Pravidla českého pravopisu

sSaarbrücken [zárbrik-], -u m.; saarbrückenský
 Sabina, -y ž.
 sabotáž, -e ž.
 sabotážník, -a m.
 sabotér, -a m.
 sabotovat
 sáček, -čku m.
 Sachalin, -u m.; sachalinský
 Sachalin, -u m.; sachalinský
 sacharid, -u m.
 sacharin [-ri- i -rí-], -u m.
 sacharinový [-ri- i -rí-]
 sacharóza, -y ž.
 Sachsenhausen [zaksen-zen],-u m.; sachsenhausenský
 sa (např. potrubí)
 Sacramento [-kra-], -a s.; sacramentský
 sad, -u m.; sady Vrchlického; Letenské sady
 sadař, -e m.
 sadba, -y ž.
 sadista [-dy-], -y m.
 sadistický [-dysty-]
 sadit, příč. sazen
 sadizmus [-dy-], -izmu i sadismus [-dyzm-], -ismu m.
 sádka ž.
 sádlo s.
 sádra ž.
 sádrovec, -vce m.
 safari s. neskl.
 safián, -u m.
 safír, -u m.
 sága, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 ságo s.
 sáh, -u m.
 Sahara ž.; saharský
 Sahara, -y ž.; saharský
 sahat
 sáhib, -a m.
 sáhnout, příč. sáhl; podst. jm. sáhnutí
 sáhodlouhý
 Saimaa [-má] neskl. s.; saimaaský
 Saint Louis [sent lujs], s. L-u m.; saintlouiský
 Saint-Denis [sendeny], s.-D-u, m.; saintdeniský
 Saint-Étienne [sentetjen], s.-É-nnu m.; saintétiennský
 Saint-Tropez [sentrope] neskl. s.; sainttropezský
 Saint-Tropez [sentrope] s. neskl.; sainttropezský [sentropes-], mn. -zští
 sajdkár, -u m.
 sáknout, příč. sákl
 sako s.
 sakristie i zákristie [-ty-] ž.
 sál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Vladislavský sál (na Pražském hradě)
 sala terrena [sala teré-], saly terreny ž. (ital.)
 Sála, -y ž.; sálský
 salám, -u m.
 Salamanca [-ka], -cy i -ky ž.; salamanský
 Salamanca [-ka], -cy [-ky] i -ky ž.; salamanský
 salamandr, -a m.
 Salamina i Salamis, -iny ž.; Salamiňané, salaminský
 salaš, -e ž.
 salašnictví s.
 salát, -u m.
 sálat, podst. jm. sálání
 sálavý
 Salcburk, -u m.; salcburský
 saldo s., mn. 2. sald
 Salerno, -a s.; salernský
 salicin [-ci- i -cí-], -u m.
 salicyl, -u m.
 salina [-li- i -lí-] ž.
 Saliové m. mn.
 Salisbury [sólzberi] neskl. s.; salisburský
 Sallustius, -tia m.
 salmiak, -u m.
 salmonelóza, -y ž.
 salon [-on i -ón], -u m.
 salonek [-on- i -ón-], -nku m.
 salonní
 salonový [-on- i -ón-]
 Salt Lake City [sólt lejk si-] neskl. s.
 salto s.; salto mortale [-tá-] (lat.)
 Salus, -uty i neskl. ž.
 salva, -y ž., mn. 2. salv
 Salvador, -u m.; Salvadorská republika; Salvadorec i Salvadořan m.; salvadorský
 sám m., sama ž., samo s. zájm.; mn. m. živ. sami, m. neživ. samy, ž. samy, s. sama
 samaritán, -a m. (kdo prokazuje milosrdenství); Samaritán (biblická postava)
 samarium [-ma- i -má-], -ria s.
 Samarkand, -u m.; samarkandský
 samba, -y ž.
 samec, -mce m.; samčí; samice ž.; samičí
 samet, -u m.
 samička ž., jedn. 3., 6. -čce; samiččí
 Sámo, -ma m.
 samočinnost, -i ž.
 samočinný; samočinně
 samočištění i samočistění s.
 samočisticí (např. schopnost půdy)
 samoděržaví s.
 samolepicí (např. tapeta)
 samolepicí (např. tapeta)
 samolibý
 samoobsluha ž.
 Podobné:
aAddis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 adresa ž.
 adresát, -a m.
 aksamit, -u m.
 Alfons, -se [-ze] i -sa [-za] i Alfonz, -e i -a m.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 Alsasko, -a s.; Alsasan m.; alsaský
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Amritsar, -u m.; amritsarský
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 anglosaský, mn. -saští
 ansámbl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antipasát [-ty-], -u m.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 Arkansas, -u m.; arkansaský
 Arrianosa, -na m.
 asanace ž.
 asanovat
 autosalon [-on i -ón], -u m.
bBarbados, -u m.; Barbadosan m.; barbadoský
 baronesa, -y ž.
 basa, -y ž.
 basový (k bas nebo basa)
 Besancon [-zanson], -u m.; besanconský
 Besarábie ž.; besarabský
 Besarábie, -e ž.; besarabský
 bezzásadový
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 biomasa, -y ž.
 Bissau neskl. s.; bissauský
 bonsaj, -e ž. i m.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brontosaurus [-sau-], -ra m.
 Buenos Aires neskl. s.; buenosaireský
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
 bůhsámví i bůh sám ví (kdožví)
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 Casablanca [k-ka], -cy i -ky ž.; casablanský
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 causa [kauza] i kauza, -y ž.
 Cervantes [servantes], -tese i -tesa m.
 česač i česáč, -e m.
 česačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 česat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 cisalpinský [cis-al- i cizal-]
 sař, -e m.; sařovna ž.
 sařství s.; sařství mexické (dř.); druhé sařství (ve Francii) (viz § 88)
 Čojbalsan, -u m.; čojbalsanský
dDáresalám, -u m.; dáresalámský
 delikatesa [-sa], -y ž.
 Denis [-ny-], -e m.; Denisa [-ny-], -y ž.
 desatero s.
 desátník, -a m.; desátnice ž.
 Descartes [dekart], -cartesa [-karta] i -carta [-karta] m.
 devadesát
 devětadevadesát i devadesát devět
 dinosaurus [dy-sau-], -ra m.
 Dionýsos, -nýsa m.; dionýský, dionýsovský
 disacharid [dy-], -u m.
 doktor honoris causa [honóris kauzá] (zkr. dr. h. c.) (lat.)
 Dolní Sasko, D-ho S-a s.; dolnosaský
 doposavad přísl.
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 dopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
 dosadit, příč. dosazen
 dosáhnout, příč. dosáhl, dosažen; podst. jm. dosažení
 dosavad přísl.
 dosavadní
 dosažitelný
 dosíci, 1. j. dosáhnu, viz dosáhnout
 drásat, podst. jm. drásání
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 Drusus [-úzu-], Drusa m.
 sažný
eelipsa, -y ž.
 Elza i Elsa [-za], -y ž.
 en passant [án pasán] (franc.)
 esesák, -a m. (nespis.)
ffasáda ž.
 faun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 finesa [-sa], -y ž.
 fokusace [-sa-] ž.
 Fudžisan, -u m.; fudžisanský
gglosa [-sa], -y ž.
 grimasa, -y ž.
 Guinea-Bissau [gví-], G-ey i -eje-B. ž.-neskl. s.; Republika Guinea-Bissau; guinejsko-bissauský
hhasák, -u m.
 Herodes, -da i -desa i -dese m.
 hlásat, podst. jm. hlásání
 hlasatel, -e m., 1. -é, 7. -i
 Honduras, -u m.; Honduraská republika; Hondurasan m.; honduráský
 honoris causa [-nó- kauzá] (zkr. h. c.) (lat.)
 hotel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; hotel Slovan; hotel Zlatá husa, hotel U Modré hvězdy
 husa, -y ž., mn. 2. hus i husí; husí
iIlza i Ilsa [-za], -y ž.
Naposledy hledáno:

sa, lžn, venozní, škapulíř, zadržet, obstarávání, vymyšle, klime, slechnout, stavník

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.