
nnaprosto přísl.
 narcis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (rostlina)
 narůst, 1. j. narostu; rozk. narosť; příč. narostl
 nerost, -u m.
oobrůst, 1. j. obrostu; rozk. obrosť; příč. obrostl
 oman, -u m. (rostlina)
 opál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (nerost)
 oprostit, rozk. oprosti i oprosť; příč. oproštěn
 orlíček, -čku m. (rostlina)
ppantoflíček, -čku m. (rostlina)
 paraxiální (např. prostor, paprsek)
 pěsticí (např. prostředky)
 plamének, -nku m. (rostlina)
 podbílek, -lku m. (rostlina)
 potměchuť, -ti ž. (rostlina)
 povyrůst, 1. j. povyrostu; rozk. povyrosť, povyrosťte; příč. povyrostl
 prací (např. prostředky)
 přirůst, 1. j. přirostu; rozk. přirosť; příč. přirostl
 prorůst, 3. j. proroste; příč. prorostl
 prostata ž.
 prostavět, 3. mn. prostavějí i prostaví; rozk. prostavěj i prostav; příč. prostavěl, prostavěn
 Prostějov, -a m.; prostějovský
 prostěradlo s.
 prostituce [-ty-] ž.
 prostoduchý
 prostomyslný
 prostonárodní
 prostopášný
 prostor, -u m.
 prostora ž.
 prostořeký
 prostorný
 prostorový
 prostranný
 prostředí s.
 prostřední
 prostřednictví s.
 prostředník, -a m.; prostřednice ž.
 prostřihat i prostříhat, podst. jm. prostřihání i prostříhání
 prostřihnout, příč. prostřihl, prostřižen
 prostřihovat
 prostřít, 1. j. prostřu, 3. mn. prostřou; rozk. prostři; příč. prostřel, prostřen
 prostý, 2. st. prostší i prostější
 prostydnout, příč. prostydl, prostydnut; podst. jm. prostydnutí
rrafie ž., mn. 2. -fií (rostlina)
 řebříček, -čku m. (rostlina)
 rosička ž., jedn. 3., 6. -čce (rostlina)
 rozprostírat, podst. jm. rozprostírání
 rozprostřít, 1. j. rozprostřu, 3. mn. rozprostřou; rozk. rozprostři; příč. rozprostřel, rozprostřen
 rozrůst se, 1. j. rozrostu se; rozk. rozrosť se; příč. rozrostl se
ssantal, -u m. (rostlina)
 sinice ž. (rostlina)
 sléz, -u m. (rostlina)
 smetanka ž. (rostlina)
 solicí (např. prostředky)
 sprosťák, -a m.
 sprostý, 2. st. sprostší i sprostější
 srostlice ž.
 srost; jiné je zrostlý (o obilí)
 srůst, 3. j. sroste; rozk. srosť; příč. srostl (dohromady); jiné je zrůst (o obilí)
 starostlivý
 steradián [-dy-], -u m. (jednotka prostorového úhlu, zn. sr) stereofonický [-ny-]
 svízel, -e m., mn. 7. -i (rostlina)
ttužicí (např. prostředek)
uuprostřed přísl. i předl.
 urost
vvad, -u m. (nerost)
 válečka ž., jedn. 3., 6. -čce (rostlina)
 veprostřed i vprostřed přísl. i předl.
 viktorie ž., mn. 2. -rií (rostlina)
Naposledy hledáno:

rost, név, napilno, zviklat, oslavský, ohm, oslavsk, odysseus, kola, nazývat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.